Пошук:
Автор Pavlenko | 30 ноября 2009 | Коментарів: 0 | Переглянуто 43404
Рубрика: Уроки колегам біологам / Уроки для 8 класів

Різноманітність комах

Різноманітність комах. Ряди комах з повним перетворенням, їх значення у природі та житті людини

МЕТА. Сформувати в учнів поняття про ряди комах з повним перетворенням. Ознайомити з різноманітністю цих комах, з рядами: твердокрилі, лускокрилі, перетинчастокрилі, двокрилі, блохи... З’ясувати значення даних комах у природі та житті людини. Розвивати уміння порівнювати комах з певним та неповним перетворенням, логічно мислити та робити висновки і узагальнення. Продовжити знайомити з методами боротьби з комахами-шкідниками. Виховувати бережливе ставлення до комах та довкілля.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.
Форма уроку. Урок – панорама.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи, форми, прийоми навчання:
1. Інформаційно- рецептивні.
а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Конкретні прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом, розпізнавання і визначення об’єктів.
2. Репродуктивний.
Конкретні прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно- пошуковий:
постановка проблемного питання, еврістична бесіда.
Конкретні прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних
запитань, активізація уваги та мислення, різноманітна самостійна робота учнів
4. Сугестивний:
застосування різних видів мистецтва – картини, вірші, музика.
5. Релаксопедичний:
фізкультхвилинка, психологічне розвантаження.

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ. Міжтемні; внутрішньоциклові (з екологією та географією); міжциклові (з фізикою, фізкультурою)

ОБЛАДНАННЯ. Таблиці, малюнки, колекція, муляжі, м\м дошка.

ДИДАКТИЧНА МЕТА для УЧНІВ.
УЧНІ ПОВИННІ ЗНАТИ: будову комах, представників комах з повним перетворенням, особливості їх будови та життєдіяльності; комах, що перебувають під охороною; значення комах з повним перетворенням в природі та житті людини.
УЧНІ ПОВИННІ ВМІТИ: наводити приклади корисних та шкідливих комах з повним перетворенням; виявляти ознаки подібності та відмінності між комахами з повним та неповним перетворенням; розпізнавати в природі, за колекціями і таблицями комах, поширених у своїй місцевості.
УЧНІ ПОВИННІ МАТИ УЯВЛЕННЯ: про способи захисту рослин від комах-шкідників і способи охорони корисних комах.

ПОНЯТТЯ і ТЕРМІНИ: метаморфоз, твердокрилі, лускокрилі, лялечка, перетинчастокрилі.

ХІД РОБОТИ.

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ ТА ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

З метою здійснення повторення вивченого матеріалу про будову, життєдіяльність, типи розвитку комах та різноманітність комах з неповним перетворенням доцільно провести біологічну естафету.
БІОЛОГІЧНА ЕСТАФЕТА
- Кожному учню приготувати одне речення про комах з попередніх тем.
- При цьому передавати з-рук в руки якийсь предмет (муляж комахи).
- Якщо учень не знає нічого про комах, він вибуває з гри і сідає на вільний ряд.
- В кінці гри (перевірки д/з) повинна загорітися лампочка чи задзвеніти дзвінок.
(Ті учні, що були відсутні на попередніх уроках отримують завдання за картками, а можливо з підручником).

В тому разі, коли біологічна естафета пройде достатньо швидко запропонувати учням розглянути малюнки комах, яких вони вже знали і ні.
Про що говорить те, що є відомі і невідомі нам комахи?

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Даний етап доцільно розпочати з проблемного запитання.

На кожній парті є картка з малюнком будови комахи, в якої зайві або недостатні деякі органи. Поміркуйте: скількох помилок припустився художник і яких саме?
Виправивши помилки, учні дають відповідь на запитання вчителя: до якого ряду належить хрущ? Учні згадують ряди комах, що вже вивчили раніше: ряд Таргани, ряд Терміти, ряд Прямокрилі, ряд Воші, ряд Клопи, ряд Рівнокрилі, ряд Бабки. Це ряди комах з неповним перетворенням. Отже, хрущ належить до якогось іншого ряду.
Таким чином темою нашого уроку і буде вивчення комах з повним перетворенням. Як ви думажте, що ми повинні знати і вміти. Учні з допомогою вчителя формулюють дидактичну мету (вона написана на дошці).

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Розпочати етап сприйняття і вивчення необхідно з написання на дошці двох типів розвитку комах:
1. яйце – личинка – доросла особина (імаго).
2. яйце – личинка – лялечка – доросла особина (імаго).
Як видно з даних схем, що у розвитку комах з повним перетворенням наявна ще одна стадія “лялечка”. (Розповідь вчителя про розвиток з повним перетворенням).
Розвиток з повним перетворенням називають ще розвитком з метаморфозом. Метаморфоз (від грец. – перетворення) – це глибоке перетворення організму під час індивідуального розвитку, пов’язане з різкою зміною умов існування і способу життя. Під час метаморфозу з яйця виходить личинка, яка істотно відрізняється від дорослої тварини. В процесі дальшого розвитку у неї зникають одні органи, а з’являються інші, тобто організм перетворюється на імаго. На метаморфоз комах впливають гормони: - ендизон – гормон линяння або гормон росту комах;
- ювенільний гормон- сприяє формуванню личинкових структур і затримує утворення імаго.

До рядів комах з повним перетворенням належать:
- ряд Твердокрилі або Жуки;
- ряд Лускокрилі або Метелики;
- ряд Перетинчастокрилі;
- ряд Двокрилі;
- ряд Блохи.

Твердокрилі найчисельніший за кількістю видів: понад 300 000 видів.
Вони поширені на суходолі і в прісних водоймах. Показати малюнки жуків, назвати їх біологічні назви: сонечко, жук-гнойовик, гробарик, колорадський жук, хрущ, буряковий довгоносик, жуки-короїди... Розглянути даних жуків у підручнику та на м\м дошці.
А як ви думаєте, ротовий апарат якого типу мають жуки. Учні повинні відповісти, що гризучий. Показати малюнки ротових апаратів і дати завдання знайти серед них гризучий.
Провести з учнями інтерактивним методом бесіду про жуків. Прослухати повідомлення про відомих їм жуків із власного досвіду.
Чому жуки називають твердокрилими? Прослухати відповіді учнів і за необхідністю відкоригувати їх.
Звернути особливу увагу на тих жуків, що занесені до Червоної книги: жуки-красотіли, жук-олень.

Лускокрилі нараховують в половині меншу кількість аніж жуки, всього 150 000 видів. Але ці комахи дивують всіх найрізноманітнішим забарвленням. Яка ж у цьому причина? Саме та, що крила вкриті відозміненими волосинками – лусочками, які мають здатність заломлювати світло. (Згадати із курсу фізики сім кольорів, що утворюються при заломленні світла).
Показати малюнки, таблиці, колекцію із зображенням метеликів. Розглянути малюнки у підручнику та на м\м дошці. Звернути особливу увагу на всі стадії розвитку метеликів. Чим відрізняються між собою личинки, лялечки та дорослі комахи? Насамперед зовнішінім виглядом, тобто формою тіла, колоьором, способом пересування. Лялечка взагалі нерухома (показати живу лялечку), у неї тільки може рухатися останній сегмент черевця. Ще личинки метеликів мають гризучий ротовий апарат, в той час як дорослі метелики сисний. (Відшукати на малюнках сисний ротовий апарат). І головне те, що личинки і дорослі особини займають різні середовища існування. Личинки більшості видів метеликів перед заляльковуванням плетуть захисну оболонку для лялечки – кокон. (Розглянути кокон тутового шовкопряда).
По можливості показати метеликів, що занесені до Червоної книги: махаон та аполлон.

Перетинчастокрилі – це комахи, що об’єднують: бджіл, джмелів, мурашок, їздців, пильщиків... . За способом життя ці комахи дуже відмінні. Але вони мають подібні ознаки в будові тіла. Це дві пари перетинчастих крил та гризучі або гризучо-сисні ротові апарати.
Перетинчастокрилі, в основному бджоли, деякі оси, джмелі та мурашки- суспільні комахи. (Прослухати розповіді учнів про життя бджіл та мурашок). Розглянути цих комах на малюнках, таблицях та колекцію. Серед комах цього ряду є комахи, що знаходяться під охороною.

Двокрилі – це комахи, одна пара крил у яких перетворена на булавовидні утворення – дзижчальця. Вони відіграють роль органа рівноваги. Ротові органи комах цього ряду різноманітні: у мух це сисно-лижучий хоботок, у кровосисних та хижих – колючо-сисний. Двокрилі поділяються на дві групи: довговусі або комарі та коротковусі або мухи.(Розповідь про мух).

Блохи – безкрилі кровосисні комахи. Тіло сплющене з боків, ноги стрибальні, колючо-сисний ротовий апарат. Ці комахи в основному ссуть кров із тварин та людини. Личинки бліх трапляються на долівці у житлах, де живляться органічними рештками, у норах. Деякі блохи є переносниками небезпечного захворювання – чуми.

Яке ж значення розглянутих комах у природі та житті людини?

Значення жуків:
корисне:
- поїдають рештки тварин і рослин – жук-гробарик, жук-гнойовик;
- жук-красотіл знищує гусінь;
- сонечко винищує попелиць.
шкідливе
- колорадський жук, буряковий довгоносик, жуки-короїди, горохова зернівка, жук-хлібне точило, жуки-шкіроїди, жук-кузька... наносять шкоду рослинам.
Значення метеликів:
корисне:
- запилювачі рослин;
- утворюють шовкові нитки;
- бджоли дають мед, віск;
- мурахи винищують шкідників лісу;
- їздці знищують гусінь шкідливих комах, паразитуючи на них;
- естетичне значення комах.
шкідливе:
- личинки хлібного та соснового пильщиків завдають шкоди рослинам;
- чорна садова мурашка поширює попелиць;
- фараонова мурашка (руда маленька) завдає шкоди приміщенням.
Значення двокрилих:
корисне:
- ними живляться інші предстаники тваринного світу;
- запилювачі квітів (дорослі комарі);
- личинки мух-дзюрчалок, подібних за забарвленням до ос, бджіл та джмелів, винищують попелиць;
- личинки мух-тахін паразитують у шкідливих комахах, знищуючи їх.
шкідливе:
- кровосисні переносники хвороб, наприклад, малярійні комарі розповсюджують малярію; москіти – дрібні комарики – переносники різних видів лихоманок; личинки грибних комариків живуть у плодових тілах шапкових грибів; “гесенська муха” нищить пшеницю та інші зернові культури; хатня муха, м’ясна муха, зелена, синя на лапках переносять бактерії і забруднюють харчові продукти4 гедзі та мухи-джигалки завдають шкоди великим тваринам та людині своїми укусами; личинки оводів розвиваються у шкірі, кишечнику або носоглотці свійських тварин і цим завдвють шкоди.
Значення бліх: виключно шкідливе, тому що переносять небезпечні хвороби.

ІV. ОСМИСЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ.

На даному етапі необхідно провести вікторину, застосувавши жартівливі запитання з життя комах.
Наприклад
- хто з комах найшвидше літає;
- скільки разів махає комаха крильцями;
- скільки комахи живуть;
- яка комаха примушує тікати левів та слонів;
- чому більшість метеликів під час відпочинку складає крила;
- чи є на планеті пам’ятники комахам;
- які комахи метеорологи;
- що ви знаєте про феромони комах;
- які комахи хірурги.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.

Для систематизації і узагальнення знань бажано запропонувати учням кілька завдань пошукового характеру.

1. Розглянути малюнок “фантастичної комахи” і назвати комах, яких вона об’єднує.

2. Показати малюнки різних комах і визначити де комахи з повним, а де з неповним перетворенням.

3. Завдання на “+” та “-“:
- 1. Розвиток з повним перетворенням – це розвиток з метаморфозом.
- 2. Воші і блохи – безкрилі комахи, що рухаються за допомогою стрибків.
- 3. Жуки мають гризучі ротові органи.
- 4. Комахи можуть жити не лише на суходолі, але й у воді.
- 5. Слинні залози гусені шовкопрядів крім слини виділяють шовкові нитки, з яких вони перед заляльковуванням плетуть кокон.
- 6. Мурахи і бджоли – суспільні комахи.
- 7. Мухи мають дві пари вусиків – антени і антенули.
- 8. У комах, що живуть у воді є зябра.
- 9. Кровосисні комахи переносять збідників різних хвороб.
- 10. У бджіл є складні і прості очі.

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.

Прорецензувати відповіді учнів.
Сформулювати висновки.

VІІ. ВИЗНАЧЕННЯ І ПОЯСНЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.

Вивчити параграф.
Подумати над запитаннями:
- чому комахи з повним перетворенням більш життєздатніші;
- чому без комах всі континенти стали б мертвими;
- які б рослини залишилися, якби зникли комахи-запилювачі?

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.pti.kiev.ua обов'язкове.скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Презентація «Мурахи та бджоли – суспільні комахи» (8 кл.) Презентація «Мурахи та бджоли – суспільні комахи» (8 кл.)
...
Матеріали по біології тварин для 8 кл. про відмінні ознаки ряду Двокрилі. Матеріали по біології тварин для 8 кл. про відмінні ознаки ряду Двокрилі.
Матеріали по біології тварин для 8 кл. про відмінні ознаки ряду Двокрилі....
Матеріали до уроків біології тварин (8 кл.) про відмінні ознаки ряду Перетинчастокрилі. Матеріали до уроків біології тварин (8 кл.) про відмінні ознаки ряду Перетинчастокрилі.
Відмінні ознаки ряду Перетинчастокрилі....
Матеріали до уроків біології тварин (8 кл.) про відмінні ознаки ряду Твердокрилі або Жуки. Матеріали до уроків біології тварин (8 кл.) про відмінні ознаки ряду Твердокрилі або Жуки.
Відмінні ознаки ряду Твердокрилі або Жуки....
Розробки уроків до теми “Членистоногі” (8 кл.) Розробки уроків до теми “Членистоногі” (8 кл.)
Членистоногі 1. Загальна характеристика типу Членистоногі. 2. Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Лабораторна робота № 5 “Вивчення...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓