Пошук:
Автор Pavlenko | 10 марта 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 21051
Рубрика: Методична копілка

Які технології навчання я використовую при вивченні біології в школі.

Я вважаю, що на сучасному етапі викладання біології в школі, бути висококваліфікованим спеціалістом неможливо без знання широкого арсеналу освітніх технологій. Адже, слово «технологія» «techne» у перекладі з грецької мови означає «мистецтво, майстерність, уміння». Отже, технологія - це знання про майстерність. Мої технології навчання – це моя педагогічна система, в якій використовуються засоби навчання, які підвищують ефективність навчального процесу. Технології навчання на моїх уроках мають такі характерні риси:
- постановка мети, якій підпорядковуються всі навчальні завдання;
- орієнтація на досягнення поставленої мети;
- діагностування поточних досягнень учнів та коригування процесу навчання з метою покращення результатів;
- підсумкове оцінювання результатів навчання.
Структура моїх технологій навчання не відрізняється від стандартних і має такий вигляд: М+Пд+У, де М – мотиваційний елемент, Пд – навчально-пізнавальна діяльність учнів, У – керування діяльністю з сторони учителя.
В сучасній школі, і в нашій також, домінує традиційна класно-урочна система організації навчально-виховного процесу. Вона має багато позитивних і негативних рис. Серед позитивних мені подобаються такі:
- систематичний характер навчання;
- логічно впорядкована подача навчального матеріалу;
- постійний емоційний вплив особистості учителя на учнів.
Серед негативних такі як:
- одноманітність навчання та однотипність словесних методів, що знижує пізнавальний інтерес учнів;
- відсутність самостійності учнів та їхня пасивність;
- слабкий зворотний зв’язок;
- недостатня увага до особистості учня і розвитку його творчих здібностей;
- орієнтування на середнього учня.
Для досягнення найбільшої ефективності розвитку пізнавальних можливостей школярів, я використовую розвивальне навчання. Основною метою його є формування комплексного творчого мислення учнів, розвитку їхньої пам’яті, просторової уяви, логічного мислення, інтуїції, фантазії. Про розвивальне навчання писали ще Й.Песталоцці, К.Ушинський, С.Русова, Г.Ващенко. Головним у розвивальному навчанні є організація навчальної діяльності учня, що спрямована на формування розумових здібностей, самостійного творчого мислення, розвитку пізнавальної активності та пізнавальних інтересів. У процесі такого навчання кожен учень самостійно або з допомогою вчителя здатен сприймати і осмислювати навчальний матеріал, свідомо запам’ятати і творчо застосувати його в нестандартних умовах. Я використовую такі методи розвивального навчання як проблемні, пошукові, дослідницькі (це видно з усіх моїх конспектів уроків). Вони викликають в учнів неабиякий інтерес і сприяють розвитку уяви і творчого мислення. На мою думку вони визначають позитивне ставлення до вивчення біології.
Як засіб активізації розумової діяльності учнів я використовую технологію проблемного навчання. Головне в такому навчанні це:
- засвоєння учнями навчального матеріалу не просто сприймаючи його органами чуттів, а задовольняючи власну потребу в знаннях;
- для успішного засвоєння необхідний зв’язок із життям, із грою, працею дитини.
Таке навчання відбувається під керівництвом учителя, коли створюється проблемна ситуація, в результаті розв’язання якої учні набувають нових знань та умінь. Перевагами проблемного навчання є: пошук невідомого, що дає учням можливість міцніше засвоїти і узагальнити знання, ніж за звичайного навчання та зіткнення з труднощами під час виконання проблемного завдання, що пробуджує зацікавленість і бажання знайти відповідь.
Проблемні ситуації виникають за умов:
- зіткнення учнів з протиріччями між новими фактами, явищами і старими знаннями та вибору потрібної інформації;
- спонукання до порівняння, зіставлення та протиставлення фактів, явищ, дій, їх узагальнення;
- зіткнення учня з протиріччями між існуючими рішеннями та новими вимогами;
- спонукання учнів до виявлення внутрішньо- і міжпредметних зв’язків між явищами.
Головне, що проблемні ситуації на уроках бувають двох типів – педагогічні та психологічні. Також вони можуть бути різного ступеня складності.
Звичайно, я використовую також ігрові технології навчання з метою активізації та інтенсифікації навчального процесу. Функції навчальних ігор – це розширення світогляду, використання знань, умінь та навичок на практиці, вони розвивають пам’ять, увагу, мислення, фантазію, уявлення, творчі здібності учнів. Ігри виховують самостійність, формують світоглядні позиції, естетичні почуття, співробітництво, комунікабельність. Але сьогодні виникла необхідність змінити традиційні системи навчання і пропонуються альтернативні. В школу стали стрімко вриватися інноваційні технології, які мені дуже подобаються. Слово «інновація» латинського походження «innovatio», що означає оновлення, зміна. Інноваційне навчання на відміну від традиційного має на меті не подання певної суми знань, а забезпечення розвитку особистості учня, тому що головною дійовою особою навчального процесу є не вчитель, а учні. Вчитель стає одним із тих, хто допомагає вчитися і сам одночасно учиться в учнів. Підхід до навчання передбачає опору на самостійність учнів, а навчальні досягнення оцінюються за багатьма параметрами:
- знання навчального матеріалу;
- інтелектуальний розвиток дитини;
- культура мови;
- самостійність;
- ініціатива;
- відповідальність.скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Використання інформаційно-комунікаційних технологій – один з основних критеріїв компетентності учнів Використання інформаційно-комунікаційних технологій – один з основних критеріїв компетентності учнів
 Одним з основних критеріїв компетентності учнів – вміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй навчальній...
Взаємодія як основа інтерактивного навчання. Взаємодія як основа інтерактивного навчання.
«Інтер» запозичене слово, яке означає «між». На сьогоднішній день цей термін використовують майже всі у різних галузях життя....
Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в біологічній освіті (із власного досвіду) Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в біологічній освіті (із власного досвіду)
Інформаційні комп’ютерні  технології  на  моїх уроках біології є як:   - спосіб розширення індивідуальної...
Яким чином я контролюю та оцінюю знання учнів. Яким чином я контролюю та оцінюю знання учнів.
Моя система контролю виконує декілька функцій: - навчальну, яка полягає у тому, щоб під час контролю за успішністю розширювалися, поглиблювалися і...
Активні методи і форми навчання біології Активні методи і форми навчання біології
Методи навчання – це способи теоретичного і практичного засвоєння дійсності. Вони досить складні, багатофакторні, переходять один в одного, межі між...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓