Пошук:
Автор Pavlenko | 29 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 48739
Рубрика: Уроки колегам біологам / Уроки для 7 класів

Розробки уроків до теми “Водорості” 7 кл.

Урок 1

Загальна характеристика водоростей. Середовища існування.

Мета.

Освітня. Сформувати в учнів уявлення про те, що водорості – нижчі рослини; ознайомити із середовищами їх існування; дати поняття “слань, талом”.
Розвиваюча. Розвивати уміння виділяти головне у матеріалі, який вивчається; уміння пов’язувати будову і функції органів, робити висновки та узагальнення.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища; виховувати спостережливість, пам’ять, увагу, уяву та інтерес до гідробіології.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Вступний (перший у темі).

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схем.
5. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші.
6. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: історія, географія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: водорість, слань, талом, нижчі рослини, спори, нитчасті водорості, пластинчасті водорості.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Повторити знання учнів про будову рослинної клітини:Розробки уроків до теми “Водорості” 7 кл.
- на динамічному посібнику “Будова рослинної клітини” визначити всі органели клітини з коротким поясненням.
Провести гру “Експрес – тести”:
1. Клітинну будову мають:
а) усі рослини; б) лише деякі рослини.
2. Хлоропласти – це пластиди:
а) жовтого забарвлення; б) зеленого забарвлення.
3. У процесі фотосинтезу утворюється:
а) крохмаль; б) білок.
4. Надає клітині постійної форми:
а) оболонка; б) цитоплазма.
5. Вміст клітини є живим, за винятком:
а) цитоплазми; б) вакуолей.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слово “водорість” можна поділити на два слова:
водо - “вода” та рість – “рости”. А чи тільки у воді існують водорості? Які вони? Скільки їх?
Ми повинні відшукати відповіді на ці запитання.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про: загальну характеристику водоростей, про будову їх тіла, про спосіб живлення, про середовища існування.
Прослухати розповідь і дати пояснення:
“ Життя у вологих тропіках стало серйозною проблемою для двох полярних ведмедів, що живуть у сінгапурському зоопарку, - вони позеленіли. Їхні білі шуби позеленіли від того, що на шерсті почали активно рости водорості. Це сталося внаслідок жаркого і вологого клімату Сінгапуру. Одного разу працівники зоопарку намагалися відчистити їх пероксидом водню. Стара ведмедиця побіліла, а от її внук – маленький ведмедик – ні.”
Розповідь про особливості будови та життєдіяльності водоростей, використовуючи таблиці та м\м дошку.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Заповнити схеми.

Розробки уроків до теми “Водорості” 7 кл.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Заповнити таблицю.

Розробки уроків до теми “Водорості” 7 кл.


VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 2

Пристосувальні риси будови й життєдіяльності водоростей. Лабораторна робота № 11 “Будова водорості”.

Мета.

Освітня. Продовжити формувати знання учнів про водорості; ознайомити із пристосувальними рисами будови та життєдіяльності водоростей на прикладі зелених водоростей.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти та робити відповідні висновки; уміння логічно мислити та проявляти спостережливість.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища та інтерес до вивчення водних рослин.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Комбінований.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН;
в) практичний: виконання лабораторної роботи.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом та інструктивними картками.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний[b]:складання схем.
5.[b]Сугестивний:
застосування різних видів мистецтва – вірші, музика.
6.Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв ́язки: географія, фізика, медицина.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: зелені водорості, нитчасті водорості, хламідомонада, спірогира, ульва, хлорела.

ХІД УРОКУРозробки уроків до теми “Водорості” 7 кл.

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Перевірити знання про водорості у вигляді гри “Чи вірите ви, що…”:
- усі водорості живуть у воді;
- усі водорості багатоклітинні;
- розмір водоростей може бути кілька десятків метрів;
- водорості є різного кольору;
- розмноження тільки статеве;
- водорості живуть усередині інших організмів;
- у клітинах водоростей одне ядро;
- водорості автотрофи;
- водоростям властиве чергування поколінь;
- водорості не здатні до фотосинтезу.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомити тему, мету та завдання уроку. Перед цим зачитати два проблемних запитання, щоб учні могли зрозуміти, яка тема нашого уроку.
1. У мертвій воді живого не буває?
2. Що є у живій воді?
3. Чому вода у річках влітку зелена?
4. Що називають “косами русалок”?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про загальну характеристику зелених водоростей. Будова та процеси життєдіяльності хламідомонади, хлорели, спірогири, улотрикса.
Розповідь про розмноження одноклітинних водоростей та багатоклітинних нитчастих водоростей. Підкреслити цілісність хламідомонади як організму, що росте, рухається, живиться, дихає, розмножується.
Особливу увагу звернути на особливість хлорели, на її фотосинтезучу активність, яка використовує сонячну енергію значно інтенсивніше, ніж наземні рослини.
Розповідь про “цвітіння води” та планктон.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Виконання лабораторної роботи № 11 “Будова водорості”.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Замалювати будову та позначити особливості будови хламідомонади та спірогири у робочому зошиті.
Усно визначити риси подібності та відмінності між ними.
Дати відповіді на запитання:
- чим зумовлене зелене забарвлення квіткових рослин і водоростей?
- що спільного між хлоропластами рослин та хроматофорами водоростей?
- яке значення хлорофілу?

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 3, 4

Різноманітність водоростей.

Мета.

Освітня. Продовжувати формувати знання про особливості життєдіяльності водоростей; ознайомити з різноманітністю водоростей у Світовому океані: червоні, бурі, золотисті, діатомові…; дати поняття “багрянки”.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати, розуміти взаємозв’язок причинно-наслідкових зв’язків у біології; уміння логічно мислити та робити відповідні висновки.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючого середовища; виховувати допитливість, спостережливість, увагу та екологічно грамотного громадянина.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом, з живими водоростями акваріуму.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4 Візуальний: складання схем.
5 Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – музика.
6 Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: географія, хімія, кулінарія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: альгологія, багрянки, ламінарія, навікула, пінулярія, фукус, макроцистіс, сарган, порфіра, кароліна, сфенела.

ХІД УРОКУРозробки уроків до теми “Водорості” 7 кл.

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів. [/b]

Інтелектуальна розминка.
1. Які організми називають одноклітинними? Приклади.
2. Які переваги мають багатоклітинні водорості над одноклітинними?
3. Який спосіб живлення у зелених водоростей?
4. Назвати представників зелених водоростей.
5. Що спільного та відмінного в будові одноклітинних і багатоклітинних водоростей?

На німому малюнку або на муляжі учні позначають будову хламідомонади.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Поміркувати!
- Полярники кажуть, що у липні “цвіте” Арктика. Великі снігові простори стають червоними, неначе яскраві тропічні квіти виростають на полярних крижинах. Так здавалося здалеку.
Зблизька ніяких рослин не видно. Але весь шар снігу завглибшки іноді до 5 см ніби хтось навмисне пофарбував.
Учені дослідили дивний сніг під мікроскопом і виявили в ньому найдрібніші яскраво-червоні організми – живі хвостаті “кульки”. Коли сніг скуто морозом, кульки нерухомі. Та тільки-но влітку сонце розтопить сніг, як кульки оживають, починають рости і ділитися. З однієї утворюється 4, 6, іноді 8 нових організмів. “Новонароджені” крихітки теж мають ниткоподібні хвостики-джгутики. Вони плавають, ударяючи по воді джгутиками, ніби веслами.
Що то за кульки? Чому вони червоні? Як вони живуть? До якої групи організмів вони належать?
Відповіді ми повинні дати на нашому уроці.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Мікроскопічні одноклітинні організми з “хвостиками” називають джгутиконосцями. Вони стоять на межі двох світів – рослин і тварин. Вони рухливі як тварини, а живляться як рослини. Інші поживні речовини, необхідні для життя, малята одержують з пилу, який найтоншим шаром застеляє, навіть, кришталево-чистий сніг. За Полярним колом у льодовиках оселяються особливо “морозостійкі” джгутиконосці – сфенели. З допомогою в’юнких джгутиків мікроскопічні водорості пересуваються мілкими канавками, проречинами на поверхні снігу, і забарвлюють його у червоний колір.
Розповідь про морські водорості: червоні, бурі, діатомові…

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Клас об’єднується у три групи і, працюючи з текстом підручника, кожна група вивчає матеріал відділу водоростей, а потім презентує вивчений матеріал за допомогою таблиці.
Розробки уроків до теми “Водорості” 7 кл.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Виконати гру “Хрестики-нулики”.
Відшукати пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі з назв представників відділу:
а) Діатомові водорості;
б) Червоні водорості.
а) порфіра філофора родименія б) пінулярія ламінарія вольвокс
улотрикс діатомея саргасум саргасум циклотела порфира
хлорела спірогіра вольвокс спірогіра хлорела меридіон

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 5

Значення водоростей у природі та в житті людини

Мета.

Освітня. Сформувати в учнів уявлення про господарську цінність водоростей та їх значення у природі; розкрити їхню роль у житті людини.
Розвиваюча. Розвивати вміння оперувати знаннями під час розв’язування нестандартних завдань; уміння логічно мислити та робити відповідні висновки та узагальнення.
Виховна. Виховувати відповідальне ставлення до навколишнього середовища; виховувати екологічно грамотних людей, справжніх господарів природи.Розробки уроків до теми “Водорості” 7 кл.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний (останній у темі).

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші, музика.
6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: географія, історія, медицина.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: агар-агар, діатоміт, вапняк, осадовий мул, карбонат кальцію, Саргасове море.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Методом фронтальної або індивідуальних бесід з’ясувати знання учнів про прісноводні та морські водорості.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Поміркуйте!
“Водорості мають високий вміст різних вітамінів, мінеральних солей, сполук йоду та брому, тому постійне вживання їх у їжу запобігає різним порушенням обміну речовин. У Японії водорості – неодмінна складова національної кухні: тут лише з ламінарії готують понад 500 страв. Можливо, саме цим пояснюється довголіття японців.
- Де ж застосовуються водорості? Яке їх значення?
На ці запитання ми повинні дати сьогодні відповідь.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Значення зелених водоростей.

1. Накопичують органічні речовини.
2. Джерело кисню у водоймах.
3. Є поживою для тваринних організмів (улотрикс є кормом для прісноводних риб, молюсків).
4. Хлорела, ульва (морський салат) використовуються людиною в їжу.
5. Хлорела містить вітаміни і велику кількість білків, які рівноцінні білку сухого молока.
6. Японці переробляють хлорелу у порошок і додають до борошна при випіканні хліба.
7. У наукових дослідженнях використовують хлорелу, хламідомонаду, ацетабулярію, вольвокс…
8. Хлорела вважалась космічною водорістю, але сьогодні вчені дотримуються інших поглядів, тому що вона виділяє в атмосферу чадний газ і оксиди нітрогену.
9. Викликають “цвітіння води”, чим завдають великих збитків рибному господарству.
10. Зібрану зелену масу під час “цвітіння води” використовують як добриво, а також використовують для виготовлення паперу, картону, лаків, фарб.

Значення діатомових водоростей.

1. Найважливіші виробники органічних речовин (25% всієї світової маси цих сполук).
2. Джерело їжі для прісноводних і морських тварин.
3. Відмираючи, діатомові водорості, стають джерелом поживних речовин для живлення бактерій і найпростіших тварин.
4. Поживна цінність діатомей не поступається поживній цінності картоплі та хлібних злаків.
5. У водоймах вони беруть участь у руйнуванні підводних споруд і мостів, забивають водопровідні труби.
6. Наземні діатомові водорості беруть участь у ґрунтоутворенні.
7. Панцири діатомових водоростей використовують для настроювання оптичних приладів і перевірки їх якості.
8. Кремнисті панцири відмерлих діатомей, що накопичувались мільйони р., утворили дрібнозернистий порошок – діатомовий мул.
9. Діатомовий мул використовується в техніці для полірування виробів і для фільтрування речовин.
10. З панцирів відмерлих утворилися осадові породи – діатоміт, доломіт, трепел.
11. Деякі види діатомових водоростей є індикаторами забруднення морської води різними відходами та нафтопродуктами.
12. Людина використовує накопичені осадові породи діатомових водоростей для свої потреб.

Значення бурих водоростей.

1. Вони створюють в прибережній зоні органічну речовину, що використовується в їжу морськими тваринами помірних і приполярних широт.
2. Вимерлі бурі водорості утворили водоростеве вугілля.
3. Людина використовує їх у їжу, особливо ламінарію, оскільки в ній міститься багато поживних речовин, вітамінів, йоду..
4. Ламінарія використовується як профілактичний засіб при шлунково-кишкових хворобах, склерозі, рахіті, зобі…
5. Велика кількість бурих водоростей збирається та використовується як добриво, тому що в них багато калію.
6. У медицині із них добувають йод, бром, замінники крові…
7. Бурі водорості є основним джерелом отримання альгінатів – сполук альгінової кислоти, яка використовується для покращення морозива, соків, та для проклеювання паперу.
8. З них виготовляють хірургічні нитки, а в хімічній промисловості – барвники, які використовують в поліграфії для кольорового друку.
9. У текстильній промисловості фарбування такими барвниками робить натуральні тканини стійкими до дії води та сонця.

Значення червоних водоростей.

1. Утворюють кисень, беруть участь у процесах самоочищення води.
2. Вони є їжею для тварин.
3. У клітинних стінках банрянок відкладається карбонат кальцію.
4. Людина використовує багрянки в їжу (порфіра – червоний морський салат, який вважається делікатесом).
5. Кароліна використовується як лікарська водорость, виготовляючи з неї препарати для усунення печії.
6. Хондрус використовують як ліки при хворобах дихальних шляхів (у сухому вигляді).
7. Агар використовують у мікробіологічних дослідженнях як живильне середовище для вирощування мікробів.
8. Кондитери та пекарі додають агар у тісто, щоб хліб, батони та бісквіти не черствіли.
9. З філофори видобувають йод.
10. Коралінові водорості відіграють важливу роль в утворенні коралових рифів.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Огляд додаткової літератури, матеріалів Інтернету із зображенням водоростей.

V. Узагальнення та систематизація знань. Розробки уроків до теми “Водорості” 7 кл.

“Водорості – підводні висячі сади, що виконують функцію єдиної житниці океану, без якої життя в ньому було б неможливим.”
Б.Сергєєв
Ми це можемо зрозуміти, адже вони рослини, а рослини дають первинну продукцію на планеті: і на землі, і у воді.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.
скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл. Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.
Виділення. 1. Виділення. Регуляція кількості води в організмі. 2. Будова сечовидільної системи. 3. Функції сечовидільної системи....
Фізіологічні основи мовлення. Фізіологічні основи мовлення.
Фізіологічні основи мовлення. Мета. Освітня. Продовжити формувати знання учнів про вищу нервову діяльність людини; ознайомити з особливостями...
Загальна характеристика типу Членистоногі Загальна характеристика типу Членистоногі
Загальна характеристика типу Членистоногі...
Риси пристосованості птахів до польоту Риси пристосованості птахів до польоту
Риси пристосованості птахів до польоту...
Загальна характеристика класу Птахи Загальна характеристика класу Птахи
Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓