Пошук:
Автор Pavlenko | 31 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 37993
Рубрика: Уроки колегам біологам / Уроки для 8 класів

Розробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.)

Урок 1

Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності і поведінки.

Мета.

Освітня. Ознайомити учнів із загальною характеристикою класу Плазуни; розкрити особливості зовнішньої і внутрішньої будови, які дозволили їм повністю позбутися залежності від водного середовища, з особливостями розмноження та розвитку і поведінки.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати будову і життєдіяльність плазунів з раніше вивченими тваринами; уміння спостерігати, аналізувати та робити висновки.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючих організмів до довкілля в загальному; намагатися навчити бути зосередженими і обережними у спілкуванні із деякими плазунами.Розробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.)

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Вступний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схем.
5. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
6. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: географія, історія, література.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: рептилії, плазувати, акомодація, линяння, регенерація, автотомія.

ХІД УРОКУРозробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.)

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Визначити вірні твердження.
1. Риби належать до напівхордових.
2. Очі риб не мають повік.
3. У деяких земноводних слиз отруйний.
4. Жаба дихає шкірою.
5. Кровоносна система риб незамкнена.
6. Зуби у хрящових риб – видозмінена луска.
7. У земноводних кров у шлуночку змішується.
8. Очі земноводних здатні проштовхувати їжу.
9. Шкіра жаб вкрита зроговілими клітинами.
10. У Чорному морі живуть акули – катран.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Ми повинні виявити ознаки подібності і відмінності плазунів у порівнянні з рибами та жабами, про ознаки, які дозволили плазунам позбутися залежності від водного способу життя.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.
Розробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.)
Розповідь про будову та процеси життєдіяльності плазунів на прикладі ящірки прудкої:
- кількість видів – 8 000;
- середовище існування – наземне і вторинноводні;
- зовнішня будова; покриви тіла;
- внутрішня будова;
- розмноження;
- поведінка.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Обговорення питання про плазунів, як справжніх наземних тварин: суха шкіра, захищена лусками та щитками; легеневе дихання; складна нервова система, внутрішнє запліднення.

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.



Урок 2

Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність плазунів.

Мета.

Освітня. Продовжити знайомити учнів із особливостями життєдіяльності плазунів на прикладі сезонних змін; показати різноманітність цих тварин на планеті і особливу увагу звернути на плазунів, що мешкають на Україні.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати процеси життя та поведінки тварин; уміння спостерігати, аналізувати, співставляти, логічно мислити.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до організмів, які оточують людину; сприяти природоохоронній та екологічній діяльності.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.Розробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.)
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1.Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схематичних малюнків.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші, музика.
6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: географія, кіно.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: рептилії, серпентарій, крокодил, черепаха, лускаті, зоопарк.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Розробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.)

Повторення знань за такими ознаками:
- форма та відділи тіла;
- органи руху;
- опорно-рухова система;
- живлення, травлення;
- кровоносна система;
- дихання;
- нервова система;
- органи чуттів;
- запліднення, розмноження, тип розвитку.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про річний цикл у житті плазунів:
1. Період розмноження – навесні самці відшуковують самок, паруються з ними, і ті згодом відкладають яйця. Наприкінці літа з яєць з’являються молоді особини.
2. Літня активність має свою добову циклічність – вони надзвичайно активні при високих добових температурах. У степах та пустелях висока температура спонукає до впадання у літню сплячку.
3. Зимівля в усіх представників різна: болотяні черепахи зимують на дні водойм; вужі, змії, ящірки знаходять пустоти в грунті і зимують групами; плазуни у горах шукають розщілини чи пустоти в камінні. Фізіологічні процеси взимку різко уповільнюються.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Огляд літератури про різноманітність плазунів.

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.



Урок 3

Роль плазунів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів.

Мета.

Освітня. Закінчити формувати знання учнів про плазунів; ознайомити із роллю цих тварин у екосистемах та розкрити значення для людини; особливу увагу звернути на охорону плазунів.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічні значення тварин у екологічних системах та їх роль у житті людини; уміння спостерігати, аналізувати, робити висновки та узагальнення; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення; удосконалювати навички надавати першу допомогу в екстремальних ситуаціях.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до тварин, які охороняються та дбайливе відношення до тварин, що живуть поруч з людиною; сприяти екологічному вихованню.Розробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.)

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний (останній у темі).

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: біологія рослин, географія, медицина.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: екосистема, серпентарій.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Закінчити схему.

Розробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.)

Розробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.)
ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Проблемне запитання:
- чому плазуни не викликають симпатії у людини;
- чи перевищує значення плазунів відразу до них?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Значення плазунів:
- входять до ланцюгів живлення;
- змії знижують гризунів, а ящірки – шкідливих комах;
- яйця та м’ясо черепах використовують у їжу, а панцирі для виготовлення різних виробів;
- м’ясо крокодилів і змій також вживають у їжу;
- цінна шкіра;
- отрута змій використовується у медицині;
- небезпечність для здоров’я;
- об’єкти досліджень, зоопарків та серпентаріїв.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

По сторінках Червоної книги: плазуни, що охороняються та плазуни, які вимерли (динозаври).

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.
скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл. Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.
Виділення. 1. Виділення. Регуляція кількості води в організмі. 2. Будова сечовидільної системи. 3. Функції сечовидільної системи....
Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.) Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)
Земноводні 1. Загальна характеристика класу Земноводні. Сезонні явища у житті. 2. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Лабораторна...
Загальна характеристика типу Членистоногі Загальна характеристика типу Членистоногі
Загальна характеристика типу Членистоногі...
Риси пристосованості птахів до польоту Риси пристосованості птахів до польоту
Риси пристосованості птахів до польоту...
Загальна характеристика класу Птахи Загальна характеристика класу Птахи
Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓