Пошук:
Автор Pavlenko | 13 февраля 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 26558
Рубрика: Уроки колегам біологам / Уроки для 9 класів

Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.

Урок 1

Виділення. Регуляція кількості води в організмі.

Мета.

Освітня. Почати формувати знання про виділення продуктів обміну; ознайомити із органами, які беруть участь у видільних процесах в організмі; розкрити регуляцію кількості води в організмі.
Розвиваюча. Розвивати уміння учнів порівнювати фізіологічні процеси в організмі та робити відповідні висновки.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного організму та підтримувати здоровий спосіб життя.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Перший у темі.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схематичної таблиці
5. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: медицина, фізкультура, хімія.Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, слайди.
Основні поняття та терміни: виділення, сечовиділення, потовиділення, дефекація, нирки.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Повторення знань про видільну функцію органів травлення, дихання, шкіри.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Поставити проблемне запитання:
- як можна очистити свою кров від шкідливих або непотрібних для організму речовин?
Повідомити тему мету та завдання уроку.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Ми знаємо, що у процесі життєдіяльності в організмі утворюється значна кількість продуктів обміну, яку необхідно виводити. Це токсичні речовини, чужорідні, надлишок води, солей, лікарських препаратів. При білковому обміні утворюються токсичні азотовмісні речовини – аміак, сечовина, сечова кислота. При накопиченні цих речовин виникає небезпека порушення сталості складу внутрішнього середовища.
До органів, які виводять продукти обмінів належать: нирки, легені, печінка, шкіра, кишечник. Розповідь про речовини, які виводяться цими органами. Головне у виділенні – це підтримання гомеостазу.
Розповідь про регуляцію кількості води в організмі. Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Обговорення водного балансу, який залежить від спраги та регуляцію споживання води й солі за участю гіпоталамусу.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Довести можливість процесів виділення.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 2

Будова сечовидільної системи.

Мета.

Освітня. Ознайомити учнів із будовою сечовидільної системи людини; розкрити особливості будови нирок, сечоводів, сечового міхура та сечівника; дати поняття “нефрон”, “мальпігієвий клубочок”, “капсула Шумлянського”.
Розвиваюча. Розвивати уміння учнів порівнювати будову та функції органів людини, які беруть участь у виділенні продуктів обміну; уміння логічно мислити та робити відповідні висновки.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного організму та велике значення дотримання здорового способу життя.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
5.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: медицина, зоологія.Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, слайди.
Основні поняття та терміни: нирки, коркова речовина, мозкова речовина, сечоводи, сечовий міхур, сечівник, нефрон, ворота нирок, вхідні судини, вихідні судини, ниркова миска.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Провести біологічний диктант про виділення продуктів обміну легенями, кишечником, шкірою та нирками.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Проблемні запитання:
- як утворюється первинна сеча?
- як утворюється вторинна сеча?
- яка різниця між ними?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про:Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.
- розміщення в організмі органів сечовидільної системи;
- форму органів сечовидільної системи;
- будову нирок, сечоводів, сечового міхура;
- органи яких систем заходять в нирки;
- нефрон – як структурну одиницю нирки;
- як виводиться сеча?

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Робота на мультимедійноій дошці із матеріалами презентації “Органи виділення людини”.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Учні відповідають на запитання, які задають один одному (групова робота).

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 3

Функції сечовидільної системи

Мета.

Освітня. Продовжити знайомити учнів із будовою та функціями сечовидільної системи людини; дати характеристику процесам фільтрації та реабсорбції.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати процеси життєдіяльності та функції організму людини; уміння логічно мислити, спостерігати та робити відповідні висновки.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного організму та оточуючих людейє

Тип уроку. Засвоєння нових знань.Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: медицина, зоологія.Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: нефрон, капсула, фільтрація, реабсорбція, первинна сеча, вторинна сеча, сечовиділення.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Провести повторення знань про будову органів сечовидільної системи.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Проблемне запитання:
- яка різниця між первинною та вторинною сечею? (де вони утворюються, як вони утворюються, скільки утворюється первинної та вторинної, які речовини в них наявні).

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь-пояснення про основні функції: фільтрацію та реабсорбцію.
Розповідь про утворення первинної та вторинної сечі.Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.
Розповідь-бесіда про рух сечі до виходу.
Розповідь про регуляцію діяльності нирок.
Розповідь про профілактику захворювань сечовидільної системи.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Робота у зошиті з друкованою основою.
Робота над обговоренням проблемних запитань.

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.
скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Розробки уроків до теми “Вступ” для 8 класу Розробки уроків до теми “Вступ” для 8 класу
ВСТУП 1. Тваринний світ – складова частина природи. Різноманітність тварин та їх класифікація. 2. Роль тварин у житті людини....
Фізіологічні основи мовлення. Фізіологічні основи мовлення.
Фізіологічні основи мовлення. Мета. Освітня. Продовжити формувати знання учнів про вищу нервову діяльність людини; ознайомити з особливостями...
Загальна характеристика типу Членистоногі Загальна характеристика типу Членистоногі
Загальна характеристика типу Членистоногі...
Риси пристосованості птахів до польоту Риси пристосованості птахів до польоту
Риси пристосованості птахів до польоту...
Загальна характеристика класу Птахи Загальна характеристика класу Птахи
Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓