Пошук:
Автор Pavlenko | 3 ноября 2011 | Коментарів: 0 | Переглянуто 31690

Закономірності мінливості  
            
1. Модифікаційна мінливість. Лабораторна робота № 3 « Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.»
2. Мутаційна мінливість. Комбінативна мінливість.
3. Види мутацій. Мутагени.
4. Лабораторна робота № 2 «Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.»

Автор Pavlenko | 2 ноября 2011 | Коментарів: 0 | Переглянуто 43596

Розробки уроків до теми «Закономірності спадковості» 11 кл. (згідно нової програми, рівень стандарту) Закономірності спадковості 

1. Основні поняття генетики.
2. Методи генетичних досліджень.
3. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.
4. Практична робота № 1. Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).
5. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.
6. Взаємодія генів.
7. Генотип як цілісна система.
8. Узагальнення знань з теми. Підсумковий урок.

Автор Pavlenko | 31 октября 2011 | Коментарів: 0 | Переглянуто 47361

Розробки уроків до теми «Розмноження організмів» 11 кл. (згідно нової програми, рівень стандарту) Розмноження організмів
1. Нестатеве розмноження організмів.
2. Статеве розмноження організмів.
3. Будова і утворення статевих клітин. Лабораторна робота № 1 «Будова статевих клітин».

Автор Pavlenko | 25 июля 2011 | Коментарів: 1 | Переглянуто 46599

 Неклітинні форми життя

  1. 1.Віруси. Будова та життєві цикли
  2. 2.Семінар № 3 «Життєві цикли вірусів»
  3. 3.Пріони.
  4. 4.Роль вірусів в природі та житті людини.
  5. 5.Семінар № 4 «Профілактика ВІЛ\СНІД та інших вірусних хвороб людини»
Автор Pavlenko | 24 июля 2011 | Коментарів: 0 | Переглянуто 58071

Розробки уроків до теми "Клітина як цілісна система" (10 кл.) Клітина як цілісна система

1.Клітинний цикл. Мітоз. Лабораторна робота № 10 “Мітотичний поділ клітин”.
2.Мейоз. Каріотип. Лабораторна робота № 11 “Будова хромосом”.
3.Обмін речовин і енергії в клітині.
4.Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології. Практична робота № 5.
5.Семінар № 2 «Можливості цитотехнологій».

Автор Pavlenko | 23 июля 2011 | Коментарів: 0 | Переглянуто 54392

Розробки уроків до теми "Цитоплазма, її компоненти" (10 кл.) Цитоплазма, її компоненти

1.Цитозоль, цитоскелет, клітинний центр. Лабораторна робота № 7 «Рух цитоплазми в клітинах рослин».
2.Одномембранні органели. Лабораторна робота № 8 «Вивчення будови одномембранних органел».
3.Двомембранні органели. Лабораторна робота № 9 «Вивчення будови двомембранних органел».
4.Рибосоми. Синтез білка. Практична робота  № 4 «Розв’язання елементарних вправ з трансляції».
5.Фотосинтез, дихання.

Автор Pavlenko | 3 декабря 2010 | Коментарів: 1 | Переглянуто 65622
Тема 1. Клітина Розробки уроків до теми "Клітинний рівень організації життя" (10 кл.)

1. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень.
2. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів.
Лабораторна робота № 3 “Будова клітин прокаріотів та еукаріотів”.
3. Клітинні мембрани.
Лабораторна робота № 4,5 «Будова клітин рослин і тварин»
4. Поверхневий апарат клітини – система отримання інформації з зовнішнього середовища, його функції.
Лабораторна робота № 6 «Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин».
5. Ядро – система збереження і відтворення спадкової інформації. Будова і функції ядра. Нуклеоїд прокаріотичних клітин.
Автор Pavlenko | 28 октября 2010 | Коментарів: 2 | Переглянуто 90318
Молекулярний рівень організації життяРозробки уроків до теми "Молекулярний рівень організації життя" 10 кл.

Тема 1. Неорганічні речовини


1. Елементарний склад живих організмів.
2, 3. Неорганічні речовини: вода і мінеральні солі.

Тема 2. Органічні речовини

1. Малі органічні молекули: ліпіди, моносахариди, їхня будова, властивості, функції. Лабораторна робота № 1 «Визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей»
2. Малі органічні молекули: амінокислоти, нуклеотиди, їхня будова, властивості, функції.
3. Макромолекули: полісахариди, білки, їхня будова, властивості, функції. Лабораторна робота № 2 «Вивчення властивостей ферментів»
4. Макромолекули: нуклеїнові кислоти, їхня будова, властивості, функції.
5. Єдність хімічного складу організмів.
6. Практична робота № 1 “Розв´язання елементарних вправ з транскрипції та реплікації”.
7. Практична робота № 2 «Ознайомлення з інструкціями з використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії та оцінка їхньої небезпеки»
8. Практична робота № 3 «Визначення наявності білків, жирів, вуглеводів у їжі».
Автор Pavlenko | 19 октября 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 53213
Розробки уроків до теми «Вступ» (10 кл.)

1. Короткий нарис з історії розвитку біології.

2. Рівні організації живої матерії. Розкриття поняття «життя».

3. Методи біологічних досліджень.
Автор Pavlenko | 18 мая 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 33437
Характеристика порожнин тіла у тварин різних таксономічних груп (у рамках шкільної програми 8 кл.)
Порожнина тіла – це проміжок між стінкою тіла та черевом, в якому знаходяться внутрішні органи.
Функції порожнини тіла різноманітні:
- вона забезпечує вільне розміщення органів;
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓