Пошук:
Автор Pavlenko | 31 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 45082
Рубрика: Уроки колегам біологам / Уроки для 8 класів

Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)

Урок 1

Загальна характеристика класу Земноводні. Сезонні явища у житті.

Мета.

Освітня. Почати формувати знання учнів про наступний клас типу Хордові – Земноводні; розкрити особливості будови та процесів життєдіяльності цих тварин у зв’язку з двома середовища-
ми існування – водою та грунтом.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти між собою, уміння спостерігати та робити відповідні висновки; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до земноводних тварин, проводити просвітницьку роботу з приводу корисного значення жаб на відміну від негативного ставлення людини до них. Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Вступний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схем.
5. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші.
6. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: біологія рослин, історія, література.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: земноводні, амфібії.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)

Експрес – тести.
1. До хрящових риб належать:
а) манта; б) осетер; в) лящ; г) горбуша; д) катран.
2. Людиною штучно розводяться:
а) короп; б) латимерія; в) тріска; г) оселедець; д) щука.
3. Плавального міхура не мають:
а) карась; б) горбуша; в) акула; г) скат; д) лосось.
4. Яке серце у риб:
а) трубчасте; б) двокамерне; в) трикамерне; г) відсутнє.
5. Прохідними рибами є:
а) річковий окунь; б) атлантичний осетер;
в) короп; г) горбуша; д) скат-хвостокіл.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Сьогодні ми повинні дати загальну характеристику земноводним тваринам і порівняти їх із вивченими рибами.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про клас Амфібій: Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)
- кількість видів – 4 000 видів;
- покриви;
- рух;
- зовнішня і внутрішня будова;
- органи чуттів;
- сезонні явища.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

З’ясувати ускладнення у будові тіла жаб у порівнянні з рибами. Робота із підручниками, біля дошки з таблицями та матеріалами м\м дошки.

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 2

Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Лабораторна робота №12 “Порівняння скелетів земноводних та риб”.

Мета.

Освітня. Продовжити формувати знання учнів про земноводних тварин; ознайомити із особливостями процесів життєдіяльності; розкрити функціонування систем внутрішніх органів та поведінку.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати процеси життя земноводних з іншими вивченими тваринами, уміння спостерігати та робити висновки та узагальнення; розвивати логічне мислення, пам’ять, емоції, увагу та уяву.Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до земноводних тварин, сприяти формуванню природоохоронних поглядів відносно цих тварин; переконати учнів у зміні негативного відношення до жаб.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1.Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН;
в) практичний: виконання лабораторної роботи.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
5.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: біологія рослин, історія, література.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: уростиль, воронячі кістки.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Заповнити схему.
Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)


ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомити тему, мету та завдання уроку.Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)
Поставити проблемне запитання:
- чому земноводні дуже повільні тварини? На це питання ми повинні дати відповідь, вивчивши опорно-рухову систему.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про особливості процесів життєдіяльності жаби:
- рух, ріст;
- дихання;
- живлення;
- виділення;
- розмноження…

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Виконання лабораторної роботи “Порівняння скелетів земноводних і риб”.

Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)


V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 3

Різноманітність земноводних. Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних.

Мета.

Освітня. Закінчити формувати знання учнів про земноводних тварин; ознайомити із різноманітністю земноводних у природі; визначити роль цих тварин у екосистемах та значення для людини; особливу увагу звернути на земноводних, які охороняються.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати живі організми між собою; уміння визначати корисне і шкідливе значення тварин та їх роль у житті людини.Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до земноводних тварин; намагатись переконати учнів у хибних уявленнях про негативність жаб у природі.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Заключний.

Методи і методичні прийоми:

1.Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
5.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: історія, біологія рослин, література.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: амфібії, саламандра, тритон, резонатори, амбістома, амфіума, ропуха, черв’яга.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Вставити пропущені слова:
- У самців деяких видів жаб розвиваються парні особливі мішки ………., що можуть роздуватися і підсилювати звук. Завдяки голосному кваканню ………. , самки легко знаходять місця…….. . Запліднення у земноводних …….. . Із відкладеної ікри незабаром виходять личинки ……… .Дихають вони ……… .У міру росту в них виникають ………., а згодом ………. кінцівки. Зрештою вони перестають живитися і відбувається ……….. .

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)

Навіщо ж нам такі тварини?
Повідомити тему, мету та завдання уроку.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Різноманітність земноводних:
- ряд Безхвості: жаби, ропухи, квакші, …
- ряд Хвостаті: тритони, саламандри.
- Ряд Безногі: черв’яги, рибозмій.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Значення земноводних: Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)
- беруть участь у колообігу речовин на планеті;
- знищують комах, які завдають шкоди (мух, комарів…);
- є базою живлення для інших тварин (птахів…);
- у деяких країнах жаб вживають у їжу люди;
- джерело для отримання отрут для медицини;
- є об’єктами лабораторних досліджень.

V. Узагальнення та систематизація знань.

До Червоної книги занесені: саламандра плямиста, тритон альпійський і карпатський, ропуха очеретяна, жаба прудка…

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.
скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Розробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.) Розробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.)
Плазуни 1. Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності і поведінки. 2. Сезонні явища в житті плазунів....
Фізіологічні основи мовлення. Фізіологічні основи мовлення.
Фізіологічні основи мовлення. Мета. Освітня. Продовжити формувати знання учнів про вищу нервову діяльність людини; ознайомити з особливостями...
Загальна характеристика типу Членистоногі Загальна характеристика типу Членистоногі
Загальна характеристика типу Членистоногі...
Риси пристосованості птахів до польоту Риси пристосованості птахів до польоту
Риси пристосованості птахів до польоту...
Загальна характеристика класу Птахи Загальна характеристика класу Птахи
Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓