Пошук:
Автор Pavlenko | 28 апреля 2013 | Коментарів: 0 | Переглянуто 6575
Рубрика: Методична копілка

Використання інформаційно-комунікаційних технологій – один з основних критеріїв компетентності учнів

 

Знання заради знання - шлях у нікуди.
Знання необхідні заради життя.  

Одним з основних критеріїв компетентності учнів – вміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй навчальній діяльності. Це є однією із задач біологічної науки на сучасному етапі. Як вчитель біології я:
- оцінюю будь-яку роботу учня, виконану за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій для будь-якої діяльності. Це потребує індивідуального підходу до учнів під час навчання залежно від їхніх здібностей, індивідуального розвитку рівня абстрактно-логічного мислення. Необхідність створення інформаційного простору як із предмета, так і з саморозвитку особистості учня викликає необхідність, щоб я була компетентною не тільки зі свого предмета. Це у свою чергу потребує шукати серед колег-учителів інших предметів однодумців, навчати їх використанню інформаційно-комунікаційних технологій заради спільної діяльності з учнями;
- обираю значну кількість різноманітних завдань, гнучко змінюючи їх зміст за бажанням учня, щоб заінтригувати та зацікавити його;
- постійно займаюсь наукою, підвищуючи свій освітній рівень, щоб бути у руслі рівня її розвитку і допомагати учням у вирішенні біологічних завдань, використовуючи знання з інших галузей;
- допомагаю учням у їхній інформаційно-комунікаційній діяльності, оцінюючи та консультуючи їх роботи із загального природничого циклу. Цим знаходжу нові обдарування серед учнів, нові завдання, створюючи скарбничку досвіду. Звичайно, завдання повинні бути доступними для всіх груп учнів за їхнім розвитком, видом інтелекту та видом обдарованості.
 Наочний супровід і мотивація учнів під час опрацювання методів і засобів отримання компетентності складається з:
- мотиваційного стимулювання й заохочення учнів;
- електронних посібників учителя, щоб бажаючі могли його використовувати й після видачі теоретичного матеріалу;
- підготовки довідково-методичних рекомендацій, де учень за вказівками вчителя виконує вправи за сходинками ускладнення вмінь і логічно-розумових міркувань.
 Щоб упроваджувати в навчальний процес нові знання з інформаційних технологій, я як учитель біології:
- спостерігаю за змінами в інформаційних технологіях, за появою нових;
- маю відповідну літературу;
-  кваліфіковано володію  певними ІКТ;
- створюю власні дидактичні засоби для учнів.
 Усе це потребує фінансових вкладень на придбання техніки та програмного забезпечення й витрат вільного часу на освоєння нового. Але ж знання виступають безпосереднім інструментом всіх практичних педагогічних дій і методологічним фундаментом професійної діяльності. І вся система теоретичних знань, знань-засобів, знань-цінностей реалізується в системі моїх професійних педагогічних умінь.
 Важливим у вивченні біології є обґрунтована послідовність вивчення розділів курсу, що дає знання не окремих розділів, а задає цілісну предметну компетентність з усього курсу. Тому основними сферами моєї діяльності як сучасного вчителя для виконання розвитку компетентностей учнів є:
- систематизація накопичуваного матеріалу не за темами, а за завданнями різних профілів навчання біології;
- розробка різних тем із методичними рекомендаціями з виконання, оскільки це є мірилом компетенції учня від пошуку та моделюванню до створення роботи;
- розробка шаблонів планів різних типів уроку, щоб можна було вибирати потрібний під певну тему уроку, його мету та систему задач, складу учнів, для яких створюється урок;
- моніторинг рівня вивчення тем, аналіз і висновок про подальший розвиток викладання теми із метою підвищення компетентності учнів із теми для особистого розвитку;
- дослідження психологічної та інтелектуальної готовності учнів до вивчення предмета, теми, розділу, що полегшує вибір матеріалу до уроків, зменшує напруженість у діяльності;
- підготовка мотиваційного, теоретичного, психологічного повторення за темами, що полегшує вибір матеріалу до уроків, зменшує напруженість у діяльності;
- створення банку додаткових і домашніх завдань до різних категорій учнів за розвитком інтелекту й обдарованості, щоб створити атмосферу творчості та саморозвитку в навчанні.
 Головним продуктом інновацій як процесу творчої діяльності є зростання педагогічної майстерності вчителя, рівня його культури, мислення, світогляду тощо. Отже, творчий пошук педагогічних інновацій веде до новоутворень у цілісній системі особистості, сприяє професійному самовдосконаленню.
Виходячи з основних принципів проектування уроку з використанням інформаційних технологій, я виділяю стадії макроаналізу, технологічної стадії та стадію мікроаналізу. Це передбачає визначення дидактичної мети з орієнтацією на досягнення певних результатів, аргументацію необхідності застосування в навчальному процесі інформаційних технологій та електронних засобів, вибору необхідного ресурсу конкретного методичного призначення.
 Використання інформаційно-комунікаційних технологій робить мої уроки і яскравими, і насиченими, так як на них майже кожен учень працює активно, в них розвивається допитливість, пізнавальний інтерес. Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання:
- шляхом активного діалогу учня з комп'ютером (людини з машиною);
- розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація);
- шляхом орієнтації навчання на успіх, тому що дозволяє довести рішення будь-якого завдання, опираючись на необхідну підказку;
- витримкою, спокоєм і «дружністю» машини стосовно учня.
           Таким чином, використання інформаційно-комунікаційні технології у процесі організації навчання школярів біології дозволяє:
• активізувати когнітивно-креативну активну діяльність учнів;  
• індивідуалізувати процес навчання;
• здійснювати моніторингові відстеження результативності навчання;
• створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання та організувати самоконтроль;
• використовувати інформаційну базу глобальної мережі Інтернет та локальну шкільну мережу;
• реалізувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі роботи учня й учителя з використанням комп'ютерних технологій.

скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в біологічній освіті (із власного досвіду) Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в біологічній освіті (із власного досвіду)
Інформаційні комп’ютерні  технології  на  моїх уроках біології є як:   - спосіб розширення індивідуальної...
Які технології навчання я використовую при вивченні біології в школі. Які технології навчання я використовую при вивченні біології в школі.
Я вважаю, що на сучасному етапі викладання біології в школі, бути висококваліфікованим спеціалістом неможливо без знання широкого арсеналу освітніх...
Яким чином я контролюю та оцінюю знання учнів. Яким чином я контролюю та оцінюю знання учнів.
Моя система контролю виконує декілька функцій: - навчальну, яка полягає у тому, щоб під час контролю за успішністю розширювалися, поглиблювалися і...
Робота з малюнками на уроках біології Робота з малюнками на уроках біології
Робота з малюнками належить до інформаційно-рецептивного методу вивчення біології. Мета його – це вплив на рецептори і формування системи знань від...
Активні методи і форми навчання біології Активні методи і форми навчання біології
Методи навчання – це способи теоретичного і практичного засвоєння дійсності. Вони досить складні, багатофакторні, переходять один в одного, межі між...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓