Пошук:
Автор Pavlenko | 6 февраля 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 32829
Рубрика: Уроки колегам біологам / Уроки для 7 класів

Розробки уроків до теми “Бактерії” для 7 кл.

Урок 1

Загальна характеристика бактерій.

Мета.

Освітня. Продовжити формувати знання учнів про царства живої природи; ознайомити з царством Дроб’янки, будовою та процесами життєдіяльності його представників; особливу увагу звернути на особливість їхнього існування у природі.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти між собою, аналізувати та робити відповідні висновки та узагальнення; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища та розуміння єдності всіх живих організмів.
Розробки уроків до теми “Бактерії” для 7 кл.
Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Перший у темі.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: фізика, мікробіологія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці.
Основні поняття та терміни: прокаріоти, еукаріоти, циста, коки, бацили, вібріони, спірили, стрептокок, стафілокок, монотрихи, лофотрихи, перитрихи.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Згадати із попередніх уроків про :
- царства живої природи;
- різноманітність рослин (відділи), грибів, лишайників;
- що таке автотрофи та гетеротрофи.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Розробки уроків до теми “Бактерії” для 7 кл.

Поміркуйте над словами М.Заболоцького та визначте тему нашого уроку.
Чарівний прилад Левенгука
Поверхню дослідив води,
Щоб вивчила нова наука
Життя незнаного сліди.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про нове царство живих організмів – Дроб’янки:
- про особливості будови і життєдіяльності бактерій;
- про форму їхнього тіла;
- про особливості поширення;
- про значення у живій природі.Розробки уроків до теми “Бактерії” для 7 кл.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.
Повідомлення учнів про вчених, які внесли неперевершений вклад у мікробіологічну науку:
- у ХVІ ст. брати Ясени з Голландії сконструювали прилад із збільшувальних стекол для шліфування скла;
- у ХVІІ ст. Г.Галілей виготовив перший мікроскоп;
- у кінці ХVІІ ст. Р Гук та А.Левенгук удосконалили мікроскоп (мікроскоп Левенгука збільшував у 300 р);
- у ХІХ ст. Луї Пастер став засновником науки мікробіології.

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завданняУрок 2

Різноманітність бактерій.

Мета.

Освітня. Розширити знання учнів про бактерії; ознайомити з різноманітністю їх у нашій природі; особливу увагу звернути на хвороботворні бактерії та заходи профілактики.
Розвиваюча. Розвивати уміння визначати наявність бактерій у харчових продуктах; уміння логічно мислити та робити відповідні висновки та узагальнення.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до довкілля та позитивне ставлення до власного здоров’я; переконати учнів у необхідності турботи про людське життя та навколишнє середовище; здійснювати гігієнічне та екологічне виховання.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.Розробки уроків до теми “Бактерії” для 7 кл.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: література, історія, мікробіологія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: ціанобактерії, хвороботворні бактерії, дизентерія, дифтерія, менінгіт, стерилізація, пастеризація.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Розробки уроків до теми “Бактерії” для 7 кл.

Тестове завдання на “+” та “-“.
1. Бактерії – це одноклітинні організми. –
2. Ціанобактерії мають назву синьо-зелені водорості. +
3. Мікробіологія – це наука про бактерії. –
4. Бактерії самостійно не рухаються. –
5. Коки – паличковидні бактерії. –
6. Лофотрихи мають віяло джгутиків. +
7. Бактерія в перекладі означає “паличка”. +
8. Всі бактерії безбарвні. –
9. Стафілококи – гілочка коків. +
10. Аероби дихають киснем. +
11. Розмноження бактерій залежить від умов.+
12. Циста – міцна оболонка.+
13. Одна і та ж бактерія може бути корисна і шкідлива. +
14. Найбільше бактерій у грунті.+
15. Деякі корисні копалини утворилися за допомогою бактерій.+

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Перші бактерії – ціанобактерії – найдавніші істоти, що прокладали шлях життю на Землі. Отже, сьогодні ми повинні з’яувати яке значення бактерій у природі та господарській діяльності

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.Розробки уроків до теми “Бактерії” для 7 кл.

Розповідь про різноманітність бактерій на планеті:
- сапротрофи; симбіотрофи; паразитичні; фототрофні;хемотрофні, ціанобактерії…

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Правила профілактики від хвороботворних бактерій. Запис їх у зошит.

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 3

Значення бактерій у природі й у житті людини

Мета.

Освітня. Закріпити знання учнів про бактерії; розкрити значення бактерій у природі та господарській діяльності людини; звернути увагу на профілактику організму від хвороботворних бактерій.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати будову і процеси життєдіяльності бактерій та представників інших царств; уміння спостерігати, аналізувати та робити висновки і узагальнення.
Виховна. Виховувати відповідальне ставлення до навколишнього середовища та розуміння того, що кожен організм необхідний для колообігу речовин на планеті.
Розробки уроків до теми “Бактерії” для 7 кл.
Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Останній у темі.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь, пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: географія, хімія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: прокаріоти, ціанобактерії, азотфіксація, носток, спіруліна.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Розробки уроків до теми “Бактерії” для 7 кл.

Дати відповіді на запитання:
1. Хто і коли першим відкрив бактерії?
2. Коли виникли бактерії?
3. Яку будову має бактеріальна клітина?
4. Чому бактерії – прокаріоти?
5. Що можна побачити в бактерії у світловий мікроскоп?

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Щоб узагальнити знання учнів про бактерії, ми повинні розглянути їхню роль у природі та господарській діяльності людини і зрозуміти, навіщо необхідні Дроб’янки на планеті.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Значення бактерій.

1. Ціанобактерії зробили можливість існування на планеті грибів. рослин, тварин.
2.Бактерії відіграють санітарну роль – бактерії гниття.Розробки уроків до теми “Бактерії” для 7 кл.
3. Здійснюють процеси ґрунтоутворення (сапротрофні).
4. Деякі засвоюють з грунту азот і перетворюють його на доступну для споживання рослинами форму.
5. За участю бактерій відбувається утворення газу та нафти.
6. Бактерії використовують для отримання кисломолочних продуктів, оцтовокислих, дублення шкур, виготовлення волокна з льону.
7. У мікробіологічній промисловості застосовують для отримання антибіотиків, вітамінів.
8. Використовують для знищення комах-шкідників, підвищення врожайності, очищення стічних вод.
9. Викликають хвороби – туберкульоз, тиф, чуму, ангіну, дифтерію, ботулізм…
10. Створюють “цвітіння” води разом з водоростями, чим спричиняють пошкодження водоймищ.
11. У Японії та Китаї такі водорості як носток та спіруліну люди вживають у їжу.
12. На плантаціях рису ціанобактерії використовують як добриво, завдяки їх здатності до азотфіксації.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Робота з підручником та з таблицями.
Виписати найважливіші значення бактерій у житті людини. Розробки уроків до теми “Бактерії” для 7 кл.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Бактерії – дуже важлива ланка живих організмів на планеті. Без них наша Землі була б перетворена на купу сміття. Чому?

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання
А также предлагаем узнать где лучше недорого купить мужскую вышыванку. Вышиванку в Киеве надо покупать только на нашем сайте. скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл. Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.
Виділення. 1. Виділення. Регуляція кількості води в організмі. 2. Будова сечовидільної системи. 3. Функції сечовидільної системи....
Розробки уроків до теми “Вступ” для 8 класу Розробки уроків до теми “Вступ” для 8 класу
ВСТУП 1. Тваринний світ – складова частина природи. Різноманітність тварин та їх класифікація. 2. Роль тварин у житті людини....
Загальна характеристика типу Членистоногі Загальна характеристика типу Членистоногі
Загальна характеристика типу Членистоногі...
Риси пристосованості птахів до польоту Риси пристосованості птахів до польоту
Риси пристосованості птахів до польоту...
Загальна характеристика класу Птахи Загальна характеристика класу Птахи
Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓