Пошук:
Автор Pavlenko | 17 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 23744
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

1. Форми розмноження. Нестатеве та статеве розмноження організмів. Лабораторна робота “Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи”.
2. Мейоз. Будова і утворення статевих клітин. Запліднення.
3,4. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез та постембріональний розвиток. Лабораторна робота “Ембріогенез хордових”.
5. Вплив генотипу та чинників зовнішнього середовища на розвиток організмів. Діагностування вад розвитку та їх корекція.
Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)
Автор Pavlenko | 17 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 30414
Розробки уроків до теми “Закономірності мінливості” для 11 кл. (філологічний профіль)
Закономірності мінливості

1. Комбінативна мінливість.
2. Мутаційна мінливість. Типи мутацій. Мутагени.
3. Взаємодія генотипу і середовища. Модифікаційна мінливість. Лабораторна робота “Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої”.
Автор Pavlenko | 16 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 28017
Дані матеріали по вивченню загальних особливостей птахів допоможуть учням детальніше розібратися у:
Загальні ознаки класу Птахи.
- пристосуваннях цих тварин до польоту,
- від чого залежить спосіб життя, зовнішній вигляд та поведінка птахів у природі,
- які наявні екологічні групи птахів,
- особливості птахів боліт та прибережних водоймищ, які мають здатність плавати без втрати здатності до літання,
- особливості голінастих птахів,
- способи полювання хижих птахів,
- основні періоди річного циклу птахів.

Ці особливості систематизують та узагальнять знання учнів про будову та процеси життєдіяльності птахів.
Автор Pavlenko | 14 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 19709
Загальні ознаки класу Плазуни та їхні ускладнення у порівнянні з класом Земноводні.
Дані особливості будови тіла плазунів у порівнянні із земноводними тваринами допоможуть учням при підготовці домашніх завдань і систематизації та узагальненні знань з даної теми.
Автор Pavlenko | 13 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 64857
Розробки уроків до теми «Ендокринна регуляція функцій організму людини» для 9 кл.
Ендокринна регуляція функцій організму людини.

1. Принцип роботи ендокринної системи.
2. Центральні ендокринні залози: гіпоталамус, гіпофіз та епіфіз.
3. Периферичні ендокринні залози: щитовидна й паращитовидні залози, наднирковики, тимус.
4. Підшлункова залоза.
5. Статеві залози. Плацента.
6. Регуляція функцій залоз внутрішньої секреції.
Автор Pavlenko | 11 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 28248
Надорганізмові системи Розробки уроків до теми «Надорганізмові системи» для 11 класу (універсальний профіль)

1. Вид. Екологічні характеристики виду.
2. Практична робота № 3 “ Вивчення морфологічного критерію на прикладі рослинних і тваринних організмів”.
3. Популяція. Структура популяції. Динаміка і коливання чисельності популяцій.
4. Поняття про середовище існування, шляхи пристосування до нього організмів.
5. Біологічні адаптивні ритми організмів.
6. Екосистеми. Взаємодії організмів в екосистемах. Зміни в екосистемах.
7. Різноманітність природних і штучних екосистем.
8. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.
9. Практична робота № 4 “ Розв’язування задач з екології “.
Автор Pavlenko | 8 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 97141
Розробки уроків до теми “Нервова регуляція функцій організму людини” для 9 класу
1. Будова і функції нервової системи.
2. Центральна нервова система. Будова і функції спинного мозку.
3. Будова і функції головного мозку.
4. Довгастий мозок. Міст. Мозочок.
5. Середній мозок. Проміжний мозок. Лабораторна робота №6 “Будова головного мозку людини (вивчення за муляжами, моделями та пластинчастими
препаратами)”.
6. Великі півкулі головного мозку.
7. Периферична нервова система.
8. Соматична й вегетативна нервова система.
Автор Pavlenko | 22 февраля 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 39380
Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (універсальний профіль)
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

1. Нестатеве та статеве розмноження організмів.
2. Лабораторна робота “Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи”.
3. Будова і утворення статевих клітин. Запліднення.
4,5. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів. Ембріогенез.
6. Лабораторна робота “Ембріогенез хордових”.
7. Постембріональний розвиток. Біогенетичний закон.
8. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організмів.
9. Життєвий цикл у рослин і тварин.
10. Екскурсія “Способи розмноження рослин (теплиця) або методи розведення птахів: інкубація, розвиток курчат (птахофабрика).
Автор Pavlenko | 21 февраля 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 18356
Закономірності мінливості

1. Комбінативна мінливість.
2. Мутаційна мінливість. Основні положення мутаційної теорії.
3. Лабораторна робота “Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння”.
4. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.
5. Модифікаційна мінливість. Лабораторна робота “Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої”.

Розробки уроків до теми “Закономірності мінливості” для 11 кл. (універсальний профіль)
Автор Pavlenko | 16 февраля 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 37077
Розробки уроків до теми “Генотип як цілісна система” для 11 кл.Генотип як цілісна система

1. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів.
2. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.
3. Генетичні основи селекції організмів. Досягнення в селекції рослин і тварин в Україні.
4. Основні напрямки сучасної біотехнології.
5. Екскурсія. Впровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарстві.
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓