Пошук:
Автор Pavlenko | 5 августа 2011 | Коментарів: 0 | Переглянуто 6334

У рослин розрізняють диморфізм, який виявляється у всьому вигляді рослини або тільки в будові окремих органів.

Автор Pavlenko | 3 января 2011 | Коментарів: 0 | Переглянуто 13166
Антропогенні потреби людини.
... виділяють три основні групи антропогенних потреб:

- Вітальні – потреби існування;
- Емоційні – потреби задоволення;
- Раціональні – потреби удосконалення.
Автор Pavlenko | 23 ноября 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 14392
Викладаючи біологію більше ніж 20 років, я намагаюсь гармонізувати в учнях їхній розум, знання, уміння, почуття, силу, красу… Пояснюю, що здоров’я залежить від багатьох елементів життя, головними серед яких є: ...

Уроки біології та мудрість здоров’я.
Автор Pavlenko | 9 ноября 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 188137
Весну поділяють на три періоди: Сезонні зміни у житті рослин.
- рання весна – поява проталин, зникнення снігу;
- середня весна – триває до зацвітання черемхи;
- пізня весна – триває до відцвітання яблунь.

Зиму поділяють на три періоди:
- перший період – безсніжний - початок зими, настає від моменту остаточного замерзання водойм до встановлення постійного снігового покриву;
- другий період – справжня зима – триває до початку танення снігу на сонці;
- третій період – передвесняний – триває до появи перших таловин.
Автор Pavlenko | 13 июня 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 18617
Характеристика потовщень клітинної оболонки у рослин.
У процесі остаточної диференціації рослинні клітини формують різноманітні скульптурні потовщення своєї оболонки. Розрізняють:
1. Зовнішні потовщення, що бувають на поверхні оболонки клітини і які не з’єднані або частково з’єднані з іншими клітинами. Вони зустрічаються на оболонці пилкових зерен у вигляді гачечків, шипиків, сіточки та на зовнішніх стінках клітин епідерми.
2. Внутрішні потовщення, що утворюють потовщення різного характеру внаслідок нерівномірного відкладання вторинних шарів. Вони бувають у вигляді спіралі різної крутизни і частоти витків, подвійної спіралі, у вигляді кілець різної масивності. Залежно від цього розрізняють такі типи потовщень як кільчасті, спіральні, сітчасті, драбинчасті.
Автор Pavlenko | 9 июня 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 177105
Запасні поживні речовини рослин.
Внаслідок фотосинтезу в клітинах зелених рослин утворюються органічні речовини, частина яких відкладається про запас. В ролі запасних поживних речовин зустрічаються основні групи органічних сполук – вуглеводи, ліпіди та білки. Вони нагромаджуються у плодах та насінні, у коренях, стеблах, бульбах та кореневищах. Під час ростових процесів ці речовини включаються в обмін речовин як джерело енергії та метаболітів.
Різні форми запасних поживних речовин належать до категорії включень – тимчасових компонентів клітин, здатних утворюватись і ферментативно розкладатись у різні періоди їхньої життєдіяльності.
Автор Pavlenko | 8 июня 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 17957
Тема «Ендокринна система» при вивченні на уроках досить важка для розуміння. Більшість учнів погано розуміють значення функціонування деяких ендокринних залоз, назви і роль гормонів.

Ендокринна система та її еволюція.
Автор Pavlenko | 19 мая 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 7899
У чому різниця між ектотермними і ендотермними тваринами.
Усі тварини отримують тепло із двох джерел – безпосередньо із зовнішнього середовища та із органічних речовин, які підлягають розщепленню в клітинах самого організму. У залежності від того, яке із джерел є панівним, тварини поділяються на дві групи – ектотермні та ендотермні, тобто холоднокровні і теплокровні.
Автор Pavlenko | 18 мая 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 38761
Симетричними називаються тіла, що складаються із таких частин, які шляхом деяких перетворень можуть бути суміщені одна з одною. Найістотнішими є два види симетричних перетворень:

Симетрії тіла тварин та їх формування.
Автор Pavlenko | 11 мая 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 24409
Життєві форми організмів
Морфологічний тип пристосування рослини чи тварини до основних факторів місцеперебування й певного способу життя називають життєвою формою організму. Термін «життєва форма» вперше було вжито у 1884 р. датським ботаніком Е.Вармінгом, який розумів під цим «форму, в котрій вегетативне тіло рослини перебуває в гармонії із зовнішнім середовищем протягом усього життя, від колиски до домовини, від насіння до відмирання».
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓