Пошук:
Автор Pavlenko | 10 июня 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 7496
Рубрика: Корисна інформація / Рослинний світ

Структури, що забезпечують міжклітинні зв’язки у рослин.

Клітинна оболонка не суцільна, так як в ній наявні спеціальні структури, що забезпечують зв’язок клітин між собою. До них належать пори оболонок та перфорації.

Пори оболонок.

У ділянках оболонок клітин, де на первинну оболонку не наростають шари вторинної, в ній залишаються не потовщені місця – пори. Ці анатомічні структури надзвичайно важливі, бо крізь них відбувається міжклітинний зв’язок. Пори бувають прості і облямовані. Пори двох сусідніх клітин розташовані одна проти одної і утворюють пару пор. Але наявні і поодинокі пори, що утворюються лише в тих ділянках клітинної стінки, які прилягають до міжклітинників або до зовнішньої поверхні тіла рослини. У простих порах клітинний вміст заходить у канал пори аж до первинної оболонки чи прошарку міжклітинної речовини. Замикаюча плівка пори досить пухка і забезпечує зв’язок між клітинами. Канал простих пор нагадує циліндричний хід у стінці між двома сусідніми клітинами. У цьому каналі є серединна роздільна плівка. Прості пори мають округлу форму і властиві паренхімним клітинам. Просвіти каналів пор спочатку бувають округлими, а потім сплющуються, і в стінках клітин прозенхімного типу вони стають щілиноподібними. Значно складніше побудовані облямовані пори, які зустрічаються у трахеїдах голонасінних та деяких квіткових рослин. Канал у них не циліндричний. Він розширяється в напрямі від порожнини кожної клітини до спільної замикаючої плівки. Облямовані пори двох сусідніх клітин зберігають загальну серединну пластинку і на поперечних зрізах мають вигляд двох двозубих вилок, спрямованих одна проти одної, з’єднаних тоненькою плівкою. Будова облямованих пор у голонасінних ускладнюється ще й тим, що тонка замикаюча плівка, яка роз’єднує дві сусідні клітини, має посередині дископодібне потовщення – тор. Це потовщення складається з іншої речовини, ніж уся замикаюча плівка. На тонкій плівці, що підтримує тор, часто можна бачити радіальну окресленість. На поперечному зрізі через пору тор має вигляд лінзи. Існують такі облямовані пори з тором, в яких тонка ділянка замикаючої плівки має дрібненькі наскрізні отвори. В таких випадках тор ніби підвішений у центрі сітки. Замикаюча плівка облямованої пори може змінювати своє положення і конфігурацію, переміщуючи тор до отворів пори, і закривати їх залежно від величини гідростатичного тиску рідини в двох суміжних клітинах – трахеїдах.
Якщо клітинні оболонки нетовсті, прості пори мають вигляд прозорої плями, затягнутої на межі двох клітин лише тонкою первинною оболонкою. Структури, що забезпечують міжклітинні зв’язки у рослин. Якщо оболонка утворює потовщені шари, не потовщені місця її перетворюються на канали пор, які пронизують товщу оболонки у вигляді вузького круглого ходу або овальної щілини, що інколи розгалужується. Отже, пори ніколи не мають наскрізних отворів, а завжди перегороджені тонким первинним шаром, причому кожній порі оболонки однієї клітини відповідає пора другої сусідньої клітини.
Первинні шари клітинної оболонки пронизані дуже тонкими отворами, які ведуть з клітини в клітину і заповнені тяжами цитоплазми, які називають плазмодесмами. За допомогою цих плазмодесм цитоплазма кожної клітини рослин з’єднується з цитоплазмою інших клітин. Плазмодесми зумовлюють функціональну єдність живих клітин організму, відіграють важливу роль у процесі обміну речовин, забезпечують реакції рослин на дію зовнішніх факторів. З їхньою допомогою різні речовини рухаються від клітини до клітини. Вважають, що продукти фотосинтезу, фітогормони, іони, біопотенціали передаються саме через ці утворення. Плазмодесми наявні в живих клітинах усіх вищих рослин та деяких водоростей.

Перфорації

Міжклітинні зв’язки і транспортування речовин не обмежується лише наявними в оболонці різними типами пор. для ефективнішого транспортування в деяких типах клітин утворюються наскрізні досить великі отвори – перфорації. Вони формуються розчиненням певних ділянок клітинної оболонки. Найчастіше редукуються торцеві стінки прозенхімних клітин ксилемного і зрідка флоемного призначення, які перетворюються в одну спільну порожнисту трубку, складену з окремих члеників.Структури, що забезпечують міжклітинні зв’язки у рослин.
Клітинна оболонка в місцях з’єднань розчиняється одночасно з двох напрямків. У зв’язку з тим, що ці клітини продовжують збільшуватись у розмірах, виникає сила, яка допомагає розриву ділянок, що розчиняються. Це сприяє швидкому їх зникненню. Оболонки судин починають розчинятися на тій стадії розвитку, коли вони ще зберігають живий вміст, тобто в цьому процесі бере участь цитоплазма, лізосоми з потужним ферментним комплексом.
Перфорації ксилемних водоносних елементів можуть складатися як з одного великого отвору, так із сукупності багатьох дрібніших. Якщо перфорація складається з одного отвору, то називається простою, а якщо із багатьох – множинною. Інколи отвори множинних перфорацій розташовуються досить безладно, тоді їх називають сітчастими. А якщо перфорації розташовуються одна біля одної у вигляді вузьких або овальних щілин – це драбинчастий тип.
Типовими перфораціями є отвори у місцях з’єднань флоемних елементів, сукупність яких складає ситовидні ділянки. Прикладом їх є наскрізно продірявлені перегородки між послідовно розташованими видовженими елементами флоеми. Велика кількість перфорацій у поперечних перегородках сприяє ефективному зв’язку протопластів цих клітин у вигляді відносно товстих цитоплазматичних тяжів, за допомогою яких відбувається рух органічних речовин. Це флоемний транспорт.скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Філідії мохоподібних Філідії мохоподібних
 ...листки мохів бувають різними за формою і розміром. Зазвичай вони складаються всього з одного шару клітин, але у деяких видів по краях наявні...
Ксилемно-флоемний транспорт речовин Ксилемно-флоемний транспорт речовин
 Рослини – живі організми і основою їхньої життєдіяльності,  як у тварин і людини, є обмін речовин. Завдяки яким структурам...
Еволюція провідної системи у рослин Еволюція провідної системи у рослин
 Провідні тканини утворюють систему, що пов'язує всі органи рослини. Високодиференційовані провідні тканини є лише у так званих судинних рослин,...
Класифікація міжклітинників у рослинних клітинах. Класифікація міжклітинників у рослинних клітинах.
У процесі утворення та диференціації клітин, крім росту та формування клітинних оболонок, відбувається процес часткового розходження їх в зоні...
Характеристика потовщень клітинної оболонки у рослин. Характеристика потовщень клітинної оболонки у рослин.
У процесі остаточної диференціації рослинні клітини формують різноманітні скульптурні потовщення своєї оболонки. Розрізняють: 1. Зовнішні потовщення,...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓