Пошук:
Автор Pavlenko | 6 ноября 2015 | Коментарів: 0 | Переглянуто 15630
Рубрика: Уроки колегам біологам / Уроки для 7 класів

Розробки уроків до теми 1 "Різноманітність тварин" 7 кл. 16-24 уроки (нова програма)

Урок 16

Рептилії: особливості будови, способу життя, різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

Мета.
Освітня. Ознайомити учнів із загальною характеристикою рептилій; розкрити особливості зовнішньої і внутрішньої будови, які дозволили їм повністю позбутися залежності від водного середовища, з особливостями розмноження, розвитку, поведінки, особливо пов’язані із сезонністю; показати різноманітність цих тварин на планеті; ознайомити із роллю цих тварин у екосистемах та розкрити значення для людини; особливу увагу звернути на охорону плазунів.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати будову і життєдіяльність плазунів з раніше вивченими тваринами; уміння спостерігати, аналізувати та робити висновки; удосконалювати навички надавати першу допомогу в екстремальних ситуаціях.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючих організмів до довкілля в загальному; намагатися навчити бути зосередженими і обережними у спілкуванні із деякими плазунами, сприяти природоохоронній та екологічній діяльності.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:
1.Інформаційно-рецептивні:
а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний. 
 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Інтерактивні: синтез думок, мозковий штурм.
6.Креативні: метод придумування, метод асоціацій.
7.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва –  вірші, музика.
8.Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв язки: географія, історія, література.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: рептилії, плазуни, акомодація, линяння, регенерація, автотомія, серпентарій, крокодил, черепаха, лускаті, зоопарк.
 
ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Визначити вірні твердження.
1.Скелет у всіх риб хрящовий.
2.Очі риб не мають повік.
3.У деяких земноводних слиз отруйний.
4.Жаба дихає шкірою.
5.Кровоносна система риб незамкнена.
6.Зуби у хрящових риб – видозмінена луска.
7.У земноводних кров у шлуночку змішується.
8.Очі земноводних здатні проштовхувати їжу.
9.Шкіра жаб вкрита зроговілими клітинами.
10.У Чорному морі живуть акули – катрани.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Ми повинні виявити ознаки подібності і відмінності плазунів у порівнянні з рибами та жабами, про ознаки, які дозволили плазунам позбутися залежності від водного способу життя.
Проблемне запитання:
-чому плазуни не викликають симпатії у людини;
-чи перевищує значення плазунів відразу до них?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про будову та процеси життєдіяльності плазунів на прикладі ящірки прудкої:
-кількість видів – 8 000;
-середовище існування – наземне і вторинноводне;
-покриви тіла;
-форма та відділи тіла;
-органи руху;
-опорно-рухова система;
-живлення, травлення;
-кровоносна система;
-дихання;
-нервова система; 
-органи чуттів;
-запліднення, розмноження, тип розвитку.
-поведінка.
Розповідь про річний цикл у житті плазунів:
1.Період розмноження – навесні самці відшуковують самок, паруються з ними, і ті згодом відкладають яйця. Наприкінці літа з яєць з’являються молоді особини. 
2.Літня активність має свою добову циклічність – вони надзвичайно активні при високих добових температурах. У степах та пустелях висока температура спонукає до впадання у літню сплячку.
3.Зимівля в усіх представників різна: болотяні черепахи зимують на дні водойм; вужі, змії, ящірки знаходять пустоти в грунті і зимують групами; плазуни у горах шукають розщілини чи пустоти в камінні. Фізіологічні процеси взимку різко уповільнюються.
Значення плазунів:
-входять до ланцюгів живлення;
-змії знижують гризунів, а ящірки – шкідливих комах;
-яйця та м’ясо черепах використовують у їжу, а панцирі для виготовлення різних виробів;
-м’ясо крокодилів і змій також вживають у їжу;
-цінна шкіра;
-отрута змій використовується у медицині;
-небезпечність для здоров’я; 
-об’єкти досліджень, зоопарків та серпентаріїв.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Обговорення питання про плазунів, як справжніх наземних тварин: суха шкіра, захищена лусками та щитками; легеневе дихання; складна нервова система, внутрішнє запліднення.
По сторінках Червоної книги: плазуни, що охороняються та плазуни, які вимерли (динозаври).

V. Узагальнення та систематизація знань.

Огляд літератури про різноманітність плазунів.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Урок 17

Птахи: особливості будови, способу життя.

Мета.
Освітня. Почати формувати знання учнів про птахів; ознайомити із особливостями будови та процесів життєдіяльності цих тварин; розкрити пристосування до польоту у системах органів та риси пристосованості до різноманітних середовищ життя.
Розвиваюча. Розвивати уміння вибирати головне у матеріалі, що вивчається, уміння порівнювати біологічні особливості птахів із тваринами, що вже вивчили; уміння порівнювати, аналізувати, спостерігати, логічно мислити та бути уважними.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до птахів, які оточують життя та побут людини, а також сприяти екологічному та природоохоронному вихованню.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційно-рецептивні:
а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний. 
 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Інтерактивні: коло ідей, займи позицію. 
5.Креативні: метод «якби…», метод гіперболізації, збір ідей.
6.Візуальний: складання схем.
7.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
8.Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв язки: біологія рослин, історія, література.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: орнітологія, орнітолог, кіль, контурні пера, рульові пера, борідки, стержень, опахало, цівка, повітряні мішки, подвійне дихання, виводкові пташенята, нагніздні пташенята, турбота про потомство.

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Повторення наук, які вивчають певні типи і класи тварин:
-    гельмінтологія – наука, що вивчає паразитичні черви;
-малакологія – наука, що вивчає молюски;
-арахнологія – наука про павуків;
-ентомологія – наука про комах;
-іхтіологія – наука про риб;
-батрахологія – вивчає земноводних;
-герпетологія – наука, що вивчає плазунів.
Яка наука вивчає птахів?

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Проблемне запитання:
- Які ще особливості у будову тіла мають птахи, що допомагають їм у польоті? Якщо додати у тіло людини деякі особливості, то чи можемо ми літати?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Птахи – численна і різноманітна група хребетних тварин, що мають найрізноманітніші місця існування. 
Загальна характеристика будови птахів:
-форма тіла – обтічна;
-відділи тіла – голова, тулуб, кінцівки;
-покриви – пір’яний;
-органи руху, мускулатура;
-системи внутрішніх органів.
З’ясувати особливості будови пір’яного покриву:
-складові частини контурного пера – стрижень, опахало, борідки;
-чим заповнений стрижень, яке це має значення;
-які функції контурних пер;
-чим пухове перо відрізняється від контурного;
-які функції пуху.
Опрацювання питань про:
-шлюбну поведінку;
-влаштування гнізд;
-будову яйця;
-інкубацію;
-виводкових та нагніздних пташенят;
-турботу про потомство;
-поведінку птахів під час розмноження.
Риси пристосованості до польоту:
-обтічна форма тіла;
-наявність крил;
-наявність пір’яного покриву;
-компактний скелет із порожнинами у кістках;
-наявність кіля;
-відсутність зубів;
-наявність легеневих та повітряних мішків;
-розвинений мозочок, що дозволяє складні характери рухів;
-відсутність сечового міхура;
-вкорочений кишечник;
-відсутність правого яєчника у самок.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Заповнити схему "Типи пір’я"

V. Узагальнення та систематизація знань.

Розв’язати вправи:
1.Синиця за добу поїдає стільки комах, скільки важить сама. За 
місяць вона знищує 600 г комах. Скільки важить синиця?
2.Зозуля живе 24 р. За один день вона поїдає близько 100  гусениць, у тому числі і волохатих. Скільки гусені знищує зозуля за один сезон (травень, червень, липень, серпень) і за 24 роки?
3.Одна зозуля за літо відкладає в середньому 12 яєць в гнізда інших птахів. Після народження її пташеня викидає з гнізда яйця або пташенят хазяїна гнізда, отже гине 3-4 пташки заради виживання однієї зозуля. Чи варто охороняти зозулю?
4.Чому птахи несуть багато яєць, а висиджують 5-6?

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Уроки 18, 19

Різноманітність птахів.

Мета.
Освітня. Розширити знання учнів про клас Птахів; ознайомити із різноманітністю цих тварин та екологічними групами; дати коротку характеристику основним надрядам і рядам птахів.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати представників різних рядів і екологічних груп між собою, розпізнавати їх у природі; уміння спостерігати, співставляти, робити відповідні висновки, уміння використовувати набуті знання у повсякденному житті; розвивати емоції, увагу і цікавість до фауни країни.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до птахів дикої природи, птахів, що мешкають поруч з людиною; сприяти екологічному вихованню і природоохоронній діяльності.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційно-рецептивні:
а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний. 
 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Інтерактивні: броунівський рух, мікрофон.
5.Креативні: метод аналогій, метод різнонаукового бачення.
6.Візуальний: складання схем.
7.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
8.Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв язки: біологія рослин, географія, історія, література. 
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, слайди.
Основні поняття та терміни: безкілеві, кілегруді, пінгвіни, страуси, ківі, орнітологія, етологія, етологічні спостереження, перелітні птахи, кочові птахи, осілі птахи.
 
ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Прослухати повідомлення учнів про розмноження і розвиток птахів, про турботу за потомством, про вигодовування малят, про будову яйця та його значення.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Відкрити слайд із зображенням великої кількості птахів. Чому вони такі різні і чим це можна пояснити?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про різноманітність птахів:
-надряд Безкілеві – страуси, ківі;
-надряд Пінгвіни;
-надряд Кілегруді – куроподібні, гусеподібні, дятли, соколоподібні, совоподібні, лелекоподібні, журавлеподібні, сивкоподібні, горобцеподібні…
Розподіл птахів за екологічними групами:
-птахи лісу;
-птахи культурних ландшафтів;
-птахи – синантропи;
-хижі птахи;
-птахи водоймищ;
-птахи відкритих просторів суходолу.
Реакції на зміни умов навколишнього середовища – це сезонні явища. До них належать: гніздування, міграції, відліт у теплі країни, зимівля, кочування… Розповідь про:
-річний цикл у птахів – гніздування, розмноження, зимівля;
-осілі птахи;
-кочові птахи;
-перелітні птахи;
-способи дослідження перельотів;
-кільцювання;
-кольорове мічення.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

По сторінках Червоної книги. 

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Урок 20

Роль птахів у природі та значення в житті людини.

Мета.
Освітня. Завершити формувати знання учнів про особливості життєдіяльності птахів; розкрити їх роль у екосистемах та господарстві людини; особливу вагу звернути на питання охорони птахів та проблеми птахівництва.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічне значення птахів на планеті, визначати їх користь або шкоду; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, уяву та логічне мислення.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до птахів, що живуть у дикій природі та птахів, яких людина приручила; сприяти екологічному вихованню.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:
1.Інформаційно-рецептивні:
а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний. 
 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Інтерактивні:  робота в малих грубах, мікрофон.
5.Креативні: метод «якби…», метод аглютинації, метод придумування.
6.Візуальний: складання схем.
7.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва –  вірші, музика.
8.Релаксопедичний: фізкультхвилинка

Міжпредметні зв язки: ботаніка, агрономія, медицина, лісове господарсто, література.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: пташині базари, птахівництво, птахи-легенди, орнітологічний заказник.

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Жартівливі запитання.
-чи відрізняються крила птахів різних екологічних груп?
-чи спить дятел?
-чому гуси і журавлі летять клином?
-чи існує "пташине молоко”?
-навіщо птахи розміщують мурахів під пір’ям?
-чи існують їстівні гнізда?
-чому тіло шишкаря довго не гине, навіть, у теплі?
-чому птахи на морозі нахохлюються?

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Проблемне запитання:
-чому життя людини без птахів було б неповноцінним? 

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Значення птахів:
-складова частина природних угруповань;
-є ланкою у ланцюгах живлення;
-сприяють у розповсюдженні насіння рослин;
-хижі поїдають мишовидних гризунів, комах-шкідників;
-джерело м’яса, яєць, пуху, пер;
-пташиний послід – необхідне добриво;
-запилюють квіти;
-гнізда – делікатес;
-біологічний метод – відлякування соколами інших птахів від виноградників;
-пташине полювання;
-насолода від співу і зовнішнього вигляду;
-літературні образи;
-тризуб – силует сокола, що падає вниз - символ влади Святого Володимира.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Запропонувати учням об’єднати місце існування хижих птахів і птахів культурних ландшафтів (метод аглютинації) і спрогнозувати, чого чекати від такого поєднання? 

V. Узагальнення та систематизація знань.

Кожен з учнів за бажанням обирає собі птаха, віртуально перетворюється в нього і доводить однокласникам своє значення.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Урок 21

Практична робота №2

«Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у різних птахів».
Згідно інструктивної картки

Урок 22

Ссавці: особливості будови, способу життя.

Мета.
Освітня. Почати формувати знання учнів про найвищий за організацією клас хордових тварин – ссавців; ознайомити із загальною характеристикою будови тіла цих тварин; дати поняття "ссавці”; визначити ускладнення систем органів у порівнянні з іншими класами хордових тварин.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти та життєві процеси організму ссавців; порівняти зовнішню і внутрішню будову ссавців і птахів; розвивати уміння спостерігати, аналізувати, робити висновки та використовувати знання у повсякденному житті..
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до ссавців України і тих, які живуть поруч із житлом людини; сприяти екологічному вихованню і природо дослідницькій роботі та природоохоронним заходах.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:
1.Інформаційно-рецептивні:
а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний. 
 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Інтерактивні: мозковий штурм, дерево рішень.
5.Креативний: метод образної картинки.
6.Візуальний: складання схем.
7.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
8.Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв язки: історія, ботаніка, література.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: ссавці, звірі, залози секреції, хутро, шерсть, підшерстя, піднебіння, діафрагма, травні залози, різці, ікла, емаль, молочні залози, ехолокація, кора мозку.

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Чи належать дані твердження птахам:
1.орнітологія – наука, що вивчає птахів;
2.очі – складні;
3.на ходильних ногах наявні цівки;
4.язик липкий;
5.серце 4-х камерне;
6.відсутній сечовий міхур;
7.наявні повітряні мішки;
8.запліднення зовнішнє;
9.є помічниками людини.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Ми розпочинаємо вивчати найскладніших за організацією будови тіла – ссавців. Вони займають панівне становище серед усього тваринного світу планети. Що ж це за тварини?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

До класу Ссавці або Звірі належать найорганізованіші хребетні тварини. Їх налічується 5 000 видів, в Україні понад 100 видів. 
Поділяють ссавців на наземні, підземні, літаючі та водні.
Розповідь про особливості будови тіла ссавців:
-відділи тіла;
-покриви тіла та залози;
-скелет і мускулатура;
-системи внутрішніх органів.
Розповідь про ускладнення систем внутрішніх органів:
- досконалість покриву, що надає здатності до терморегуляції;
-наявність різних залоз у шкірі;
-збільшення розмірів черепа;
-наявність діафрагми, що розмежовує груди і черево;
-два кола кровообігу;
-досконалість органів чуття;
-виношування малят і вигодовування їх молоком;
-розвинений орган рівноваги у внутрішньому вусі;
-умовні рефлекси.
Розповідь про:
-період підготовки до розмноження – утворення пар, вибір місця для розмноження, влаштування гнізд;
-розмноження;
-турбота про потомство;
-період підготовки до зимівлі.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

З’ясувати:
-чим відрізняються ссавці від плазунів і птахів;
-яка роль волосяного покриву;
-значення залоз тіла.
Дикі предки наших свійських тварин:
-бик тур – предок великої рогатої худоби;
-вовк – дикий предок собак;
-дика африканська кішка – предок свійських котів;
-баран муфлон – предок овець;
-гірські кози – предки свійських кіз;
-дикий кабан – предок свійської свині;
-тарпан – предок свійського коня;

V. Узагальнення та систематизація знань.

Розгляд на ілюстраційних матеріалах зовнішнього вигляду ссавців та особливостей руху.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Урок 23

Різноманітність ссавців, роль у природі та значення в житті людини.

Мета.
Освітня. Розширити знання учнів про клас Ссавці; ознайомити із різноманітністю ссавців; дати характеристику таким групам як: Першозвірі (Яйцекладні), Сумчасті та Плацентарні; розкрити їх пристосування до певних умов існування та сезонні явища; особливості поведінки у період розмноження та турботи про потомство; розкрити значення у екологічних системах та у житті людини; забезпечити засвоєння знань про біологічну роль ссавців на планеті.
Розвиваюча. Розвивати уміння учнів порівнювати організми різних класів, знаходити риси подібності та відмінності; уміння порівнювати життєві процеси різних вивчених тварин та аналізувати поведінку у різних сезонах; уміння використовувати знання у повсякденному житті; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, логічне мислення та уяву.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до тварин, що мешкають поруч із житлом людини; сприяти екологічному вихованню та природоохоронній діяльності.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:
1.Інформаційно-рецептивні:
а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.Репродуктивний. 
 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Інтерактивні: мозковий штурм, дерево рішень.
5.Креативні: метод аглютинації, метод гіперболізації.
6. Візуальний: складання таблиці.
7.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
8.Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв язки: історія, література, географія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: першозвірі, яйцекладні, сумчасті, плацента, плацентарні, фенологія, сплячка, линяння, нагул, сезонні явища.

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Знайти вірні твердження.
1.Серце ссавців має неповну перегородку.
2.Зуби ссавців диференційовані на різці, ікла та кутні.
3.Тіло має голову, шию та тулуб з кінцівками.
4.Шкіра має розвинені залози: сальні, потові, пахучі, молочні.
5.У дихальній системі наявні повітряні мішки.
6.У кровоносній системі два кола кровообігу.
7.Задні кінцівки мають 5 пальців, а передні – 4.
8.Очі приймають учать у ковтанні їжі.
9.Добре розвинені органи чуття.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомити тему, мету та завдання уроку.
Поставити проблемне запитання: 
- завдяки чому ссавці займають панівне становище на планеті?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про Першозвірів (Яйцекладних), Сумчастих та Плацентарних. До плацентарних належать такі ряди:
-комахоїдні;
-рукокрилі;
-гризуни;
-зайцеподібні;
-хижі;
-ластоногі;
-китоподібні;
-копитні;
-примати.
Значення ссавців:
-беруть участь у колообігу речовин на планеті;
-база живлення для інших тварин;
-об’єкти промислу;
-джерело харчування для людини;
-використовують м’ясо, хутро, шкіру, …;
-регулюють чисельність інших видів;
-знищують шкідників;
-сприяють поширенню плодів і насіння;
-є "санітарами” у природі;
-беруть участь у ґрунтоутворенні;
-помічники людини у господарстві;
-мишовидні гризуни завдають шкоди;
-є переносниками збудників небезпечних захворювань;
-хижі знищують багатьох свійських тварин;
-естетичне значення;
-……………………..

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Розгляд ссавців на різних ілюстраційних матеріалах.
По сторінках Червоної книги: перегляд списку тварин України, які потребують охорони та збереження чисельності.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Заповнити таблицю.

  Ряд                                      Представники                               Значення
Комахоїдні
Рукокрилі
Гризуни
Зайцеподібні
Хижі
Ластоногі
Китоподібні
Копитні
Примати

VІ. Підведення підсумків уроку.

Експрес – тести:
1.Відкладанням яєць розмножуються: а) кріт;  б) качкодзьоб;
в)павіан;  г) бегемот;  д) дельфін.
2.Більшість ссавців має шийні хребці у кількості: а) чотири;  
б) п’ять; в) шість;  г) сім;  д) вісім;  е) дев’ять.
3.До непарнокопитних належать:  а) дика свиня;  б) бегемот;
в) архар;  г) зебра;  д) кінь;  е) носоріг.
4.Представники гризунів:  а) кажан;  б) землерийка;
в) білка;  г) кріт;  д) ондатра.
5.шлунок із 4 відділів складається у таких тварин:  а) лось;  
б) дика свиня; в) кінь;  г) велика рогата худоба;  д) носоріг.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Урок 24

Практична робота №3

«Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування».
Згідно інструктивної картки
скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.) Розробки уроків до теми “Ссавці” ( 8 кл.)
Ссавці 1. Загальна характеристика класу Ссавці. 2. Особливості життєдіяльності ссавців. 3,4. Різноманітність ссавців. 5. Сезонні явища в житті...
Розробки уроків до теми “Птахи” (8 кл.) Розробки уроків до теми “Птахи” (8 кл.)
Птахи 1. Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів. Лабораторна робота № 13 “Вивчення зовнішньої будови птахів та...
Розробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.) Розробки уроків до теми “Плазуни” (8 кл.)
Плазуни 1. Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності і поведінки. 2. Сезонні явища в житті плазунів....
Риси пристосованості птахів до польоту Риси пристосованості птахів до польоту
Риси пристосованості птахів до польоту...
Загальна характеристика класу Птахи Загальна характеристика класу Птахи
Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів...