Пошук:
Автор Pavlenko | 14 апреля 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 51918
Листкові пластинки гідатофітів тонкі, часто розсічені, що сприяє повнішому використанню послабленого у воді сонячного світла і засвоєнню вуглекислого газу. Підтримувані водою пагони майже не мають механічних тканин, у них розвинена аеренхіма. Інколи у них зустрічається різнолистість – гетерофілія, а в багатьох наявні плаваючі на поверхні води листки.

Екологічні групи рослин по відношенню до води
Автор Pavlenko | 28 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 10606
Дані матеріали про основні тенденції розвитку багатоклітинних організмів у процесі еволюції допоможуть учням 11 класу при вивченні теми «Історичний розвиток органічного світу» та підготовці до підсумкових занять.

Тенденції розвитку багатоклітинних організмів у процесі еволюції (матеріали для 11 кл.)
Автор Pavlenko | 23 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 19786
Температурні адаптації тварин.
Порівняно з рослинами, тварини наділені різноманітними можливостями регулювати, постійно або тимчасово, температуру власного тіла. Основні шляхи температурних адаптацій у тварин такі:

- хімічна терморегуляція;
- фізична терморегуляція;
- поведінка організмів.
Автор Pavlenko | 22 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 19888
Матеріали про температурні адаптації рослин
Матеріали про температурні адаптації рослин допоможуть учням детальніше з'ясувати шляхи пристосувань рослин до температурних змін середовища, а саме біохімічні, фізіологічні та морфологічні перебудови. А також розкрити класифікацію рослин за ступенем адаптації до умов крайнього дефіциту тепла та до високих температур.

Автор Pavlenko | 22 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 9003
Матеріали про водний баланс наземних тварин допоможуть учням з’ясувати поведінкові, морфологічні, фізіологічні способи регуляції водного обміну у тварин, систематизувати та узагальнити знання про терморегуляційні процеси пойкілотермних та гомойотермних організмів.

Матеріали до уроків загальної біології "Водний баланс наземних тварин"
Автор Pavlenko | 17 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 32380
Розробки уроків до теми «Надорганізмені рівні життя» для 11 кл. (філологічний профіль)
Надорганізмені рівні життя

1. Популяція. Структура популяції. Поняття про середовище існування, шляхи пристосування до нього організмів. Біологічні адаптивні ритми організмів.
2. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах. Практична робота № 2 "Розв'язування задач з екології."
3. Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем.
4. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.
Автор Pavlenko | 17 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 23335
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

1. Форми розмноження. Нестатеве та статеве розмноження організмів. Лабораторна робота “Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи”.
2. Мейоз. Будова і утворення статевих клітин. Запліднення.
3,4. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез та постембріональний розвиток. Лабораторна робота “Ембріогенез хордових”.
5. Вплив генотипу та чинників зовнішнього середовища на розвиток організмів. Діагностування вад розвитку та їх корекція.
Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)
Автор Pavlenko | 17 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 29917
Розробки уроків до теми “Закономірності мінливості” для 11 кл. (філологічний профіль)
Закономірності мінливості

1. Комбінативна мінливість.
2. Мутаційна мінливість. Типи мутацій. Мутагени.
3. Взаємодія генотипу і середовища. Модифікаційна мінливість. Лабораторна робота “Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої”.
Автор Pavlenko | 11 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 27758
Надорганізмові системи Розробки уроків до теми «Надорганізмові системи» для 11 класу (універсальний профіль)

1. Вид. Екологічні характеристики виду.
2. Практична робота № 3 “ Вивчення морфологічного критерію на прикладі рослинних і тваринних організмів”.
3. Популяція. Структура популяції. Динаміка і коливання чисельності популяцій.
4. Поняття про середовище існування, шляхи пристосування до нього організмів.
5. Біологічні адаптивні ритми організмів.
6. Екосистеми. Взаємодії організмів в екосистемах. Зміни в екосистемах.
7. Різноманітність природних і штучних екосистем.
8. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.
9. Практична робота № 4 “ Розв’язування задач з екології “.
Автор Pavlenko | 22 февраля 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 38970
Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (універсальний профіль)
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

1. Нестатеве та статеве розмноження організмів.
2. Лабораторна робота “Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи”.
3. Будова і утворення статевих клітин. Запліднення.
4,5. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів. Ембріогенез.
6. Лабораторна робота “Ембріогенез хордових”.
7. Постембріональний розвиток. Біогенетичний закон.
8. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організмів.
9. Життєвий цикл у рослин і тварин.
10. Екскурсія “Способи розмноження рослин (теплиця) або методи розведення птахів: інкубація, розвиток курчат (птахофабрика).
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓