Пошук:
Автор Pavlenko | 31 мая 2011 | Коментарів: 0 | Переглянуто 13659
Рубрика: Методична копілка

Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в біологічній освіті (із власного досвіду)

      Сучасний розвиток науки, в тому числі і біологічної, неможливий без інформаційної культури особистості. Саме інформаційна культура виступає як предмет, приладдя та результат соціальної активності кожної людини. Вона відображає характер і рівень інформаційної взаємодії в суспільстві, тобто рівень розвитку інформаційних технологій, що пов’язаний із перетворенням інформації.  Для учнів інформаційна культура сьогодні – це уміння працювати із прикладним програмним забезпеченням, це глибоке проникнення в суть процесів опрацювання інформації, це основа формування ІКТ-компетентності.
 При вивченні біології в школі на сучасному етапі урок не повинен бути обмеженим підручником, класною дошкою та вчителем. За сучасними вимогами навчального стандарту традиційна форма уроку не зможе дати учням такого об’єму інформації, як урок з використанням інформаційних технологій.
Адже нові технологизовані покоління дітей потребують  нових форм подання                              навчального матеріалу.
 Як вчитель біології – науки ХХІ ст. – я повинна уміти розкрити перед учнями у вигляді сучасних комп’ютерних технологій закодовані наукою різні поняття і терміни, що є ключовими при вивченні певної теми. Тому що поняття біології є досить складними для розуміння, особливо учнями 7-9 класів. Розкривати теми саме елементами новизни, так як підручники нашим учням уже є не завжди цікавими.
 Інформаційні системи і технології за спрямованістю використання на уроках – це:
1. Програмоване навчання з використанням різних комп’ютерних програм
2. Вивчення програмового матеріалу за допомогою комп’ютера.
3. Вивчення біологічних об’єктів та систем на базі комп’ютера.
4. Вивчення біологічних понять на базі комп’ютера.
5. Оцінювання знань і умінь за допомогою комп’ютера.
6. Різноманітні комп’ютерні комунікації.
  Інформаційні комп’ютерні  технології  на  моїх уроках біології є як:
- спосіб розширення індивідуальної активності учнів;
- спосіб самоорганізації праці та самонавчання;
- включення фізичних потенціалів організму дитини, які направляються на активізацію процесу мислення;
- спосіб покращення уваги та розвиток різних видів пам’яті: зорової, слухової, образної, змістової і навіть рухової;
- джерело додаткової інформації з предмету, а використання візуальної інформації завжди має позитивний ефект;
- ще один інструмент дослідження та вміння виділяти в інформації головне і другорядне;
- вміння упорядковувати, систематизувати та структурувати інформацію згідно заданої теми;
- вміння презентувати інформацію згідно програмового матеріалу;
- вміння швидко працювати із складними біологічними термінами, що мають грецькі або латинські складові;
- вміння встановлювати асоціативні зв’язки між інформаційними повідомленнями;
- збільшення обсягу спеціальних знань;
- покращення темпу проведення уроку;
- створення і використання нових методик контролю й оцінювання рівня знань учнів;
- інтернаціоналізація навчання.
Організація навчально-виховного процесу в школі передбачає реалізацію таких принципів дидактики як:
- відповідність навчального процесу системі закономірностей навчання;
- ведуча роль теоретичних знань;
- єдність освітньої, розвиваючої та виховної функцій навчання;
- стимулювання і мотивація позитивного ставлення учнів до навчання;
- єдність колективної форми роботи з індивідуальним підходом;
- орієнтованість навчання на активність учнів;
- відповідність інформаційно-технологічного забезпечення навчального процесу змісту навчання.
Із власного педагогічного досвіду, використовуючи інформаційно-комп’ютерні технології  на уроках біології я можу впевнено стверджувати, що:
- покращується рівень самостійної роботи учнів;
- створюються умови самореалізації та самоствердження учнів;
- розширюється обсяг навчальної інформації ;
- активізується навчально-пізнавальна діяльність учнів;
- збагачується і нарощується власний досвід кожного учня.
У перспективі розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій у школі особливо на уроках біології, на мою думку, повинні запровадитись:
- електронні конференції, що можуть використовуватись для співробітництва між вчителем і учнем, між учнями різних навчальних закладів у вигляді продуманих запитань-відповідей;
- відеоконференції, що відтворюють синхронний характер реалізації інформації у реальному часі;
- телеміст – спілкування «он лайн» багатьох учасників, тобто учнів на уроці, для обговорення певних тем.
 Таким чином, можна зробити висновок, що використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках набагато поповнює змістову і загальнокультурну складову частину інформаційного навчального середовища освітньої галузі, збільшує обсяг і якість професійних знань, впливає на швидкість і оптимальність вирішення завдань.
 Достатній рівень інформаційної культури кожного з нас є однією із складових загальної культури особистості.  

скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Технології, що забезпечують розуміння дітьми навчальної інформації Технології, що забезпечують розуміння дітьми навчальної інформації
  Когнітивно-креативна освітня технологія є загальнопедагогічною індивідуально орієнтованою технологією, що забезпечує розуміння дитиною...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій – один з основних критеріїв компетентності учнів Використання інформаційно-комунікаційних технологій – один з основних критеріїв компетентності учнів
 Одним з основних критеріїв компетентності учнів – вміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй навчальній...
Презентація  «Доцільність використання презентаційних матеріалів на уроках біології» Презентація «Доцільність використання презентаційних матеріалів на уроках біології»
...
Які технології навчання я використовую при вивченні біології в школі. Які технології навчання я використовую при вивченні біології в школі.
Я вважаю, що на сучасному етапі викладання біології в школі, бути висококваліфікованим спеціалістом неможливо без знання широкого арсеналу освітніх...
Яким чином я контролюю та оцінюю знання учнів. Яким чином я контролюю та оцінюю знання учнів.
Моя система контролю виконує декілька функцій: - навчальну, яка полягає у тому, щоб під час контролю за успішністю розширювалися, поглиблювалися і...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓