Пошук:
Автор Pavlenko | 1 февраля 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 70987
Рубрика: Уроки колегам біологам / Уроки для 8 класів

Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)

Урок 1

Загальна характеристика класу Ссавці.

Мета.

Освітня. Почати формувати знання учнів про найвищий за організацією клас хордових тварин – ссавців; ознайомити із загальною характеристикою будови тіла цих тварин; дати поняття “ссавці”; визначити ускладнення систем органів у порівнянні з іншими класами хордових тварин.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати зовнішню і внутрішню будову ссавців з птахами; уміння спостерігати, аналізувати та робити висновки.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до ссавців України і тих, які живуть поруч із житлом людини; сприяти екологічному вихованню і природо дослідницькій роботі. Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Вступний (перший у темі).

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда,повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схематичних малюнків.
5. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
6. Релаксопедичний: фізкультхвилинка, психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: історія, ботаніка, література.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: ссавці, звірі, залози секреції, хутро, шерсть, підшерстя, піднебіння, діафрагма.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)

Знайти ознаки, характерні для птахів:
1. орнітологія – наука, що вивчає птахів;
2. очі – складні;
3. на ходильних ногах наявні цівки;
4. язик липкий;
5. серце трикамерне;
6. серце 4-х камерне;
7. відсутній сечовий міхур;
8. наявні повітряні мішки;
9. запліднення зовнішнє;
10. є помічниками людини.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Ми розпочинаємо вивчати найскладніших за організацією будови тіла – ссавців. Вони займають панівне становище серед усього тваринного світу планети. Що ж це за тварини?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу. Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)

До класу Ссавці або Звірі належать найорганізованіші хребетні тварини. Їх налічується 5 000 видів, в Україні понад 100 видів.
Поділяють ссавців на наземні, підземні, літаючі та водні.
Розповідь про особливості будови тіла ссавців:
- відділи тіла;
- покриви тіла та залози;
- скелет і мускулатура;
- системи внутрішніх органів.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Розгляд на ілюстраційних матеріалах зовнішнього вигляду ссавців та особливостей руху.

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.


Урок 2

Особливості життєдіяльності ссавців.

Мета.

Освітня. Продовжити знайомити учнів з будовою та процесами життєдіяльності ссавців; розкрити особливості діяльності систем внутрішніх органів.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти та життєві процеси організму ссавців; уміння спостерігати, аналізувати та використовувати знання у повсякденному житті.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до звірів, що оточують людину у природі та проводити природоохоронні заходи.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда,повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші, музика.
6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: література, географія, ветеринарія.
Матеріали та обладнання: малюнки, муляжі, таблиці, мультимедійна дошка.Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)
Основні поняття та терміни: травні залози, різці, ікла, емаль, молочні залози, ехолокація, кора мозку.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Методом фронтальної та індивідуальних бесід з’ясувати знання учнів про:
- предків ссавців;
- чим відрізняються ссавці від плазунів і птахів;
- яка роль волосяного покриву;
- значення залоз тіла.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомити тему, мету та завдання уроку. Поставити проблемне запитання:
- які особливості процесів життєдіяльності дали можливість ссавцям полонити всі середовища і зайняти панівне становище на планеті?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу. Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)

Розповідь про ускладнення систем внутрішніх органів:
- досконалість покриву, що надає здатності до терморегуляції;
- наявність різних залоз у шкірі;
- збільшення розмірів черепа;
- наявність діафрагми, що розмежовує груди і черево;
- два кола кровообігу;
- досконалість органів чуття;
- виношування малят і вигодовування їх молоком;
- розвинений орган рівноваги у внутрішньому вусі;
- умовні рефлекси.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Розгляд можливих систем внутрішніх органів на таблицях та інших матеріалах. Визначення подібностей та відмінностей із тваринами інших класів.

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 3, 4

Різноманітність ссавців.

Мета.

Освітня. Розширити знання учнів про клас Ссавці; ознайомити із різноманітністю ссавців; дати характеристику таким групам як: Першозвірі (Яйцекладні), Сумчасті та Плацентарні; розкрити їх пристосування до певних умов існування.
Розвиваюча. Розвивати уміння учнів порівнювати організми різних класів, знаходити риси подібності та відмінності; уміння використовувати знання у повсякденному житті; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, логічне мислення та уяву.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до тварин, що мешкають поруч із житлом людини; сприяти екологічному вихованню та природоохоронній діяльності.

Тип уроку. Засвоєння нових знань. Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь, пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний. Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші, музика, відео.
6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: історія, література, географія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: першозвірі, яйцекладні, сумчасті, плацента, плацентарні.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)

Знайти вірні твердження.
1. Серце ссавців має неповну перегородку.
2. Зуби ссавців диференційовані на різці, ікла та кутні.
3. Тіло має голову, шию та тулуб з кінцівками.
4. Шкіра має розвинені залози: сальні, потові, пахучі, молочні.
5. У дихальній системі наявні повітряні мішки.
6. У кровоносній системі два кола кровообігу.
7. Задні кінцівки мають 5 пальців, а передні – 4.
8. Очі приймають учать у ковтанні їжі.
9. Добре розвинені органи чуття.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)

Повідомити тему, мету та завдання уроку.
Поставити проблемне запитання:
- завдяки чому ссавці займають панівне становище на планеті?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про Першозвірів (Яйцекладних), Сумчастих та Плацентарних. До плацентарних належать такі ряди:
- комахоїдні;
- рукокрилі;
- гризуни;Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)
- зайцеподібні;
- хижі;
- ластоногі;
- китоподібні;
- копитні;
- примати.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Розгляд ссавців на різних ілюстраційних матеріалах.

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.


Урок 5

Сезонні явища в житті ссавців, їхня поведінка.


Мета.

Освітня. Розширити знання учнів про життєдіяльність ссавців; ознайомити із сезонними явищами у їхньому житті; розкрити особливості поведінки у період розмноження та турботи про потомство.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати життєві процеси різних вивчених тварин та аналізувати поведінку у різних сезонах; розвивати пам’ять, спостережливість, увагу та логічне мислення.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючих тварин; бути гордим за фауну місцевості, в якій ми живемо.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань.
2.Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші, музика, відео.
6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження. Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)

Міжпредметні зв ́язки: історія, географія, фенологія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: фенологія, сплячка, линяння, нагул, сезонні явища.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Заповнити таблицю.
Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Поставити проблемне запитання. Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)
- з’ясувати, яке значення сезонних змін у житті ссавців?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про:
- період підготовки до розмноження – утворення пар, вибір місця для розмноження, влаштування “будівель”;
- розмноження;
- турбота про потомство;
- період підготовки до зимівлі.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Розгляд річних циклів різних рядів ссавців, особливо тих, які зустрічаються на нашій території.

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 6

Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини.

Мета.

Освітня. Розширити знання учнів про ссавців; розкрити їх значення у екологічних системах та у житті людини; забезпечити засвоєння знань про біологічну роль ссавців на планеті.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати значення тварин і природі та житті людини; уміння спостерігати, аналізувати та використовувати набуті знання у житті.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до тварин, які мешкають поруч із людиною; намагатись формувати почуття особистої відповідальності за їх збереження. Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний. Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання таблиць.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші, музика.
6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: історія, біологія рослин, біологія людини, медицина, географія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: об’єкти промислу, санітари природи, генетичні показники.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Прослухати повідомлення учнів щодо різноманітності та сезонності у житті тварин.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)

Поставити проблемне запитання:
- якщо зникнуть тварини, що буде?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Значення ссавців:
- беруть участь у колообігу речовин на планеті;
- база живлення для інших тварин;
- об’єкти промислу;
- джерело харчування для людини;
- використовують м’ясо, хутро, шкіру, …;
- регулюють чисельність інших видів; Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)
- знищують шкідників;
- сприяють поширенню плодів і насіння;
- є “санітарами” у природі;
- беруть участь у ґрунтоутворенні;
- помічники людини у господарстві;
- мишовидні гризуни завдають шкоди;
- є переносниками збудників небезпечних захворювань;
- хижі знищують багатьох свійських тварин;
- естетичне значення;
- ……………………..

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Розгляд тварин різних рядів на різноманітних додаткових матеріалах.

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 7

Охорона ссавців. Тваринництво.

Мета.

Освітня. Закінчити формувати знання про особливості класу Ссавці; ознайомити із ссавцями, які приносять користь людині у господарстві; розкрити проблеми тваринництва на сучасному етапі життя; дати поняття “свійські тварини”.
Розвиваюча. Розвивати уміння визначати значення тварин у природі та житті людини; розвивати пам’ять, увагу, спостереж -
ливість та логічне мислення.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до свійських тварин, до всіх тварин, що оточують життя людини; сприяти природоохоронній діяльності та вибору професії.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний (останній у темі).

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші, музика.
5.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: історія, тваринництво, медицина.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: Червона книга, тваринництво, Міжнародна Червона книга, природоохоронне законодавство.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Експрес – тести:
1. Відкладанням яєць розмножуються: а) кріт; б) качкодзьоб; в)павіан; г) бегемот; д) дельфін.
2. Більшість ссавців має шийні хребці у кількості: а) чотири; б) п’ять; в) шість; г) сім; д) вісім; е) дев’ять.
3. До непарнокопитних належать: а) дика свиня; б) бегемот; в) архар; г) зебра; д) кінь; е) носоріг.
4. Представники гризунів: а) кажан; б) землерийка; в) білка; г) кріт; д) ондатра.
5. шлунок із 4 відділів складається у таких тварин: а) лось; б) дика свиня; в) кінь; г) велика рогата худоба; д) носоріг.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

По сторінках Червоної книги: перегляд списку тварин України, які потребують охорони та збереження чисельності.
Заходи, спрямовані на збереження зникаючих видів.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Розповідь про диких предків наших свійських тварин:
- бик тур – предок великої рогатої худоби;
- вовк – дикий предок собак;
- дика африканська кішка – предок свійських котів;
- баран муфлон – предок овець;Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)
- гірські кози – предки свійських кіз;
- дикий кабан – предок свійської свині;
- тарпан – предок свійського коня;
- ……………..

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.
скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.) Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)
Земноводні 1. Загальна характеристика класу Земноводні. Сезонні явища у житті. 2. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Лабораторна...
Фізіологічні основи мовлення. Фізіологічні основи мовлення.
Фізіологічні основи мовлення. Мета. Освітня. Продовжити формувати знання учнів про вищу нервову діяльність людини; ознайомити з особливостями...
Загальна характеристика типу Членистоногі Загальна характеристика типу Членистоногі
Загальна характеристика типу Членистоногі...
Риси пристосованості птахів до польоту Риси пристосованості птахів до польоту
Риси пристосованості птахів до польоту...
Загальна характеристика класу Птахи Загальна характеристика класу Птахи
Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓