Пошук:
Автор Pavlenko | 3 ноября 2015 | Коментарів: 0 | Переглянуто 9694
Рубрика: Уроки колегам біологам / Уроки для 7 класів

Розробки уроків до теми 1 "Різноманітність тварин" 7 кл. 6-10 уроки (нова програма)

Урок 6
Членистоногі. Павукоподібні: особливості будови, способу життя різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

Мета.
Освітня. Продовжити формувати знання учнів про різноманітність членистоногих тварин; ознайомити із загальною характеристикою представників класу Павукоподібні; дати поняття "арахнологія”, "хеліцери”, "педипальпи”; розкрити значення у природі та житті людини, їхню користь та шкоду у екосистемах.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати будову та процеси життєдіяльності членистоногих тварин; уміння виділяти головне, суттєве у матеріалі, що вивчається; уміння спостерігати, логічно мислити та робити відповідні висновки; розвивати пам’ять, увагу, уяву.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до тваринного світу; сприяти розумінню того, павуки – необхідна ланка у ланцюгах живлення; проводити роз’яснювальну роботу з приводу обережності поводження з павуками.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:
1.Інформаційно-рецептивні:
а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний. 
 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Інтерактивні: мозковий штурм, мікрофон. 
5. Креативні: метод «якби…», метод аглютинації.
6.Візуальний: складання схем.
7.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва –  вірші, музика.
8.Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв язки: географія, біологія рослин, ґрунтознавство.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: арахнологія, ловча сітка, павутинні залози, хеліцери, ногощупальця, педипальпи, статевий диморфізм, гіподерма. кліщі, тарантул, каракурт, чорна вдова, свербун, іксодовий кліщ, тайговий кліщ, гали.

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Прослухати повідомлення учнів про різноманітність та значення ракоподібних у природі та житті людини, які учні приготували додатково із науково-популярної літератури.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Поставити ряд запитань про павуків (без згадування слова павуки), які підведуть до того, що учні самі визначать тему сьогоднішнього уроку.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Павукоподібні – наземні членистоногі, що мають хеліцери, педипальпи і 4 пари ходильних ніг. Вся життєдіяльність пов’язана із умінням робити ловчу сітку.
Дати загальну характеристику класу Павукоподібні:
-кількість видів – 70 000, які поширені переважно на суходолі;
-поділ тіла на головогруди та черевце;
-шість пар кінцівок на головогрудях: перша пара - хеліцери, друга - педипальпи абр ногощупальця і 4 пари ходильних ніг;
-наявність видозмінених кінцівок - павутинних бородавок та легеневих мішків на черевці;
-характеристика ловильної сітки;
-покриви тіла – одношаровий епітелій – гіподерма. Ці клітини епітелію утворюють кутикулу, яка має три шари: поверхневий – тонкий, забарвлений пігментом, формується із жироподібної речовини, що перешкоджає випаровуванню води, середній прозорий, внутрішній – товстий, утворений хітином;
-системи внутрішніх органів;
-розмноження і розвиток.
До павукоподібних належать:
-справжні павуки;
-кліщі;
-скорпіони;
-несправжні скорпіони (псевдоскорпіони);
-косарики;
-сольпуги;
-джгутоногі…
Серед павуків найпоширеніші – це домовий павук-хрестовик, водяний павук-сріблянка, каракурт, тарантул, птахоїд…
     Скорпіони – мешкають у тропічних країнах або південних областях. Зовнішньо вони схожі на раків, але у них відсутні вусики, клешні не на грудях, а на голові. Задній відділ закінчується жалом. Живляться скорпіони комахами та павуками, в основному вночі.
Із псевдоскорпіонів найвідоміший книжковий несправжній скорпіон. Його тіло сплющене і може заповзати в тонкі щілинки. Повзаючи у книгах, він живиться дрібними личинками і павучками, тобто шкідниками паперу, гербарію, колекцій. Отже, вони вважаються корисними. У природі вони трапляються під корою старих пнів.
Кліщі – злитнотілі членистоногі, тіло яких не розчленоване на голову, груди і черевце. Кінцівок – 4 пари, ротові органи пристосовані до проколювання і смоктання. Кліщі є наземні, пасовищні, павутинні, водяні, пташині, коморні, паразити людини…

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Робота з підручником, з таблицями, з матеріалами Інтернету, які розглядатимемо на мультимедійній дошці про будову та процеси життєдіяльності павуків.
Правила профілактики від зараження коростяним свербуном.
Попередження укусів кліщами. Заходи першої допомоги.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Знайти вірні твердження.
1.Серед Павукоподібних є представники прісноводної та морської фауни.
2.Тіло Павукоподібних поділяється на голову, груди і черевце.
3.Травлення у павуків поза шлункове.
4.Раки мають зовнішній скелет – панцир.
5.Павуки і раки мають однакову кількість ходильних ніг.
6.Поверхневий шар тіла павуків формується із жироподібної речовини, яка запобігає випаровуванню.
7.На головогрудях знаходяться вісім простих очей.
8.Кліщі – злитнотілі членистоногі.
9.Хеліцери призначені для утримання здобичі.
10.Кров’ю живляться павутинні кліщі.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Урок 7

Членистоногі. Комахи: особливості будови,   способу життя.

Мета.
Освітня. Продовжити формувати знання учнів про членистоногих тварин; ознайомити із загальною характеристикою класу Комахоподібні; розкрити особливості їх зовнішньої і внутрішньої будови; ознайомити із типами розвитку: повним і неповним перетворенням; розкрити особливості поведінки комах.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати риси подібності та відмінності між класами типу, робити висновки та узагальнення; розвивати спостережливість, пам’ять, увагу, логічне мислення.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до членистоногих тварин, які мешкають поруч із житлом людини і не завдають шкоди.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:
1.Інформаційно-рецептивні:
а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний. 
 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Інтерактивні: «карусель», «броунівський рух».
5. Креативні: метод аналогій, збір ідей.
6.Візуальний: складання схем.
7.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
8.Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв язки: біологія рослин, географія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, муляжі, колекції.
Основні поняття та терміни: ентомологія, складні очі, ротовий апарат, дзижчальця, гемолімфа, надкрила. лускокрилі, прямокрилі, таргани, двокрилі, перетинчастокрилі, твердокрилі, клопи, воші, рівнокрилі. комахозапильні – ентомофільні, ентомологія, біомаса, мімікрія.

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Біологічний диктант.
1.Які тварини є предками членистоногих (молюски, круглі черви, кільчасті черви).
2.Чим вкрите тіло членистоногих (шкіра, раковина, хітин).
3.Які відділи тіла наявні у рака (голова, груди, головогруди, черевце, хвіст, кінцівки).
4.На які відділи тіла поділене тіло у павука (голова, груди, головогруди, черевце, хвіст, кінцівки).
5.Скільки пар ходильних ніг у рака (3,4,5,6).
6.Скільки пар ходильних ніг у павука (3,4,5,6).
7.Де знаходиться отруйний кігтик у павука ( нога, хвіст, ногощелепи, павутинна бородавка).
8.Як називається шлунок у павука (жувальний, смоктальний, цідильний).
9.Яка форма серця у рака (трубочка, кільце, двохкамерне, п’ятикутний мішечок).
10.У якій частині тіла рака розміщені протоки видільної системи (хвіст, голова, черевце).
11. Що служить органом дихання у павука (шкіра, зябра, легені, трахеї).
12. Скільки пар очей у павука (одна, дві, три, чотири).
13. Які органи чуттів наявні у рака (слух, нюх, дотик, рівновага).
14. Яким способом розмножуються раки (брунькування, відкладання яєць, метання ікри, живородіння).
15. Де розвивається потомство (всередині організму, на траві, на черевних ніжках).

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомити тему, мету та завдання уроку. Перед цим поставити проблемне запитання:
- чому ж вчені говорять, що тваринний світ "облачен” у комах?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про особливості будови класу Комахи:
-відділи тіла;
-зовнішня будова;
-внутрішня будова;
-розмноження.
Розповідь про поведінку комах.
Розпочати етап сприйняття і вивчення необхідно з написання на дошці двох типів розвитку комах:
1.яйце – личинка – доросла особина (імаго).
2.яйце – личинка – лялечка – доросла особина (імаго).
Як видно з даних схем, що у розвитку комах з повним перетворенням наявна ще одна стадія "лялечка”.
Розвиток з повним перетворенням називають ще розвитком з метаморфозом. Метаморфоз (від грец. – перетворення) – це глибоке перетворення організму під час індивідуального розвитку, пов’язане з різкою зміною умов існування і способу життя. Під час метаморфозу з яйця виходить личинка, яка істотно відрізняється від дорослої тварини. В процесі дальшого розвитку у неї зникають одні органи, а з’являються інші, тобто організм перетворюється на імаго. На метаморфоз комах впливають гормони: 
- ендизон – гормон линяння або гормон росту комах; 
- ювенільний гормон- сприяє формуванню личинкових структур і затримує утворення імаго. 

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Доповнити речення.
1.Для комах характерні такі відділи тіла: голова, …, … .
2.Крила розміщені на ……..
3.У комах ходильних ніг - … пари.
4.Серце раків у вигляді………..
5.Кров комах виконує такі функції: …………
6.Кліщі - ………….членистоногі.
7.Павуки мають …. пару – хеліцери.
8.Дихальця й комах знаходяться на ……….
9.Стадії розвитку з повним перетворенням: ………..
10.Членистоногі мають таку назву тому, що ………..

V. Узагальнення та систематизація знань.

Комахи – найчисельніший клас членистоногих безхребетних тварин. Їм належить 70% усього тваринного світу планети.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Поміркувати: чому деякі комахи два рази народжуються, а раз помирають?

Урок 8

Різноманітність комах.

Мета.
Освітня. Продовжити формувати знання учнів про комах; дати характеристику найпоширенішим рядам комах: лускокрилі, перетинчастокрилі, твердокрилі, двокрилі, клопи, блохи…
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати будову, спосіб життя, особливості процесів життєдіяльності комах різних рядів; уміння обирати головне в матеріалі, що вивчається та уміння бути спостережливим.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до «комашиного царства» планети і рідного краю.    

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:
1.Інформаційно-рецептивні:
а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний. 
 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Інтерактивні: коло ідей, синтез думок.
5. Креативні: метод «якби…», метод різнонаукового бачення. 
6.Візуальний: складання схем.
7.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
8.Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв язки: фізика, біологія рослин, географія, 
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, слайди.
Основні поняття та терміни: лускокрилі, твердокрилі, прямокрилі, двокрилі, перетинчастокрилі, 

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Знайти зайву комаху і пояснити чому: коник зелений, тарган, комар, клоп.
Гра «Вірю - не вірю»
1.Комахи можуть жити тільки на деревах.
2.У зовнішньому вигляді комах чітко виділяється тільки черевце.
3.Ходильних ніг у комах 4 пари, а ще 2 пари ніг видозмінені у крила.
4.На голові усіх комах є дві пари вусиків та складні очі.
5.Ротовий апарат в усіх комах гризучий.
6.Тіло комах вкрите кутикулою.
7.Система травлення комах починається ротовою порожниною.
8.Кровоносна система комах – незамкнена, а гемолімфа приймає участь у переміщенні поживних речовин.
9.Дихальна система комах представлена трахеями, що відкриваються назовні дихальцями.
10.Органи виділення комах - пара зелених залоз.
11.Нервова система комах побудована дуже складно.
12.Вусики комах – це органи нюху.
13.Мальпігієві судини пронизують все тіло комахи і впадають у кишечник.
14.Для комах характерне явище статевого диморфізму.
15.Усі комахи, які розвиваються із яєць, проходять стадію личинок і стадію лялечки.
16.Комахи можуть впадати у стан глибокого спокою, що називається діапаузою.
17.Більшість комах живуть групами або сім’ями.
18.Усі комахи наносять людині й оточуючому середовищу шкоду.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.
   І красиві, і потворні, 
   І шкідливі, і корисні.
   Хтось з них мед для нас збирає,
   Хтось з них жалить нас навмисно.
Повідомлення теми і мети уроку.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

За типами розвитку комахи є з повним (з метаморфозом) і неповним перетворенням. 
Комахи з неповним перетворенням:
-ряд Таргани;
-ряд Терміти;
-ряд Прямокрилі;
-ряд Клопи (Напівтвердокрилі);
-ряд Рівнокрилі;
-ряд Бабки.
Комахи з повним перетворенням:
-ряд Жуки або Твердокрилі;
-ряд Метелики або Лускокрилі;
-ряд Перетинчастокрилі;
-ряд Двокрилі;
-ряд Блохи;
Твердокрилі найчисельніший за кількістю видів: понад 300 000 видів. Вони поширені на суходолі і в прісних водоймах. Показати малюнки жуків, назвати їх біологічні назви: сонечко, жук-гнойовик, гробарик, колорадський жук, хрущ, буряковий довгоносик, жуки-короїди... 
А як ви думаєте, ротовий апарат якого типу мають жуки. Учні повинні відповісти, що гризучий.  Показати малюнки ротових апаратів і дати завдання знайти серед них гризучий.
Провести з учнями інтерактивним методом бесіду про жуків. Прослухати повідомлення про відомих їм жуків із власного досвіду.
Чому жуки називають твердокрилими? Прослухати відповіді учнів і за необхідністю відкоригувати їх.
Звернути особливу увагу на тих жуків, що занесені до Червоної книги: жуки-красотіли, жук-олень.
Лускокрилі нараховують в половині меншу кількість аніж жуки, всього 150 000 видів. Але ці комахи дивують всіх найрізноманітнішим забарвленням. Яка ж у цьому причина? Саме та, що крила вкриті видозміненими волосинками – лусочками, які мають здатність заломлювати світло. (Згадати із курсу фізики сім кольорів, що утворюються при заломленні світла).
Показати малюнки, таблиці, колекцію із зображенням метеликів. Звернути особливу увагу на всі стадії розвитку метеликів. Чим відрізняються між собою личинки, лялечки та дорослі комахи? Насамперед зовнішнім виглядом, тобто формою тіла, кольором, способом пересування. Лялечка взагалі нерухома (показати живу лялечку), у неї тільки може рухатися останній сегмент черевця. Ще личинки метеликів мають гризучий ротовий апарат, в той час як дорослі метелики сисний. (Відшукати на малюнках сисний ротовий апарат). І головне те, що личинки і дорослі особини займають різні середовища існування. Личинки більшості видів метеликів перед заляльковуванням плетуть захисну оболонку для лялечки – кокон. (Розглянути кокон тутового шовкопряда).
По можливості показати метеликів, що занесені до Червоної книги: махаон та аполон. 
Перетинчастокрилі – це комахи, що об’єднують: бджіл, джмелів, мурашок, їздців, пильщиків, ... За способом життя ці комахи дуже відмінні. Але вони мають подібні ознаки в будові тіла. Це дві пари перетинчастих крил та гризучі або гризучо-сисні ротові апарати. 
Перетинчастокрилі, в основному бджоли, деякі оси, джмелі та мурашки- суспільні комахи. (Прослухати розповіді учнів про життя бджіл та мурашок). Розглянути цих комах на малюнках, таблицях та колекцію. Серед комах цього ряду є комахи, що знаходяться під охороною.
Двокрилі – це комахи, одна пара крил у яких перетворена на булавовидні утворення – дзижчальця. Вони відіграють роль органу рівноваги. Ротові органи комах цього ряду різноманітні: у мух це сисно-лижучий хоботок, у кровосисних  та хижих – колючо-сисний. Двокрилі поділяються на дві групи: довговусі або комарі та коротковусі або мухи.(Розповідь про мух).
Блохи – безкрилі кровосисні комахи. Тіло сплющене з боків, ноги стрибальні, колючо-сисний ротовий апарат. Ці комахи в основному ссуть кров із тварин та людини. Личинки бліх трапляються на долівці у житлах, де живляться органічними рештками, у норах. Деякі блохи є переносниками небезпечного захворювання – чуми.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Заповнити таблицю, яку можна продовжити дома.

Назва ряду і виду комах            Значення
1.
2.
3.
….

V. Узагальнення та систематизація знань.

На даному етапі необхідно провести вікторину, застосувавши жартівливі запитання з життя комах. 
Наприклад
-хто з комах найшвидше літає;
-скільки разів махає комаха крильцями;
-скільки комахи живуть;
-яка комаха примушує тікати левів та слонів;
-чому більшість метеликів під час відпочинку складає крила;
-чи є на планеті пам’ятники комахам;
-які комахи метеорологи;
-що ви знаєте про феромони комах;
-які комахи хірурги.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Приготувати міні-проекти або міні-презентації про різноманітність комах, обравши одну з них.

Урок 9

Роль у природі та значення в житті людини.

Мета.
Освітня. Підсумувати знання учнів про комах, як найчисельнішої групи тварин на планеті, зосередивши увагу на їхній ролі у екосистемах та житті людини; розкрити корисне і шкідливе значення комах різних рядів; особливу увагу звернути на комах із Червоної книги.
Розвиваюча. Розвивати уміння спостерігати, аналізувати, робити порівняння та висновки; розвивати пам’ять, увагу, емоції, логічне мислення. 
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до комах і особливо тих, які не наносять шкоди здоров’ю.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:
1.Інформаційно-рецептивні:
а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний. 
 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Інтерактивні: логічний ланцюжок, мікрофон.
5. Креативні: метод аглютинації, метод різнонаукового бачення.
6.Візуальний: складання схем.
7.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
8.Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв язки: екологія, географія, медицина.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, слайди.
Основні поняття та терміни: колообіг речовин, комахи-медоноси, шовкопряди, біологічний метод боротьби.

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

З метою здійснення повторення вивченого матеріалу про будову, життєдіяльність, типи розвитку комах та різноманітність комах доцільно провести біологічну естафету: 
-Кожному учню приготувати одне речення про комах з попередніх тем.
-При цьому передавати з-рук в руки якийсь предмет (муляж комахи).
-Якщо учень не знає нічого про комах, він вибуває з гри і сідає на вільний ряд.
-В кінці гри (перевірки д/з) повинна загорітися лампочка чи задзвеніти дзвінок.
(Ті учні, що були відсутні на попередніх уроках отримують завдання за картками, а можливо з підручником).
В тому разі, коли біологічна естафета пройде достатньо швидко запропонувати учням розглянути малюнки комах, яких вони вже знали і ні. Про що говорить те, що є відомі і невідомі нам комахи?

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Даний етап доцільно розпочати з проблемного запитання. 
На кожній парті є картка з малюнком будови комахи, в якої зайві або недостатні деякі органи. Поміркуйте: скількох помилок припустився художник і яких саме?
Виправивши помилки, учні дають відповідь на запитання вчителя: до якого ряду належить хрущ? Учні згадують ряди комах, що вже вивчили раніше: ряд Таргани, ряд Терміти, ряд Прямокрилі, ряд Воші, ряд Клопи, ряд Рівнокрилі, ряд Бабки. Це ряди комах з неповним перетворенням. Отже, хрущ належить до якогось іншого ряду. 
Таким чином темою нашого уроку і буде вивчення комах з повним перетворенням. Як ви думаєте, що ми повинні знати і вміти. Учні з допомогою вчителя формулюють дидактичну мету (вона написана на дошці).

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Яке ж значення розглянутих комах у природі та житті людини?

Значення жуків:  корисне: 
-поїдають рештки тварин і рослин – жук-гробарик, жук-гнойовик;
-жук-красотіл знищує гусінь;
-сонечко винищує попелиць.
                         шкідливе
-колорадський жук, буряковий довгоносик, жуки-короїди, горохова зернівка, жук-хлібне точило, жуки-шкіроїди, жук-кузька... наносять шкоду рослинам.
Значення метеликів:   корисне: 
-запилювачі рослин;
-утворюють шовкові нитки;
-бджоли дають мед, віск;
-мурахи винищують шкідників лісу;
-їздці знищують гусінь шкідливих комах, паразитуючи на них;
-естетичне значення комах.
                          шкідливе:
-личинки хлібного та соснового пильщиків завдають шкоди рослинам;
-чорна садова мурашка  поширює попелиць;
-фараонова мурашка (руда маленька) завдає шкоди приміщенням.
Значення двокрилих:   корисне:
-ними живляться інші предстаники тваринного світу;
-запилювачі квітів (дорослі комарі);
-личинки мух-дзюрчалок, подібних за забарвленням до ос, бджіл та джмелів, винищують попелиць;
-личинки мух-тахін паразитують у шкідливих комахах, знищуючи їх.
                                  шкідливе:
-кровосисні переносники хвороб, наприклад, малярійні комарі розповсюджують малярію; москіти – дрібні комарики – переносники різних видів лихоманок; личинки грибних комариків живуть у плодових тілах шапкових грибів; "гесенська муха” нищить пшеницю та інші зернові культури; хатня муха, м’ясна муха, зелена, синя на лапках переносять бактерії і забруднюють харчові продукти, гедзі та мухи-джигалки завдають шкоди великим тваринам та людині своїми укусами; личинки оводів розвиваються у шкірі, кишечнику або носоглотці свійських тварин і цим завдають шкоди.

Значення бліх: виключно шкідливе, тому що переносять небезпечні хвороби. 

Для боротьби із шкідливими комахами розроблено ряд заходів:
-профілактичні – підтримання санітарно-гігієнічних норм;
-агротехнічні – знищення бур’янів, вірний обробіток грунту;
-механічні – знищення вручну і за допомогою приладів;
-фізичні – знищення фізичними факторами;
-хімічні – знищення хімічними засобами;
-біологічні – використання живих організмів або продуктів їх 
життєдіяльності.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Робота в зошиті, де учні, проглядаючи слайди, записують значення комах у природі та житті людини (за бажанням у вигляді схеми, таблиці, знакових систем).

Корисне значення комах.

1.Входять у колообіг речовин на планеті: вони живляться 
рослинною і певною тваринною їжею, і в той же час є самі поживою для інших організмів (ланцюги живлення).
2.Рослиноїдні комахи за сумарною масою (біомасою) у багато 
разів перевищують всіх інших тварин, що живляться рослинами, тому що поїдають основну частину рослинного приросту.
3.Хижі і паразитичні є регуляторами чисельності тварин, за 
рахунок яких вони живляться.
4.Основні запилювачі квітів. 
5.Завдяки запиленню, комахи є відтворювачами рослин.
6.Медоноси.
7.Шовкопряди.
8.Біологічний метод боротьби із шкідниками (їздці, сонечко).
9.Жуки знищують мертві залишки організмів – санітари.
10.Бабки знищують шкідливих комах і личинки.
11.Естетичне значення.

Шкідливе значення комах.

12.Прямокрилі і гусінь псують урожай с\г рослин.
13.Оводи та сліпці завдають шкоди свійським копитним.
14.Переносники збудників хвороб.
15.Шкідники садів (брунькоїди, листовертки, плодожерки).
16.Шкідники зернових культур (довгоносики, зернова міль).
17.Мухи і таргани завдають шкоди побуту.
18.Блохи, воші – кровосисні шкідники теплокровних організмів.
 
V. Узагальнення та систематизація знань.

Прослухати міні-розповіді про комаху (за вибором) та її значення у вигляді уявного перевтілення в цю комаху.

VІ. Підведення підсумків уроку.

Завдання на "+” та "-":
-  Розвиток з повним перетворенням – це розвиток з метаморфозом.
- Воші і блохи – безкрилі комахи, що рухаються за допомогою стрибків.
- Жуки мають гризучі ротові органи.
- Комахи можуть жити не лише на суходолі, але й у воді.
- Слинні залози гусені шовкопрядів крім слини виділяють шовкові нитки, з яких вони перед заляльковуванням плетуть кокон.
- Мурахи і бджоли – суспільні комахи.
- Мухи мають дві пари вусиків – антени і антенули.
- У комах, що живуть у воді є зябра.
- Кровосисні комахи переносять збідників різних хвороб.
- У бджіл є складні і прості очі. 

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Урок 10
Практична робота №1 «Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах».
скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.) Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)
Земноводні 1. Загальна характеристика класу Земноводні. Сезонні явища у житті. 2. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Лабораторна...
Розробки уроків до теми “Членистоногі” (8 кл.) Розробки уроків до теми “Членистоногі” (8 кл.)
Членистоногі 1. Загальна характеристика типу Членистоногі. 2. Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Лабораторна робота № 5 “Вивчення...
Загальна характеристика типу Членистоногі Загальна характеристика типу Членистоногі
Загальна характеристика типу Членистоногі...
Загальна характеристика класу Птахи Загальна характеристика класу Птахи
Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів...
Різноманітність комах Різноманітність комах
Різноманітність комах. Ряди комах з повним перетворенням, їх значення у природі та житті людини...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Корисна інформація ↓