Пошук:
Автор Pavlenko | 6 января 2012 | Коментарів: 0 | Переглянуто 30836

 Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

1. Гіпотези виникнення життя на Землі.
2. Еволюція одноклiтинних та багатоклітинних організмів.Перiодизація еволюційних явищ.
3. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.
4. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.

Автор Pavlenko | 4 января 2012 | Коментарів: 0 | Переглянуто 48050

Розробки уроків до теми "Історичний розвиток органічного світу. Основи еволюційного вчення." 11 клас (згідно нової програми, рівень стандарту) Історичний розвиток органічного світу. Основи еволюційного вчення.

1,2. Становлення еволюційних поглядів.
3. Адаптації як результат еволюційного процесу.
4. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції.
5. Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція. Практична робота № 3 «Порівняння природного і штучного добору.»
6. Макроеволюційний процес.
7. Сучасні уявлення про фактори еволюції.

Автор Pavlenko | 3 января 2012 | Коментарів: 2 | Переглянуто 50467

 Надорганізмові рівні організації живої природи. Популяція. Екосистема. Біосфера.

  1. Екологічні чинники. 
  2. Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів.
  3. Біологічні адаптивні ритми організмів.
  4. Популяція. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції.
  5. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах.
  6. Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.
  7. Практична робота №2 «Розв’язування задач з екології».
  8. Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса. 
  9. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. 
 10. Охорона біосфери.

Автор Pavlenko | 9 ноября 2011 | Коментарів: 1 | Переглянуто 48414

  Індивідуальний розвиток організмів

1. Запліднення (у різних груп живих організмів).
2. Перiоди онтогенезу у багатоклітинних організмів. Ембріогенез.
3. Лабораторна робота № 4 «Ембріогенез хордових».
4. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.
5. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція. Ембріотехнології. Клонування.
6. Постембріональний розвиток. Життєвий цикл у рослин і тварин.

Автор Pavlenko | 7 ноября 2011 | Коментарів: 0 | Переглянуто 57741

Генотип як цілісна система

1. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів.                                           
2. Основні закономірності функціонування генів у еукаріотів.                                           
3. Генетика людини.
4. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.                                                               
5. Генетичні основи селекції організмів.                  
6. Основні напрямки сучасної біотехнології. Химерні та трансгенні організми.  

Автор Pavlenko | 3 ноября 2011 | Коментарів: 0 | Переглянуто 31722

Закономірності мінливості  
            
1. Модифікаційна мінливість. Лабораторна робота № 3 « Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.»
2. Мутаційна мінливість. Комбінативна мінливість.
3. Види мутацій. Мутагени.
4. Лабораторна робота № 2 «Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.»

Автор Pavlenko | 2 ноября 2011 | Коментарів: 0 | Переглянуто 43638

Розробки уроків до теми «Закономірності спадковості» 11 кл. (згідно нової програми, рівень стандарту) Закономірності спадковості 

1. Основні поняття генетики.
2. Методи генетичних досліджень.
3. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.
4. Практична робота № 1. Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).
5. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.
6. Взаємодія генів.
7. Генотип як цілісна система.
8. Узагальнення знань з теми. Підсумковий урок.

Автор Pavlenko | 31 октября 2011 | Коментарів: 0 | Переглянуто 47414

Розробки уроків до теми «Розмноження організмів» 11 кл. (згідно нової програми, рівень стандарту) Розмноження організмів
1. Нестатеве розмноження організмів.
2. Статеве розмноження організмів.
3. Будова і утворення статевих клітин. Лабораторна робота № 1 «Будова статевих клітин».

Автор Pavlenko | 14 апреля 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 25709
Матеріали до уроків 11 кл. про специфічні пристосування водних організмів – гідробіонтів до водного середовища.
Водне середовище має свої певні властивості і тому організми-гідробіонти мають різноманітні специфічні пристосування до життя у воді. Густина води забезпечує можливість спиратися на неї, що надто важливо для безклітинних форм. Опірність середовища дає можливість ширяння у воді. Завислі у воді організми, що рухається разом із током води об’єднуються у особливу екологічну групу – планктон. До його складу входять одноклітинні водорості, найпростіші, медузи, сифонофори, гребінчатки, крилоногі й кіленогі молюски, дрібні рачки, личинки донних тварин, ікра і мальки риб, … . Планктонні організми мають чимало адаптацій, які підвищують їхню плавучість і не дають осідати на дно.
Автор Pavlenko | 14 апреля 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 51428
Мешканці повітряного середовища повинні мати власну опорну систему, яка підтримує тіло:
- рослини - різноманітними механічними тканинами;
- тварини – твердим або гідростатичним скелетом.
Всі мешканці повітряного середовища тісно пов’язані з поверхнею землі, яка служить їм для прикріплення і опори, тому що життя у завислому стані в повітрі неможливе.

Матеріали до уроків «Пристосування організмів до наземно-повітряного середовища» (11 кл.)
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓