Пошук:
Автор Pavlenko | 13 декабря 2014 | Коментарів: 0 | Переглянуто 28205

1.Рослина – живий організм. Органи рослин.  

2.Фотосинтез як характерна особливість рослин. Живлення рослин (мінеральне, повітряне). Дихання рослин. 

3.Тканини рослин.  

4.Корінь: будова, основні функції. Лабораторне дослідження «Будова кореня». 

5.Різноманітність та видозміни кореня.


 

   

Автор Pavlenko | 5 октября 2014 | Коментарів: 0 | Переглянуто 60096

Розробки уроків з біології 6 кл. до теми "Одноклітинні організми" 1.Амеба,   інфузорія - одноклітинні тварини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі). Лабораторне дослідження №3 «Спостереження інфузорій».  

2.Хвороби людини, що викликаються одноклітинними тваринами (на прикладі малярійного плазмодія і дизентерійної амеби).

3.Хламідомонада, хлорела, евглена зелена,  – одноклітинні організми (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).

4.Дріжджі – одноклітинні гриби.  

5.Бактерії – найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій. 

6.Роль  бактерій у природі  та значення в житті людини.

7.Вольвокс - колоніальний організм. Ульва (зелений морський салат) - багатоклітинний організм. 

8.Губка - багатоклітинний організм. 

Рез. Узагальнення знань з теми «Одноклітинні організми»

Автор Pavlenko | 28 сентября 2014 | Коментарів: 0 | Переглянуто 59894

Розробки уроків з біології 6 кл. до теми "Клітина" 1.Клітина - одиниця живого. Історія вивчення клітини. 

2.Лупа. Мікроскоп. Практична робота №1 «Будова світлового мікроскопа  та робота з ним». 

3,4. Будова клітини на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях.  

5.Практична робота №2 «Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа». 

6.Будова рослинної і тваринної клітин. Лабораторне дослідження №1 «Будова клітини листка елодеї». 

7.Надходження речовин у клітину. Лабораторне дослідження №2 «Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї». 

8.Утворення нових клітин. Ріст клітин.  

9.Основні положення клітинної теорії.  

10.Узагальнення знань з теми «Клітина»

Автор Pavlenko | 31 августа 2014 | Коментарів: 0 | Переглянуто 44394

Розробки уроків з біології 6 кл. до теми "Вступ" ВСТУП

 

1.Біологія – наука про життя. Основні властивості живого.

2.Різноманітність життя (на  прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). 

3.Поняття про Віруси. 

4.Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів.

Автор Pavlenko | 6 апреля 2013 | Коментарів: 0 | Переглянуто 27805

Розробки уроків до теми "Одноклітинні організми" (10 клас, рівень стандарту) Одноклітинні організми


1. Прокаріоти. Еукаріоти. Колоніальні організми.
2. Бактерії. Особливості їх організації.
3. Роль бактерій у природі та в житті людини.
4. Практична робота № 6 «Різноманітність бактерій, їх значення  в природі та житті людини»
5. Семінар № 5 «Профілактика бактеріальних хвороб людини»

Автор Pavlenko | 6 января 2012 | Коментарів: 0 | Переглянуто 30752

 Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

1. Гіпотези виникнення життя на Землі.
2. Еволюція одноклiтинних та багатоклітинних організмів.Перiодизація еволюційних явищ.
3. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.
4. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.

Автор Pavlenko | 4 января 2012 | Коментарів: 0 | Переглянуто 47847

Розробки уроків до теми "Історичний розвиток органічного світу. Основи еволюційного вчення." 11 клас (згідно нової програми, рівень стандарту) Історичний розвиток органічного світу. Основи еволюційного вчення.

1,2. Становлення еволюційних поглядів.
3. Адаптації як результат еволюційного процесу.
4. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції.
5. Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція. Практична робота № 3 «Порівняння природного і штучного добору.»
6. Макроеволюційний процес.
7. Сучасні уявлення про фактори еволюції.

Автор Pavlenko | 3 января 2012 | Коментарів: 2 | Переглянуто 50389

 Надорганізмові рівні організації живої природи. Популяція. Екосистема. Біосфера.

  1. Екологічні чинники. 
  2. Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів.
  3. Біологічні адаптивні ритми організмів.
  4. Популяція. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції.
  5. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах.
  6. Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.
  7. Практична робота №2 «Розв’язування задач з екології».
  8. Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса. 
  9. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. 
 10. Охорона біосфери.

Автор Pavlenko | 9 ноября 2011 | Коментарів: 1 | Переглянуто 48361

  Індивідуальний розвиток організмів

1. Запліднення (у різних груп живих організмів).
2. Перiоди онтогенезу у багатоклітинних організмів. Ембріогенез.
3. Лабораторна робота № 4 «Ембріогенез хордових».
4. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.
5. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція. Ембріотехнології. Клонування.
6. Постембріональний розвиток. Життєвий цикл у рослин і тварин.

Автор Pavlenko | 7 ноября 2011 | Коментарів: 0 | Переглянуто 57703

Генотип як цілісна система

1. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів.                                           
2. Основні закономірності функціонування генів у еукаріотів.                                           
3. Генетика людини.
4. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.                                                               
5. Генетичні основи селекції організмів.                  
6. Основні напрямки сучасної біотехнології. Химерні та трансгенні організми.  

Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓