Пошук:
Автор Pavlenko | 28 апреля 2013 | Коментарів: 0 | Переглянуто 8060
Рубрика: Методична копілка

Інтегративні зв’язки біології з іншими науками

Вивчення біології дає можливість використовувати знання учнів майже із усіх шкільних дисциплін, тобто у біології має місце інтегративний характер навчання. Для розкриття теми уроку необхідно, щоб поняття учнів спиралися на інші базові предмети, на інформацію із ЗМІ та на власний життєвий досвід школярів. Немає ні єдиного уроку, де я не звертаюсь до інших предметів.

Інтегративні зв’язки біології з іншими наукамиІнтеграція в біології дає можливість розглядати природні явища під іншим кутом зору, тобто з погляду інших предметів, повніше і глибше розкрити зв’язки між біологією та іншими шкільними (і нешкільними) предметами, тобто забезпечити підпорядкування окремого загальному. А для цього не можна обійтися без пізнавального інтересу і творчого підходу учнів.
Як і рекомендує методика вивчення біології, зв’язки між шкільними предметами я розділяю на внутрішньоциклові (між предметами природничого циклу) та міжциклові (між іншими науками). Крім цього міжпредметні зв’язки я поділяю на: хронологічні, які використовуються по мірі вивчення певних тем та на зв’язки загальнопредметних умінь: пізнавальні, оцінюючі, прикладні. 
Інтегративні (міжпредметні) зв’язки я використовую майже на всіх етапах уроків: актуалізації знань, вивченні та сприйманні нового матеріалу, систематизації та узагальненні знань, при проведенні лабораторних та практичних робіт. Вони є епізодичними, систематичними, односторонніми (біологія-хімія), двосторонніми (біологія-хімія-біологія); багатосторонніми (біологія-фізика-географія-біологія-історія-трудове навчання-біологія).
 
Інтеграція з географією.
 
а) вивчаючи теорію Ч.Дарвіна  ми прослідковуємо шлях 5-річної кругосвітньої подорожі вченого по мапі;
б) вивчаючи Центри походження культурних рослин М.І.Вавілова, по мапі знаходимо батьківщину кожної культурної рослини, яку вирощуємо сьогодні;
в) вивчаючи вчення про біосферу В.І.Вернадського ми згадуємо всі оболонки: атмосферу, літосферу, гідросферу, літосферу та межі життя в них;
г) вивчаючи компасні рослини, ми згадуємо, що таке компас, адже це рослини, листки яких розташовуються із заходу на схід, де б не знаходилося Сонце, що захищає рослину від перегрівання;
д) вивчаючи морські одноклітинні, які дають поклади крейди, ми згадуємо, де вона знаходиться як осадова порода. А вивчаючи діатомові водорості, згадуємо, де знаходяться поклади  діатомітів;
е) вивчаючи коралові поліпи, ми згадуємо, що таке коралові  рифи і де знаходяться коралові острови;
є) вивчаючи водорості, ми згадуємо Саргасове море, знаходимо на мапі, де воно знаходиться;
ж) вивчаючи рослинність різних кліматичних зон, різних материків, згадуємо всі материки і їхній клімат;
з) часто згадуємо відомих мореплавців, наприклад, Х.Колумба, коли вивчаємо рослини, які ним завезені: квасолю, тютюн…

 

Інтеграція з фізикою.

 

Тиск – це величина фізична, тому:
а) вивчаючи корені рослин згадуємо кореневий тиск, завдяки якому вода підіймається знизу вгору;
б) вивчаючи рух крові від і до серця, ми також згадуємо артеріальний тиск.
в) вивчаючи запах квітів чи пахучих залоз тварин, ми знову згадуємо тиск усередині клітин, наприклад, цибулі, у вакуолях яких він перевищує 24 атмосфери, тому і має такі пирскаючі в очі властивості.
Оптику вивчає також фізика. Наприклад:
а) вивчаючи фотосинтез, ми згадуємо фотони, електрони;
б) вивчаючи будову ока, ми згадуємо оптичну систему ока, переломлення променів;
в) вивчаючи рослинні пігменти, що надають різнобарвності рослинному світу, ми згадуємо, що це органічні речовини, які вибірково поглинають певні промені світла.
Густина – поняття фізичне.
а) вивчаючи організми, які мешкають на суходолі і у воді, порівнюємо, що густина повітря в 770 разів менша за густину води;
б) вивчаючи кажанів, дельфінів згадуємо ехолокацію, а це вже фізика;
в) вивчаючи цвітіння рослин у різний час доби згадуємо барометр – також фізичний прилад.

 

Інтеграція з хімією.

 

Вивчаючи хімічний склад речовин в клітинах рослин, тварин та людини згадуємо:
а) формули неорганічних речовин – води та мінеральних солей;
б) формули органічних речовин – білків, ліпідів, вуглеводів,  нуклеїнових кислот.
в) коли вивчаємо лікувальні властивості рослин згадуємо, які хімічні речовини вони накопичують, завдяки яким вони і мають лікувальну силу. Наприклад, коли вчимо пасльонові, то наголошуємо на тому, що серед них є отруйні рослини: блекота, дурман. Але в основному пасльонові – важливі сільськогосподарські та лікарські рослини.


Інтеграція з історією.

 

Вся історія розвитку біологічної науки пов’язана із визначними людьми та датами відкриття. Наприклад:
а) вивчаючи досягнення в біології ми згадуємо давньогрецьких вчених: Теофраст, Арістотель, Архімед, Гіпократ, …
б) вивчаючи спорові рослини ми згадуємо Другу світову війну, коли не вистачало матеріалів для перев’язок, тому  мох сфагнум використовувався як перев’язочний матеріал;
в) вивчаючи кістки та м’язи ми згадуємо Аххіла і чому одне із сухожиль ноги називають Аххілове сухожилля;
г) вивчаючи кам’яновугільні ліси ми повертаємося до історії нашої планети, яка дала нам наше кам’яне вугілля;
д) вивчаючи дерева ми згадуємо, що Петро І видавав укази: не вирубувати дуби, шовковицю… та шукаємо причини чому?

 

Інтеграція з математикою.

 

У математиці є поняття про розміщення частин тіла або фігури щодо певної осі чи площини, тобто поняття про двобічну та променеву симетрію.
Наприклад, організми із променевою (радіальною) симетрією:  гідри, медузи, кільчасті черви, а організми з двобічною (білатеральною) симетрією – це майже всі тварини: комахи, ракоподібні, плазуни, ссавці…
Вивчаючи ріст та види стебел згадуємо, що таке перпендикулярність, овальність. Наприклад, прямостояче стебло росте перпендикулярно до поверхні землі.
Вивчаючи правило екологічної  піраміди, згадуємо, що таке піраміда.
Вивчаючи розміри органів, ми згадуємо, що таке площа, об’єм. Наприклад, площа шкіри – 2 кв.м; площа легеневих  пухирців – 100 кв.м;  об’єм крові – 5-6 л.
Вивчаючи молекулярну  біологію та генетику, розв’язуємо задачі, які  неможливо вирахувати без знання пропорцій та відсотків.

 

Інтеграція з українською мовою та літературою.

 

Всі відповіді учнів: і усні, і письмові повинні бути грамотними з погляду рідної мови. Якщо учень допускає безліч помилок у термінах та визначеннях, то це говорить про те, що учень не слухав на уроці, не вчив вдома, параграф не читався, а якщо і читався, то неуважно. Наприклад, вивчаючи клітини крові ми чітко пишемо і проговорюємо їхні назви. Наприклад,  замість слова еритроцити учні пишуть “електроцити, еректроцити, еретроцити”.
Вірші та проза про природу, про рослин і тварин є у Т.Г.Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко… А без використання усної народної творчості не обходиться практично ні один урок: “Яке коріння, таке й насіння”, “Зелене висить, жовте летить, а чорне лежить.” …

 

Інтеграція з образотворчим мистецтвом.

 

Біологія не може обійтися без малювання. У 7 та 8 класах ми часто виконуємо лабораторні, практичні, самостійні роботи, де необхідно виконувати певні малюнки.
Рослин і тварин часто зображали на своїх полотнах відомі художники.
 
Інтеграція з фізичною культурою.

 

Кожен з нас має свої фізичні характеристики і показники, що залежать від віку, стану здоров’я, настрою, … Тому при вивченні серцево-судинної, дихальної та м’язової систем ми з’ясовуємо вплив ритму і навантаження на роботу серця, легень, м’язів. Учні знають норму, а потім визначають вплив  навантажень на організм.

 

Інтегроване навчання надзвичайно актуальне сьогодні, оскільки з його успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої мети, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах. Таким чином, вивчення біології, пов’язуючи її з іншими шкільними дисциплінами, є вираженням когнітивно-креативних, а саме творчих умінь та пізнавального інтересу учнів.

скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Презентація «Фрегат» Презентація «Фрегат»
...
Використання нестандартних уроків - метод успішного досягнення результатів при вивченні біології Використання нестандартних уроків - метод успішного досягнення результатів при вивченні біології
  Для успішного досягнення результатів при вивченні біології часто застосовую нестандартні уроки. Вони дозволяють учням розкритися набагато...
Під знаком огірка Під знаком огірка
 Давні слов’янські племена, які жили на території сучасних Росії, Білорусі та України, що займались землеробством, мали свій 12-річний...
Презентація «Інтеграція як методична система в біології» Презентація «Інтеграція як методична система в біології»
...
Використання міжпредметних зв’язків при вивченні біології. Використання міжпредметних зв’язків при вивченні біології.
Використання міжпредметних зв’язків дає можливість об’єднати програмовий матеріал у вигляді стрункої системи знань, творчо підійти до...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓