Пошук:
Автор Pavlenko | 21 декабря 2013 | Коментарів: 0 | Переглянуто 6679
Рубрика: Корисна інформація / Різне

Ознаки живої матерії

Відкривши підручник біології для 10-11 класів, учні розуміють, що протягом двох років будуть вивчатися загальні для всіх живих організмів закономірності розвитку живої природи. Адже всі живі організми характеризуються низкою ключових параметрів, за якими їх відрізняють від неживих об'єктів. 

Учні середніх класів можуть назвати п’ять-шість ознак порівняння живої і неживої природи, але в старших класах цього замало. Тому в допомогу старшокласникам я пропоную ось такі особливості живої матерії:

Гомеостаз - властивість живого організму підтримувати стабільність внутрішньої структурованості та процесів метаболізму.

Метаболізм (обмін речовин та перетворення енергії) - це комплекс безперервних біохімічних перетворень біологічного окислення (аеробне, анаеробне) органічних речовин, з вивільненням енергії, котра використовується для підтримання процесів життєдіяльності та побудови організму. Складають метаболізм два взаємопротилежних процеси: анаболізм та катаболізм, які здійснюються на основі живлення, дихання та виділення.

- Внутрішня структурованість. Живим організмам притаманна упорядкованість внутрішніх структур та процесів. У клітинних форм структурованість будови проявляється у наявності окресленої клітинної будови та її внутрішніх органел і компартментів з розподілом між ними упорядкованих, почергових метаболічних шляхів і циклів. У неклітинних нуклеїнових форм живих організмів структурованість проявляється у впорядкованості комплексів нуклеїнових кислот (віроїди, транспозони) з білками та цукрами (віруси). У білкових неклітинних форм життя — четвертинною структурою білків (пріони).

- Саморегуляція ґрунтується на потоці речовин, енергії та інформації.

- Самооновлення пов’язане із надходженням і речовин, і енергії.

- Самовідтворення забезпечує наступність біологічних систем, що змінюють одна одну.

- Розмноження (репродукція) – відтворення собі подібних – процес, за допомогою якого утворюються нові живі організми.

- Спадковість - здатність живої матерії передавати від батьків до нащадків основні ознаки зовнішньої та внутрішньої будови, біохімічних особливостей і фізіологічних функцій.

- Мінливість – властивість набувати нових змін, завдяки якій утворюються нові ознаки, нові форми, нові види.

- Ріст – кількісні зміни в організмі, завдяки яким збільшуються розміри тіла.

- Рух – здатність організму переміщуватись у просторі, виконуючи всі важливі життєві функції.  

- Онтогенез – індивідуальний розвиток, внаслідок репродукції кожен організм успадковує генетичну інформацію, яка реалізується протягом усього розвитку, це якісні зміни в живому організмі.

- Подразливість - здатність живого організму переходити зі стану фізіологічного спокою у діяльний стан у відповідь на дію будь-якої сили, яку називають подразником, процес дії цієї сили - подразнення, а відповідь на нього - біологічна реакція.

- Адаптація - індивідуальна або групова властивість живих організмів, що проявляється у вигляді реакцій у поведінці організму, перебудові фізіологічних процесів або набутті нових анатомічних структур, які розвинулись за певний проміжок часу (недовгочасний або у процесі еволюції) таким чином, що підвищили виживання та репродуктивний успіх конкретного організму або виду.

- Еволюція - властивість живих організмів до їх історичного безупинного розвитку, що проявляється у якісних та кількісних змінах генофонду популяцій, набутті нових адаптацій, утворенням та вимиранням видів, перетворенням екосистем та біосфери.

- Дискретність та цілісність – життя одночасно характерне і цілісністю, і дискретністю. Організм в цілому - це система взаємопов’язаних одиниць, кожна дискретна, тобто окрема одиниця утворює в сукупності цілісний організм. Всі окремі одиниці зв’язані в єдине ціле. Отже, не лише окремий організм, а і вся жива природа, її компоненти поєднані між собою видимими і невидимими взаємозв’язками.  

скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Розробки уроків з біології 6 кл. до теми Розробки уроків з біології 6 кл. до теми "Вступ"
 ВСТУП   1.Біологія – наука про життя. Основні властивості живого. 2.Різноманітність життя (на  прикладах тварин, рослин,...
Анаболізм + катаболізм = метаболізм Анаболізм + катаболізм = метаболізм
 Кожного дня всі живі організми живляться, причому не один раз на день. Навіщо? Всі скажуть, для того, щоб зберегти життя, а ще бути активними,...
Основні характерні риси організації багатоклітинних тварин. Основні характерні риси організації багатоклітинних тварин.
Із збільшенням розмірів тіла тварин виникла необхідність у появі внутрішньотранспортних циркуляторних систем, які доставляли віддаленим від поверхні...
Презентація «Рівні організації живої матерії» (10 кл.) Презентація «Рівні організації живої матерії» (10 кл.)
...
Розробки уроків до теми «Вступ» (10 кл.) Розробки уроків до теми «Вступ» (10 кл.)
1. Короткий нарис з історії розвитку біології. 2. Рівні організації живої матерії. Розкриття поняття «життя». 3. Методи біологічних досліджень....
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓