Пошук:
Автор Pavlenko | 20 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 48376
Рубрика: Уроки колегам біологам / Уроки для 8 класів

Всі розробки уроків до теми “Кишковопорожнинні” для 8 кл.

Урок 1

Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин.
Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення для людини.

Мета
.
Освітня. Почати формувати знання учнів про багатоклітинних тварин; ознайомити із представниками типу Губки; дати їм загальну характеристику та визначити роль у природі.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати будову та процеси життєдіяльності одноклітинних і багатоклітинних тварин; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, уяву.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючих організмів, до живої і неживої природи, до їх єдності та взаємозалежності.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Вступний.

Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схем.
5. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва - музика.
6. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: географія, біологія рослин.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: багатоклітинність, губки, кишковопорожнинні, радіальносиметричні організми, мезоглея.

ХІД УРОКУ Всі розробки уроків до теми “Кишковопорожнинні” для 8 кл.

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Експрес-опитування.

1. Учений, який відкрив найпростіших істот. (Левенгук).
2. Переносник малярії (комар).
3. Організми, що входять до складу планктону та беруть
участь у створенні осадових порід (радіолярії).
4. Обов’язкова складова частина клітин еукаріот (ядро).
5. Хвороба, яку спричиняють деякі види амеб (дизентерія).

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомити тему, мету та завдання уроку. Поставити проблемне запитання:
- чому губки – найпримітивніші багатоклітинні тварини?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Відомо близько 5000 видів губок, в Україні – 30 видів. Тип поділяють на 3 класи: вапнякові губки, скляні губки та звичайні губки. Більшість їх живе на дні морів, але існують і прісноводні. Найпоширенішою прісноводною є бодяга. Вона зустрічається в наших річках, озерах, заплавах… Поселяються на підводних предметах, на камінні, на дерев’яних сваях… Вони утворюють нарости сірого, жовтуватого або грязно-зеленого кольору. Зовнішньо бодяга нагадує грудочки неправильної форми, гілчасті кущики або просто кірочки. Вони нічим не нагадують живий організм.
За будовою тіла губки – примітивні тварини, тому що тканини і органи у них не виражені. Тіло діаметром від кількох мм до 2м глечикоподібної, кулястої або циліндричної форми. Складаються з ектодерми, ентодерми і мезоглеї. Все тіло пронизане великою кількістю тонких канальців. Місцями ці канальчики розширяються, утворюючи просторі камери. Внутрішня поверхня вислана шаром клітин, що мають довгі рухливі джгутики. Рух цих джгутиків викликає рух води. Вода входить у найдрібніші отвори – пори, якими пронизане тіло всієї губки, а виходить вода через більші отвори – устя. Вода приносить кисень та поживний матеріал – бактерії та дрібні залишки, що утворюються при розпаданні мертвих тіл тварин. Джгутикові клітини губок захоплюють харчові частинки і переварюють їх всередині своєї цитоплазми. Тобто, ніякої травної порожнини у них немає.
Між зовнішнім шаром клітин і клітинами, які вистилають канали і камери всередині тіла, знаходиться проміжний желеподібний прошарок. В ньому розсіяні окремі клітини, які виділяють тверді скелетні частинки у вигляді дрібних кремнієвих голочок, склеєних між собою в пучки. Такі пучки перехрещуються між собою і утворюють міцну сітку – скелет, який дозволяє губкам зберігати певну форму тіла. Крім того, ці голочки слугують надійним захистом від поїдання. І, звичайно, неприємний запах робить їх неїстівними.
Розмножуються бодяги так: на початку літа у желеподібному шарі утворюються яйця і після запліднення там же і розвиваються в маленьких багатоклітинних личинок. Зовнішні клітини цих личинок мають джгутики, за допомогою яких вони на протязі кількох годин плавають. Вільно плаваючі личинки – амфібластула, паренхімула. Потім личинка прикріплюється нерухомо до якогось підводного предмету і перетворюється в молоду губку, при цьому джгутикові клітини з поверхні входять всередину тіла і утворюють вистилаючи поверхню камер.Всі розробки уроків до теми “Кишковопорожнинні” для 8 кл.
Молода бодяга має вигляд маленького конічного бугорка з одним устям на верхівці. Потім з’являються бічні вирости – бруньки, що мають свої устя і врешті-решт утворюється колонія.
Крім розмноження яйцями і бруньками бодяга може розмножуватися ще й так: на осінь у нижній частині тіла в желеподібному шарі утворюються маленькі шароподібні брунечки розміром 0,5 мм, що вкриті міцною оболонкою. З наступанням холоду стара колонія губки гине, а молоді брунечки можуть перенести мороз. Весною із оболонки виповзає вміст, що складається з групи з’єднаних між собою клітин, з яких утворюється нова губка.
Таким чином, губки мають статеве розмноження і дві форми безстатевого: шляхом бічного брунькування, з якого розростається великий колоніальний організм і утворення маленьких внутрішніх брунечок, що здатні пережити несприятливі умови.
Серед морських губок є схожі на бодягу із кремнієвим скелетом і губки зі скелетом, що складається із вапнякових голочок і зірочок, з’єднаних органічною речовиною. У деяких глибоководних губок кремнієвий скелет утворює одну суцільну сітку зі спаяних між собою ниточок і перекладинок. Зовнішньо вони схожі на виріб зі скла, тому таких губок називають “скляними”.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Значення:
- бодягу висушують і використовують у медичних цілях;
- раніше натирали шкіру для приливу крові;
- вилучених з води купальних (грецьких) губок Середземного
моря віджимають і залишають на сонці гнити, при цьому м’які частини руйнуються, а роговий шар зберігається, його використовують для обтирання тіла під час миття і купання.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Губки є прісноводні і морські. Вони мають статеве розмноження і дві форми безстатевого: шляхом бічного брунькування, з якого розростається великий колоніальний організм і утворення маленьких внутрішніх брунечок, що здатні пережити несприятливі умови.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завданняУрок 2

Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних. Лабораторна робота № 3 “Вивчення будови прісноводної гідри”.

Мета.

Освітня. Розширити знання учнів про багатоклітинних організмів; ознайомити із загальною характеристикою кишковопо-
рожнинних тварин; дати розподіл типу на класи.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати будову та процеси життєдіяльності одноклітинних та багатоклітинних тварин, уміння спостерігати, аналізувати та робити висновки та узагальнення.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючого середовища та сприяти природоохоронній діяльності; формувати світогляд про єдність одноклітинних і багатоклітинних організмів планети та зовнішнього середовища як джерела життя.Всі розробки уроків до теми “Кишковопорожнинні” для 8 кл.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН;
в) практичний: виконання лабораторної роботи.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: географія, мікробіологія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: кишковопорожнинні, жалкі клітини, коралові рифи, атоли, статоцисти.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Методом фронтальної та індивідуальних бесід з’ясувати знання учнів про будову та процеси життєдіяльності представників типу Губки.
Робота на дошці з малюнком губки. Позначити будову.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.Всі розробки уроків до теми “Кишковопорожнинні” для 8 кл.

Поставити проблемне запитання:
- яке значення диференціації клітин у кишковопорожнинних?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про:
- поширення кишковопорожнинних тварин;
- будову тіла гідри, променеву симетрію;
- особливості шарів – енто – та ектодерми;
- характеристику різних клітин;
- поділ на класи;
- процеси життєдіяльності.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Виконання лабораторної роботи “Вивчення будови прісноводної гідри”.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Кишковопорожнинні – багатоклітинні тварини, у яких закладається два шари клітин, розмежованих мезоглеєю. Внаслідок диференціації клітин у них формуються примітивні тканини. Характерною є наявність кишкової порожнини. Завдяки нервовій системі вони здатні реагувати на подразнення зовнішнього середовища у вигляді рефлексів.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 3

РОЛЬ КИШКОВОПОРОЖНИННИХ у ЕКОСИСТЕМАХ та ЗНАЧЕННЯ їх для ЛЮДИНИ. ОХОРОНА ГУБОК та КИШКОВОПОРОЖНИННИХ.

Мета.

Освітня. Розширити знання учнів про кишковопорожнинних тварин; ознайомити із значенням їх у природі та житті людини; особливу увагу звернути на охорону губок та представників кишковопорожнинних організмів.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічне значення тварин на планеті та визначати їхню корисну та шкідливу роль; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, уяву та спостережливість.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до живих організмів навколишнього середовища, формувати світогляд про те, що кожен організм має своє певне місце в екосистемі.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: географія, біологія рослин.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: червоний корал, чорний корал, актинія, ціанея, коралові рифи, атоли.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Назвати ознаки, які відрізняють представників одноклітинних тварин від багатоклітинних.
Проілюструвати на прикладах подразливість та рефлекс гідри.Всі розробки уроків до теми “Кишковопорожнинні” для 8 кл.
Охарактеризувати клітини, що здійснюють регенерацію.
Чому кишковопорожнинних називають двошаровими?

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомити тему, мету та завдання уроку.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.


Значення кишковопорожнинних:
- входять до ланцюгів живлення;
- гідра є представником наукових досліджень щодо регенерації.
- вапняковий скелет коралових поліпів використовує людина;
- червоний і чорний корали – ювелірні прикраси;
- утворюють коралові острови – атоли;
- актинії – фантастичні квіти морів;
- отруйні медузи небезпечні для здоров’я.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Записати в зошит основні значення кишковопорожнинних тварин. Всі розробки уроків до теми “Кишковопорожнинні” для 8 кл.

Охарактеризувати природоохоронну діяльність.

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.


Приготувати доповіді про:
- міфологічні уявлення про гідру;
- життя коралового рифу;
- небезпечні кишковопорожнинні України.скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.) Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)
Земноводні 1. Загальна характеристика класу Земноводні. Сезонні явища у житті. 2. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Лабораторна...
Розробки уроків до теми “Вступ” для 8 класу Розробки уроків до теми “Вступ” для 8 класу
ВСТУП 1. Тваринний світ – складова частина природи. Різноманітність тварин та їх класифікація. 2. Роль тварин у житті людини....
Загальна характеристика типу Членистоногі Загальна характеристика типу Членистоногі
Загальна характеристика типу Членистоногі...
Риси пристосованості птахів до польоту Риси пристосованості птахів до польоту
Риси пристосованості птахів до польоту...
Загальна характеристика класу Птахи Загальна характеристика класу Птахи
Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓