Пошук:
Автор Pavlenko | 13 июня 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 12574
Характеристика потовщень клітинної оболонки у рослин.
У процесі остаточної диференціації рослинні клітини формують різноманітні скульптурні потовщення своєї оболонки. Розрізняють:
1. Зовнішні потовщення, що бувають на поверхні оболонки клітини і які не з’єднані або частково з’єднані з іншими клітинами. Вони зустрічаються на оболонці пилкових зерен у вигляді гачечків, шипиків, сіточки та на зовнішніх стінках клітин епідерми.
2. Внутрішні потовщення, що утворюють потовщення різного характеру внаслідок нерівномірного відкладання вторинних шарів. Вони бувають у вигляді спіралі різної крутизни і частоти витків, подвійної спіралі, у вигляді кілець різної масивності. Залежно від цього розрізняють такі типи потовщень як кільчасті, спіральні, сітчасті, драбинчасті.
Автор Pavlenko | 9 июня 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 43391
Запасні поживні речовини рослин.
Внаслідок фотосинтезу в клітинах зелених рослин утворюються органічні речовини, частина яких відкладається про запас. В ролі запасних поживних речовин зустрічаються основні групи органічних сполук – вуглеводи, ліпіди та білки. Вони нагромаджуються у плодах та насінні, у коренях, стеблах, бульбах та кореневищах. Під час ростових процесів ці речовини включаються в обмін речовин як джерело енергії та метаболітів.
Різні форми запасних поживних речовин належать до категорії включень – тимчасових компонентів клітин, здатних утворюватись і ферментативно розкладатись у різні періоди їхньої життєдіяльності.
Автор Pavlenko | 8 июня 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 15102
Тема «Ендокринна система» при вивченні на уроках досить важка для розуміння. Більшість учнів погано розуміють значення функціонування деяких ендокринних залоз, назви і роль гормонів.

Ендокринна система та її еволюція.
Автор Pavlenko | 19 мая 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 5882
У чому різниця між ектотермними і ендотермними тваринами.
Усі тварини отримують тепло із двох джерел – безпосередньо із зовнішнього середовища та із органічних речовин, які підлягають розщепленню в клітинах самого організму. У залежності від того, яке із джерел є панівним, тварини поділяються на дві групи – ектотермні та ендотермні, тобто холоднокровні і теплокровні.
Автор Pavlenko | 18 мая 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 27017
Симетричними називаються тіла, що складаються із таких частин, які шляхом деяких перетворень можуть бути суміщені одна з одною. Найістотнішими є два види симетричних перетворень:

Симетрії тіла тварин та їх формування.
Автор Pavlenko | 11 мая 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 17861
Життєві форми організмів
Морфологічний тип пристосування рослини чи тварини до основних факторів місцеперебування й певного способу життя називають життєвою формою організму. Термін «життєва форма» вперше було вжито у 1884 р. датським ботаніком Е.Вармінгом, який розумів під цим «форму, в котрій вегетативне тіло рослини перебуває в гармонії із зовнішнім середовищем протягом усього життя, від колиски до домовини, від насіння до відмирання».
Автор Pavlenko | 11 мая 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 27227
Як бачать очі тварин.

Зір – одна із основних сенсорних систем організму. Але чи для всіх організмів тваринного світу? Розглядаючи переваги та недоліки по-різному влаштованих очей тварин cтає зрозуміло, що природа проявила немало творчості та винахідливості при створенні зорових органів.
Автор Pavlenko | 24 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 3973
Температурні межі існування життя.Від температури навколишнього середовища залежить швидкість усіх хімічних реакцій, що становлять обмін речовин. Види, які віддають перевагу холодові – кріофіли. Вони можуть зберігати активність при -8⁰С,-10⁰С, коли рідини їхнього тіла перебувають в охолодженому стані. Кріофілія характерна для бактерій, грибів, черв’яків, членистоногих, молюсків, риб…, які живуть у природі в умовах низьких температур – тундрах, арктичних та антарктичних пустелях, у високогір’ях, холодних морях. Види, які віддають перевагу високим температурам, належать до групи термофілів. Термофілія характерна для багатьох груп мікроорганізмів, які зустрічаються в гарячих джерелах, в органічних рештках, що розкладаються при саморозігріванні, для нематод, личинок комах, кліщів…, які населяють ті ж самі місця існування. Деякі термофільні організми в активному стані можуть витримувати до +80⁰С.
Автор Pavlenko | 19 февраля 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 6121
Визначні дати у розвитку біології
1500 р. Встановлена неможливість виживання тварин у атмосфері, в якій не відбувається горіння (Леонардо да Вінчі).
1600 р. Виготовлений перший мікроскоп (Г.Галілей)
1628 р. Відкритий кровообіг (В.Гарвей)
1651 р. Сформульоване положення «Все живе із яйця» (В.Гарвей)
Автор Pavlenko | 13 ноября 2009 | Коментарів: 0 | Переглянуто 6783
Школа сприяння здоров’юПідходи до вибору способу підтримання здоров”я протягом багатьох років змінювалися. Ідеальних умов для запобігання хворобам дуже багато і вони весь час змінюються залежно від місцевості.
Ще арабський лікар та природодослідник Авіценна велике значення приділяв емоційному стану, який набувався протягом спілкування людини з природою.
У нашій школі функціонує система “дитина – природа – дитина”
(“людина – природа – людина”), завданнями якої є:
- зміцнення оздоровчих сил організму;
- формування здорового способу життя;
- підвищення і покращення емоційного стану та енергетичних ресурсів систем органів дитини;
- вплив на формування особистості;
- виховання в дитини почуття відповідальності за свою поведінку;
- прагнення до створення гармонії між людьми та іншими формами життя;
- формування екологічної культури;
- усвідомлення необхідності етичного ставлення до природи.
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓