Пошук:
Автор Pavlenko | 31 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 38083
Розробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.)
Плазуни
1. Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності і поведінки.
2. Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність плазунів.
3. Роль плазунів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів.
Автор Pavlenko | 31 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 45165
Земноводні

1. Загальна характеристика класу Земноводні. Сезонні явища у житті.
2. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Лабораторна робота №12 “Порівняння скелетів земноводних та риб”.
3. Різноманітність земноводних. Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних.
Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)
Автор Pavlenko | 31 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 62173
Членистоногі Розробки уроків до теми “Членистоногі” (8 кл.)

1. Загальна характеристика типу Членистоногі.
2. Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Лабораторна робота № 5 “Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування”.
3. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини.
4. Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу.
5. Різноманітність павукоподібних та їх роль у екосистемах. Значення у житті людини.
6. Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Лабораторна робота № 6 “Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові комах до середовища існування”.
7. Особливості розвитку. Поведінка комах. Різноманітність комах. Лабораторна робота № 7 “Визначення комах за допомогою визначної картки”.
8. Роль комах у екосистемах, їх значення для людини. Охорона членистоногих.
Автор Pavlenko | 31 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 63891
Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)
Черви

1. Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність.
2. Тип Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність.
3.Тип Кільчасті черви. Лабораторна робота №4 “Вивчення зовнішньої будови та характер рухів кільчастих червів”.
4. Різноманітність кільчастих червів.
5. Роль червів у екосистемах. Значення для людини.
Автор Pavlenko | 31 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 30747
Розробки уроків до теми “Молюски” (8 кл.)
Молюски

1. Загальна характеристика. Лабораторна робота № 8 “Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків”.
2. Різноманітність молюсків. Лабораторна робота № 9 “Порівняння та визначення черепашок молюсків”.
3. Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини.
Автор Pavlenko | 20 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 48447
Багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні.

1. Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин. Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення для людини.
2. Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних. Лабораторна робота № 3 “Вивчення будови прісноводної гідри”.
3. Роль кишковопорожнинних у екосистемах та значення для людини. Охорона губок та кишковопорожнинних.

Всі розробки уроків до теми “Кишковопорожнинні” для 8 кл.
Автор Pavlenko | 20 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 41803
Найпростіші

1. Загальна характеристика та різноманітність найпростіших – мешканців прісних водойм, морів та грунту. Лабораторна робота № 2 “Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших водойм”.
2. Паразитичні найпростіші.
3. Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини.

Всі розробки уроків до теми “Найпростіші” для 8 кл.
Автор Pavlenko | 19 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 34887
ВСТУП

1. Тваринний світ – складова частина природи. Різноманітність тварин та їх класифікація.
2. Роль тварин у житті людини.

Розробки уроків до теми “Вступ” для 8 класу
Автор Pavlenko | 19 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 70963
Всі розробки уроків до теми "Будова і життєдіяльність тварин".Всі розробки уроків до теми "Будова і життєдіяльність тварин" для 8 кл.

1. Основні процеси життєдіяльності тварин.
2. Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин.
3. Тканини, органи і системи органів тварин, їх функції.
4. Лабораторна робота № 1 “Вивчення особливостей тваринних клітин та тканин”.
5. Середовища існування тварин. Поведінка тварин. Зв’язок тварин з іншими компонентами екосистем.
6. Різноманітність способів життя тварин.
Автор Pavlenko | 10 декабря 2009 | Коментарів: 0 | Переглянуто 38951
Вплив чинників середовища на тварин.
(Поняття про ареал, біоценоз, біогеоценоз, ланцюги живлення, форми співіснування організмів.)

Вплив чинників середовища на тварин.
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓