Пошук:
Автор Pavlenko | 28 октября 2012 | Коментарів: 0 | Переглянуто 8328
Рубрика: Корисна інформація / Рослинний світ

Еволюція галуження стебла та походження листків

Галуження у рослин необхідне для збільшення площі стику з середовищем - водним, повітряним або ґрунтовим. Воно виникло в процесі еволюції до появи органів.
 Із історії розвитку рослинного світу планети відомо, що вихідною формою галуження стебла було вильчате – дихотомічне (від грец. dicha — окремо, нарізно), при якому кінцеві гілочки надземних і, навіть, підземних частин рослини при рості у довжину галузилися надвоє, тому і назвали вильчато. Таке галуження стебла і ріст рослин в довжину здійснювався за рахунок верхівкових (апікальних) меристем.
 Меристемою називають твірну тканину, що складається з клітин, які мають тривалу здатність до поділу і утворення нових клітин.
 На перших етапах еволюції верхівкові меристеми обох гілочок кожної розвилки росли з однією швидкістю, що призводило до утворення однакових дочірніх гілок. Така рівна дихотомія – ізотомія - являє собою первинний тип дихотомічного галуження. Вона була характерна для вимерлих риніофітів та сьогодні існуючих плауноподібних та папоротеподібних. В результаті нерівного росту двох дочірніх гілочок, коли одна з них випереджає іншу, виникає нерівна дихотомія – анізотомія, яка була наявна у вимерлих спорових рослин девонського періоду.
 Наступним кроком в еволюції галуження було дихоподіальне галуження. Анізотомія переходить у дихоподіальне в результаті різко нерівного розвитку двох дочірніх гілок, коли одна з них перевершує іншу. Цей процес перевершення призводить до виникнення дихоподія. Такий тип галуження мали також девонські рослини – хвощеподібні та папоротеподібні.
 Дихоподіальне галуження поступово переходило у моноподіальне, при якому розвинена головна вісь повністю випрямляється. Головна відмінність такого галуження від дихотомічного і дихоподіального заключається в тому, що бічні гілочки закладаються під верхівкою головної осі.
 Нарешті, із моноподіального галуження в процесі еволюції виникло симподіальне, яке широко поширене у квіткових рослин. Воно відрізняється тим, що бічна гілка, яка утворюється під верхівкою головної гілки, перевершує головну гілку, здвигає її в сторону і розвивається так, що приймає її напрямок і її зовнішній вигляд. Такий процес може повторюватися досить часто. В результаті утворюється вісь, що зовні нагадує моноподій, але складається із великої кількості бічних гілочок. Симподіальне галуження добре розвинене у дводольних квіткових рослин.
 Таким чином, у біології рослин розрізняють два типи галуження — верхівкове та бічне. Верхівкове, найпростіше і давніше, зустрічається від водоростей до плаунів та полягає у тому, що верхівка головної осі рослини вильчато, тобто  дихотомічно, розгалужується і дає початок двом осям наступного порядку. Частіше зустрічається бічний тип галуження, при якому від головної осі рослини відходять бічні осі. Виділяють два типи бічного галуження: моноподіальне і симподіальне. При моноподіальному галуженні верхівкова брунька активна протягом всього життя рослини й головна вісь має необмежене верхівкове зростання. Від головної осі відходять бічні осі другого порядку, від яких, у свою чергу, відростають осі третього порядку, і т.д. Моноподіальне галуження характерне для більшості голонасінних та для частини трав'янистих покритонасінних. Більшості покритонасінних властивий симподіальний тип галуження.
 У різних груп вищих рослин листкові органи виникли двома різними способами. У девонських рослин вони виникли у якості виростів на осьових органах – енаціїв і називались енаційні листки. За своїм походженням вони дуже відрізняються від існуючих сьогодні листків вищих рослин і тому їх інколи називають філлоїдами. Вони не гомологічні сучасним листкам, але за функціями їм аналогічні. Листкові утворення мохоподібних – філлідії - є органами гаметофіту.
 Зовсім інше походження у листкових органів хвощеподібних, папоротеподібних та інших груп вищих рослин. Їхні листка виникли в результаті сплощення бічних гілочок або цілих систем галуження риніофітових предків. Вони являють собою системи таломів і мезомів. Це таломні листки, які є свого роду «плоскогілками». У деяких папоротеподібних, у голонасінних та покритонасінних листки виникли не з бічних гілочок, а з більш-менш крупніших галужень.
 Таломні листки на відміну від філлоїдів із самого початку були спороносними. Вони виконували спочатку як функцію фотосинтезу, так і функцію безстатевого розмноження. Але в процесі подальшої еволюції здійснювався поступовий просторовий розподіл цих функцій. У одних випадках, наприклад у папороті осмунди, цей розподіл відбувався у межах одного і того ж листка, у інших верхівкова частина листка переставала виконувати функцію фотосинтезу, а вся інша частина стерилізувалася.  А наприклад у папороті страусника розподіл функцій відбувається між різними листками і тому верхівкові перетворилися у спорофіли – спороносні листки, а нижні у трофофіли – живильні листки. Із пагона із спорофілами в процесі еволюції утворились стробіли (шишки) голонасінних та квітка покритонасінних рослин.

скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Які вони насінні зачатки квіткових рослин? Які вони насінні зачатки квіткових рослин?
 ...економія матеріалу, що використовується на утворення насінного зачатка, дозволила квітковим рослинам істотно підвищити насіннєву...
«Водопровідна мережа» листка «Водопровідна мережа» листка
 Провідна система листків квіткових рослин являє собою досить складну картину, в якій більш-менш ясно виділяються жилки різного порядку...
Процес виникнення продихового апарату Процес виникнення продихового апарату
 При недостачі води та світла, а також при низьких або високих температурах замикаючі клітини закривають продихову щілину і транспірація...
Еволюція провідної системи у рослин Еволюція провідної системи у рослин
 Провідні тканини утворюють систему, що пов'язує всі органи рослини. Високодиференційовані провідні тканини є лише у так званих судинних рослин,...
Диморфізм листків у рослин. Диморфізм листків у рослин.
У рослин розрізняють диморфізм, який виявляється у всьому вигляді рослини або тільки в будові окремих органів....
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓