Пошук:
Автор Pavlenko | 17 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 23696
Рубрика: Уроки колегам біологам / Уроки для 11 класів

Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)

Урок 1

Форми розмноження. Нестатеве та статеве розмноження організмів. Лабораторна робота “Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи”.

Мета.

Освітня: розширити знання учнів про розмноження живих організмів; ознайомити з основними способами розмноження: нестатевим та статевим; звернути увагу на спадкову однорідність потомства при нестатевому розмноженні; дати поняття про значення розмноження для відтворення собі подібних.
Розвиваюча: розвивати уміння порівнювати біологічні процеси та робити висновки і узагальнення.
Виховна: виховувати бережливе ставлення до життєдіяльності організмів у природі.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)
Форма уроку. Комбінований.
Місце уроку в навчальній темі. Вступний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
в) практичнмй: виконання лабораторної роботи.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно- пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схем.
5. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші.
6. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: хімія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці.
Основні поняття та терміни: розмноження, брунькування, спороутворення, поліембріонія, партеногенез.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)

- Що таке життя?
- Які основні ознаки живих організмів?
- Що ви розумієте про розмноження?
- У чому полягає біологічне значення розмноження?
- Які форми розмноження вам відомі?

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомити тему, мету та завдання уроку. Наголосити на тому, що необхідно розширити знання про розмноження у природі. Поставити проблемне запитання:
- що буде з живими організмами, якщо розмноження стане неможливим із-за якихось непередбачених причин?
- чи можна керувати розмноженням?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)

1. Розповідь про форми розмноження організмів, їх класифікація:
а) нестатеве розмноження, його способи;
б) статеве розмноження;
в) вегетативне розмноження, його способи:
г) поділ навпіл;
д) спороутворення;
е) брунькування;
є) клонування.

2. Розповідь про поліембріонію та партеногенез.

3. Досліди про штучний партеногенез: вчені одержали його, діючи на яйце жаби тонкою голкою. Якщо змінити концентрацію солей у воді, то у морських тварин появляться партеногенетично тварини. Академік Б.Л.Астауров, діючи високими температурами на яйця шовковичного шовкопряда, вивів партеногенетичних метеликів жіночої статі, що призвело до значного збільшення коконів.
4. Розповідь про значення нестатевого розмноження та вегетативного (живцями, бульбами, цибулинами, кореневищами, коренями, листками, відсадками, щепленням…
5. Розповідь про форми статевого розмноження:
а) кон’югація;
б) копуляція (ізогамія, анізогамія, оогамія).

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Виконання лабораторної роботи "Форми розмноження організмів та їхні цитологічні основи”.
1. Прочитати інструктивну картку і ознайомитися із завданнями.
2. Приготувати мікроскоп до роботи.

Заповнити таблицю.
Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)

V. Узагальнення та систематизація знань.

Розмноження є універсальною властивістю живих істот, завдяки якій забезпечується безперервність і спадковість життя.
Завдяки нестатевому, вегетативному та партеногенезу давати нащадків можуть ізольовані окремі особини.
Статеве розмноження – це явище, коли новий організм розвивається із заплідненої яйцеклітини, що виникає внаслідок злиття двох статевих клітин різної статі.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 2

Мейоз. Будова і утворення статевих клітин. Запліднення.

Мета.


Освітня: ознайомити з будовою та процесом утворення статевих клітин; сформувати знання про значення гаметогенезу для розвитку організмів; дати поняття “мітоз”, “мейоз”.
Розвиваюча: розвивати уміння логічно мислити, робити висновки та узагальнення.
Виховна: виховувати бережливе ставлення до живих організмів та їхнього потомства.

Тип уроку. Засвоєння нових знань. Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно- пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші, музика.
6.Релаксопедичний: фізкультхвилинка, психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: історія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, портрети вчених.
Основні поняття та терміни: сперматогенез, овогенез, гаметогенез, мітоз, мейоз.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів
. Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)

Доповнити речення.
1. Розмноження – це …
2. Форми розмноження є - …
3. Способи нестатевого розмноження - …(ділення, спороутворення, брунькування).
4. Простим поділом розмножуються … (одноклітинні).
5. Спороутворення характерне для …
6. Вегетативне розмноження – це …
7. Поліембріонія – це процес … (розвитку зародка з однієї заплідненої яйцеклітини).
8. Партеногенез – це…

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомити тему, мету та завдання уроку. Поставити проблемне запитання:
- чим відрізняються між собою статеві клітини самця і самки?
- яке це має значення для запліднення?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про будову статевих клітин:
а) сперматозоїда;
б) яйцеклітини.
Знайти ознаки подібності та відмінності між ними.
Яйцеклітини людини були описані в 1827 р. засновником ембріології академіком К.Бером. Параметри яйцеклітини людини: округла форма, чітко помітні цитоплазма та ядро, діаметр 1/7 мм або 130 мкр, вага 0, 015 міліграма.
Сперматозоїд людини вперше був описаний в 1667 р. винахідником мікроскопа А.Левенгуком. Його параметри: у 85 тис. разів менший за яйцеклітину, голівка довжиною 3-5 мкр, середня частина – 3-6 мкр, хвостик довжиною 30-50 мкр. Цитоплазма практично відсутня.
Розповідь про роздільностатеві та гермафродитні організми:Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)
- які організми називаються роздільностатевими?
- що таке статевий диморфізм? У яких тварин він виявляється?
- які організми–гермафродити вам відомі із розділу “Тварини”?
- які рослини називаються однодомними і дводомними?

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Розглянути таблицю та малюнки гаметогенезу (ст. 160).
Знайти подібності та відмінності. Замалювати, позначити та записати стадії розвитку статевих клітин та коротку характеристику кожної.
Розглянути таблиці циклів розвитку спорових рослин, голонасінних та покритонасінних рослин.
Розглянути таблицю подвійного запліднення у квіткових рослин, та дати йому характеристику.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Статеві клітини виконують функцію передачі спадкової інформації від батьків до потомства. У хребетних вони утворюються у статевих органах у кілька стадій: розмноження, росту, дозрівання та формування.
Біологічне значення запліднення полягає у збільшенні спадкового різноманіття, оскільки нащадки поєднують у собі ознаки материнського і батьківського організмів.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 3, 4

Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез та постембріональний розвиток. Лабораторна робота “Ембріогенез хордових”.

Мета.

Освітня: ознайомити учнів із індивідуальним розвитком
організмів та його періодами; сформувати знання про зародковий період; дати поняття “онтогенез”, “філогенез”, “ембріогенез”.
Розвиваюча: розвивати уміння мислити, порівнювати та робити висновки та узагальнення.
Виховна: виховувати бережливе ставлення до живих організмів та материнських особин, що виношують потомство.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)
Форма уроку. Комбінований.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
в) практичний: виконання лабораторної роботи.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань,
робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно- пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці.
Основні поняття та терміни: ембріон, бластула, гаструла, інвагінація, імміграція, ентодерма, ектодерма, мезодерма.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)

Тестовий контроль.

1. Мітоз – це: а) поділ нестатевих клітин;
б) поділ статевих клітин.
2. Мітоз має: а) два мітотичні поділи; б) один мітотичний поділ.
3. Галоїдною називають клітину, у якій виявлено:
а) по одній хромосомі кожного типу;
б) по дві хромосоми кожного типу;
в) по три хромосоми кожного типу.
4. Гаметогенезом називають:
а) процес утворення нестатевих клітин;
б) процес утворення статевих клітин.
5. Овогенез – це:
а) формування яйцеклітин; б) формування сперматозоїдів.
6. Сперматогенез – це:
а) формування яйцеклітин; б) формування сперматозоїдів.
7. Стадії гаметогенезу:
а) розмноження; б) росту; в) дозрівання; г) формування.
8. Результатом овогенезу є утворення:
а) однієї яйцеклітини; б) напрямних тілець;
в) чотирьох яйцеклітин; г) чотирьох сперматозоїдів.Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)
9. Результатом сперматогенезу є утворення:
а) однієї яйцеклітини; б) напрямних тілець;
в) чотирьох яйцеклітин; г) чотирьох сперматозоїдів.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомити тему, мету та завдання уроку. Поставити проблемне запитання:
- чи залежить перебіг ембріонального розвитку для подальшого розвитку і життєдіяльності організмів?
- чи відрізняють онтогенези в особин одного виду, які живуть в різних природних умовах і чому?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про мейоз.
Розповідь про тривалість та періоди онтогенезу.
Термін “онтогенез” запропонував німецький вчений Е.Геккель у 1866 р. Тривалість онтогенезу у рослинних і тваринних організмів різна: у деяких водоростей сягає кількох годин, а мамонтове дерево живе кілька тисяч років.
Етапи онтогенезу у рослин: зигота – зародкова меристема – зародок (зародковий корінець, листочки або сім’ядолі та брунечка).
Розповідь про ембріональний розвиток – ембріогенез.
У 1906 р. професор Московського університету М.А.Варнак встановив, що після запліднення починається дробіння зародкових клітин. Дробіння буває: рівномірне (морські їжаки, ланцетники, плацентарні ссавці) та нерівномірне (молюски).
Розповідь про стадію бластули. Типи бластул бувають:
морула, целобластула, амфібластула, дискобластула.
Розповідь про стадію гаструли. Способи гаструляції: вгинання (інвагінація), обростання, заповзання (імміграція), розшарування.
Розповідь про формування зародкових листків: ектодерми, ентодерми, мезодерми.
Розповідь про формування органів – органогенез.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)

Робота з підручником ст. 170-174, 10/11.
Порівняти між собою стадії бластули та гаструли, замалювати їх і відповідно позначити.
Виконання лабораторної роботи “Ембріогенез хордових”, користуючись інструктивною карткою. Зробити відповідні записи, малюнки та висновки.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Під час ембріонального розвитку спостерігається явище диференціації – виникнення відмін у будові та функціях клітин, тканин та органів.
Ембріональний розвиток та його перебіг впливає на подальшу життєдіяльність організму, тобто на постембріональний розвиток.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 5

Вплив генотипу та чинників зовнішнього середовища на розвиток організмів. Діагностування вад розвитку та їх корекція.

Мета.

Освітня: розширити знання учнів про розвиток організмів, з’ясувати вплив умов зовнішнього середовища та генотипу на онтогенез.
Розвиваюча: розвивати уміння логічно мислити та застосовувати знання про розвиток у житті.
Виховна: виховувати бережливе ставлення до життєдіяльності організмів, до власного здоров’я.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)
Форма уроку. Синтетичний.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно- пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – музика.
5.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Методом фронтальної бесіди повторити знання учнів про спадковість, мінливість організмів, про фенотип та генотип, про модифікаційну та мутаційну мінливість.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (філологічний профіль)
Повідомити тему, мету та завдання уроку. Поставити питання про значення генотипу та умов довкілля на розвиток організму:
- що буде з кімнатною рослиною, якщо її переставити із одних умов у зовсім інші?
- чи зміниться розвиток тварини, якщо її з кімнатних умов перевести в дикі умови.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про роль генотипу на індивідуальний розвиток організмів.
Розповідь про спадкові хвороби, які отримують організми від передачі хворих генів чи утворення мутацій.
Розповідь про роль факторів зовнішнього середовища на онтогенез організмів. Особливо звернути увагу на зміни факторів середовища та їх впливу на розвиток.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі. [
Наведення прикладів із життєдіяльності тваринних та рослинних організмів при зміні їхніх умов довкілля та при мутаціях.
Записати головне у зошит.

V. Підведення підсумків уроку.

VІ. Надання та пояснення домашнього завдання.
скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Розробки уроків до теми «Розмноження організмів» 11 кл. (згідно нової програми, рівень стандарту) Розробки уроків до теми «Розмноження організмів» 11 кл. (згідно нової програми, рівень стандарту)
 Розмноження організмів 1. Нестатеве розмноження організмів. 2. Статеве розмноження організмів. 3. Будова і утворення статевих...
Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (універсальний профіль) Розробки уроків до теми “Розмноження та індивідуальний розвиток організмів” для 11 кл. (універсальний профіль)
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів 1. Нестатеве та статеве розмноження організмів. 2. Лабораторна робота “Форми розмноження...
Фізіологічні основи мовлення. Фізіологічні основи мовлення.
Фізіологічні основи мовлення. Мета. Освітня. Продовжити формувати знання учнів про вищу нервову діяльність людини; ознайомити з особливостями...
Загальна характеристика типу Членистоногі Загальна характеристика типу Членистоногі
Загальна характеристика типу Членистоногі...
Загальна характеристика класу Птахи Загальна характеристика класу Птахи
Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓